Om oss

Menneskene i en organisasjon er en viktig innsatsfaktor for verdiskaping. I Wicklund-Hansen bidrar vi med et strategisk perspektiv på HR for ledere og organisasjoner for å øke deres konkurransekraft.

DSC00931.jpg

Det er menneskene som jobber i Wicklund-Hansen som skaper de gode prosessene med de ønskede resultatene. Vi er opptatt av komplementære ferdigheter, personlighet som kompetansebegrep og det menneskelige aspekt som utgangspunkt for å innfri forretningsmessige mål.

Rådgivning fra 1979 til i dag

Vi bistår våre kunder med tjenester innenfor rekruttering, organisasjonsutvikling og persontesting. Vi bygger kultur for prestasjon og utvikler ledere og medarbeidere.

DSC01026.jpg

Lars Kvam Kristoffersen har ledet Wicklund-Hansen siden 2018. Organisasjoner er avhengig av team som i størst mulig grad leder seg selv. Og den 4. industrielle revolusjon krever økt endringstakt og hurtig innovasjon der alle bidra 100%. Visjonen er derfor at alle organisasjoner utnytter potensialet blant sine medarbeidere.

Rickard Wicklund-Hansen grunnla Wicklund-Hansen i 1979. På 70-tallet innledet Rickard et samarbeid med professorene Mayer & Greenberg om testmetodikk Personal Assessment Test (PAT) i USA. Sentralt i PAT er empati og ego-drive som er viktige egenskaper for å lykkes med salg. I 2006 publiserte Harvard Business Review en artikkel om studiene som du kan laste ned her. 

Before they have received even a day of training, the best salespeople already have two seemingly incompatible qualities in abundance: empathy with customers and a need to overcome their hesitation to buy.

- Mayer & Greenberg

WIND - skaper mer effektive team

Så godt som alle virksomheter har én ting felles - verdiskapningen skjer gjennom samarbeid mellom individer. Ulik kompetanse og erfaring smelter sammen ved friksjon og skaper nye felles perspektiver. Forutsetter at man håndterer hverandre og samhandler godt.  WIND modellen gir et vokabular og en innsikt som øker denne evnen. Med WIND kan du sette sammen flinke folk til effektive team.

DSC00931.jpg

Menneskene

DSC00774.jpg

Lars Kvam Kristoffersen

Rådgiver og faglig leder. Lars er utdannet markedsfører med videreutdanning og lederkurs ved AFF og INSEAD. Han har 20+ år erfaring fra telekomm og byråbransjen, inklusive 7 år som HR Direktør. Han tar på seg oppdrag med ledertrening, omorganiseringer og rekruttering i endringsdyktige bransjer er. Lars er opptatt av «det menneskelige» som innsatsfaktor i verdiskapningen i moderne organisasjoner.

lars@wicklund-hansen.no

+47 977 77 776

  • LinkedIn

Lina Nilsson

Lina har 3,5 års erfaring fra byråbransjen og jobber som researcher i Wicklund-Hansen. Hun studerer samtidig ved Handelshøyskolen BI. Lina jobber aktivt med å finne flinke folk og å lede de til nye og større karrieremuligheter. Hun leter alltid etter kandidater som komplementerer ditt eksisterende team.

lina@wicklund-hansen.no

+ 47 458 49 578

  • LinkedIn
IMG_7736.JPG
IMG_0865 2.JPG

Marthe Sørvaag Hanssen

Marthe jobber som Researcher hos oss i Wicklund-Hansen og har 6 års erfaring fra frivillig og politisk arbeid. For tiden studerer hun organisasjonspsykologi, HR og ledelse på Handelshøyskolen BI. Marthe er opptatt av teamets sammensetning og hvordan individer kan utgjøre en stor forskjell. Derfor ønsker hun alltid å finne den rette kandidaten til det rette teamet.

marthe@wicklund-hansen.no

+47 984 33 955

  • LinkedIn