Om oss

IMG_0341.jpg

Det er menneskene i Wicklund-Hansen som skaper gode prosesser for å oppnå de ønskede resultatene. Vi er opptatt av komplementære ferdigheter, personlighet som kompetansebegrep, og det menneskelige aspektet som utgangspunkt for å innfri forretningsmessige mål.

Rådgivning fra 1979 til i dag

Vi bistår våre kunder med tjenester innenfor rekruttering, organisasjonsutvikling og persontesting. Vi bygger kultur for prestasjon og utvikler ledere og medarbeidere.

IMG_0414.jpg

Lars Kvam Kristoffersen har ledet Wicklund-Hansen siden 2018. Den 4. industrielle revolusjon krever økt endringstakt og hurtig innovasjon der alle bidrar med sin kompetanse. Visjonen er derfor at alle organisasjoner utnytter potensialet blant sine medarbeidere, og er derfor avhengige av team som i størst mulig grad leder seg selv. 

Rickard Wicklund-Hansen grunnla Wicklund-Hansen i 1979. På 70-tallet innledet Rickard et samarbeid med professorene Mayer & Greenberg om testmetodikk Personal Assessment Test (PAT) i USA. Sentralt i PAT er empati og ego-drive som er viktige egenskaper for å lykkes med salg. I 2006 publiserte Harvard Business Review en artikkel om studiene som du kan laste ned her. 

Before they have received even a day of training, the best salespeople already have two seemingly incompatible qualities in abundance: empathy with customers and a need to overcome their hesitation to buy.

- Mayer & Greenberg

WIND - for effektive team

Så godt som alle virksomheter har én ting felles - verdiskapningen skjer gjennom samarbeid mellom individer. Ulik kompetanse og erfaring smelter sammen ved friksjon og skaper nye felles perspektiver. Det forutsetter at medlemmene forstår hverandre og samhandler godt. WIND modellen har et vokabular og skaper innsikt som øker denne evnen. Med WIND kan du sette sammen flinke folk til effektive team.

DSC00931.jpg

Menneskene

IMG_9951.jpg

Lars Kvam Kristoffersen

Rådgiver og faglig leder. Lars er utdannet markedsfører med videreutdanning og lederkurs ved AFF og INSEAD. Han har 20+ år erfaring fra telekomm og byråbransjen, inklusive 7 år som HR Direktør. Han tar på seg oppdrag med ledertrening, omorganiseringer og rekruttering i endringsdyktige bransjer er. Lars er opptatt av «det menneskelige» som innsatsfaktor i verdiskapningen i moderne organisasjoner.

lars@wicklund-hansen.no

+47 977 77 776

  • LinkedIn

Lina Nilsson

Lina har 3,5 års erfaring fra media og kommunikasjonsbransjen og jobber som Rekrutterer i Wicklund-Hansen. Hun studerer samtidig en master i Ledelse og Organisasjonspsykoglogi  på Handelshøyskolen BI. Lina jobber aktivt med å finne flinke folk og å lede de til nye og større karrieremuligheter. Hun leter alltid etter kandidater som komplementerer ditt eksisterende team. 

lina@wicklund-hansen.no

+ 47 458 49 578

  • LinkedIn
IMG_0231.jpg
IMG_0032.jpg

Marthe Sørvaag Hanssen

Marthe jobber som Researcher hos oss i Wicklund-Hansen og har 6 års erfaring fra frivillig og politisk arbeid. For tiden studerer hun organisasjonspsykologi, HR og ledelse på Handelshøyskolen BI. Marthe er opptatt av teamets sammensetning og hvordan individer kan utgjøre en stor forskjell. Derfor ønsker hun alltid å finne den rette kandidaten til det rette teamet.

marthe@wicklund-hansen.no

+47 984 33 955

  • LinkedIn

Ole Gaare

Ole jobber som Researcher hos oss i Wicklund-Hansen og har erfaring med kommersialisering og entreprenørskap på tvers av bransjer. Han studerer samtidig Økonomi og Administrasjon ved Handelshøyskolen BI. Fra tidligere av har han en bachelorgrad i Rytmisk Musikk ved Universitet i Agder. Ole er lidenskapelig opptatt av god gruppedynamikk og motiveres av å finne den rette kandidaten som vil komplementere akkurat ditt team på en best mulig måte. 

ole@wicklund-hansen.no

+ 47 901 87 780

  • LinkedIn
IMG_0157.jpg