top of page

Å kjenne sine medarbeidere har aldri vært viktigere


En fersk undersøkelse fra Respons Analyse viser at 64 prosent er interessert i å fortsette jobbe hjemmefra når korona er over. Det er ingen tvil om at det ligger an til å bli permanente endringer i norske virksomheter etter pandemien. Når vi ikke lenger møter våre kollegaer og medarbeidere i samme utstrekning som før, stiller det flere nye krav til lederne.


Kjenner du medarbeiderne dine godt nok?

Gitte og Thomas Nesset Midelfart skriver i DN om oppfølging av medarbeidere i koronatiden. Vi er inne i måned nummer ti med hjemmekontor for de aller fleste. “Fra ledelsesforskningen vet vi at behovet for støtte og oppfølging fra nærmeste leder øker under kriser og under større endringer” skriver de. Selv om krisen på et tidspunkt vil være over, vil støtte og oppfølging fortsatt foregå i digitalt format i større grad, og det legger føringer for fremtidens ledelse.


Det kommer heller ikke som en stor overraskelse når de skriver at ikke alle medarbeidere trenger det samme. Medarbeiderne har ulike behov for oppfølging, og hva de trenger for å være både motiverte og produktive varierer. Både fordi de ansatte har ulike arbeidsoppgaver og forventninger, men også ulike personligheter. Det krever fleksibilitet i lederstil med evne til å gå inn i ulike “stiler” for å lykkes i rollen uten støtte av en fysisk tilstedeværelse. De digitale kanalene blir stadig bedre, men mange kan nok være enige om at båndbredden minsker og dynamikken blir annerledes.


Hvordan kan man som leder sikre at man kjenner sine medarbeidere, og hva som motiverer hver enkelt til å stå opp til enda en dag i selskapets tjeneste fra hjemmekontoret? De store individuelle forskjellene kan til dels være vanskelige å avdekke og huske på uten oppslagsverk, selv om du er oppriktig interessert i å forstå dine ansatte. Kanskje spesielt nå som man ikke har møttes på lang tid, og muligheten for de uformelle samtalene er betydelig redusert. Noen av de ansatte har du kanskje nesten ikke møtt ansikt til ansikt heller, dersom de startet i 2020.


For å ha det sagt, har en allerede kommet et stykke på vei når man er bevisst på forskjellene. Men hvordan man tilnærmer seg forskjellene i praksis kan være vanskeligere. Kjenner du deg igjen i at det kan være vanskelig å vite hvordan du skal følge opp dine medarbeidere på deres egne premisser?


La teknologien hjelpe deg

Hva med å bruke HR-teknologi som ditt konkurransefortrinn? WIND er et verktøy vi bruker for organisasjonsutvikling og i rekrutteringsprosesser. Med WIND kartlegger vi hva den enkelte ansatte motiveres og hva de trenger av deg som leder for å trives og levere best mulig. Vi kartlegger samtidig hvordan de ulike medarbeiderne komplementerer hverandre i teamarbeid. Med hjelp av et konkret verktøy vil du bli bedre i stand til å forstå dine medarbeidere og gi dem rett type oppfølging og oppmerksomhet.


Det fleste selskaper i dag har god oversikt over økonomi og varebeholdning ved hjelp av et ERP system. Likeledes en god oversikt over medarbeidernes formelle kompetanse, lønn, ferie og rekruttering - såkalt HRM systemer. Med vårt HCM (human capital management) system vil du på tilsvarende måte enkelt skaffe deg en oversikt over medarbeiderne og deres personlige egenskaper. Derfor kan du raskt tilpasse oppgaver og kommunikasjonen med medarbeiderne på en slik måte at de evner å ta imot beskjeden og raskere bli produktive.


Gjennom å bruke et HCM system blir det lettere for deg som leder å vite om din medarbeidere mest av alt trenger frihet under ansvar, eller forutsigbare og tydelige rammer. Eller om det bør legges mest fokus på praktisk tilretteleggelse for utførelse, eller en kaffeprat for å føle tilhørighet og fylle det sosiale behovet.


Vil du vite mer? Kontakt oss

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page