top of page

Nedbemanning

Frame 5@2x.png

Nedbemanning kan være svært krevende, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. En ryddig prosess vil redusere risikoen for konflikt, ivareta bedriftens renommé og motivasjonen til øvrige ansatte. Nedbemanning krever oversikt og forståelse for arbeidstakers rettigheter, i tillegg til de psykologiske faktorene som påvirker organisasjonen. Wicklund-Hansen bistår deg gjennom hele prosessen.

Ledelse for framtiden

Er du blant de som spør deg selv - hvordan kan jeg nedbemanne på best mulig måte?

Wicklund-Hansen har erfaring med nedbemanningsprosesser, og har kompetanse på arbeidsrett. Vi hjelper deg som leder å gjennomføre en best mulig prosess som sikrer effektivitet gjennom å ivareta de ansattes motivasjon og trivsel. På denne måten sparer du selskapet for unødvendige tvister og kostnader.

Kompetanse på arbeidsrett 

Våre rådgivere har solid juridisk og HR-faglig kompetanse, og bidrar med et helhetlig blikk på virksomhetens situasjon og behov. Lars og Hedvig jobber tett med SMB Norge og i fellesskap utviklet et produkt for alle landets små og mellomstore bedrifter.

IMG_9933.jpg

Lars Kvam Kristoffersen

 

Lars har lang erfaring med HR relaterte temaer inkludert nedbemanning og oppsigelser, både som ekstern rådgiver og gjennomførende part. 
Lars er en garantist for at du kjører en best mulig prosess og gir lederstøtte.

hedvig.jpeg

Hedvig Svardal

 

Hedvig har bred erfaring innen arbeidsrett og kontraktsrett. Hun har egen praksis og samarbeider er med Wicklund-Hansen på prosjekter.
Hedvig er oppdatert på gjeldende lover og beste praksis på Arbeidsrett.

Skjulte kostnader ved nedbemanning

 

Hensikten med nedbemanning er å redusere kostnader. Hvis virksomheten ikke trår varsomt i slike prosesser, kan en rekke kostnader oppstå:

 

 • Frivillig turnover
  Når en bedrift reduserer staben med 1 prosent av arbeidsstyrken, er det spådd å resultere i en økning på 31 prosent i frivillig turnover (​​Trevor & Nyberg, 2008). 

   

 • Produktivitetap
  Konsekvensen av at de ansatte opplever jobbusikkerhet kan utgjøre en stor kostnad for organisasjonen. En studie fant at ansatte reduserer ytelsen med 43 % som en reaksjon på nedbemanning (Drzensky, & Heinz, 2016)

 • Kundetilfredshet
  Nedbemanning kan ha en umiddelbar negativ innvirkning på kundetilfredshet, som videre kan føre til en negativ økonomisk påvirkning med reduserte kundeinntekter (Williams, & Naumann, 2011)

Hva vi tilbyr

Strategier og tilstrekkelig kompetanse kan redusere omfanget av både direkte og skjulte kostnader ved nedbemanning. Tilretteleggelse for den gode prosessen, kommunikasjon og korrekt anvendelse av arbeidsmiljøloven (AML) gjør arbeidet mindre smertefullt.

Den gode prosessen

For å sikre en best mulig nedbemanning er du som leder avhengig av kunnskap om arbeidsmiljøloven (AML) og god kommunikasjon med alle ansatte. Vårt tilbud dekker før, under og etter nedbemanning.

 • Kunnskap om AML - rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker

 • Definere utvalgskretser og utvalgskriterier basert på relevant lovverk

 • Kommunikasjon og forberedelser til informasjonsmøter

 • Rollespill og forberedelser til samtaler §AML 15-1

 

Aktuelle maler og formuleringer tilgjengeliggjøres underveis.

Som SMB Norge-medlem får du fordeler.

Priseksempel 5-10 stillinger
Kr 59.000,-

Konflikthåndtering

Du er i oppsigelsesprosess med en ansatt hvor det har oppstått en konflikt. For eksempel kan en medarbeider ha valgt å motstride oppsigelsen og stiller med advokat.

 

Våre rådgivere har erfaring med slike utfordringer og vil være din mentor i arbeidet - både å vurdere situasjonen og muligheten til raskt å skalere med en jurist som jobber for dine interesser.

 • Evaluering av situasjonen

 • Prosessledelse

 • Mekling

 • Juridisk kompetanse

 • Bistand med å utvikle sluttpakker

Som SMB Norge-medlem får du fordeler.

Fra kr 18.000,-

Omstillingspakke 

De ansatte virksomheten ikke lenger kan sysselsette skal føle seg trygge på at de kommer i nytt arbeid raskest mulig. 

 

Tjenesten gjøre den ansatte i kan legges inn i en sluttavtale og inneholder fire deler med veiledning, trening og coaching:

 • Kompetansekartlegging

 • Personlighet som en styrke i jobbsøking

 • Skrive CV, søknad og aktivering av LinkedIn

 • Trening og veiledning i jobbsøking

 

Kurset inkluderer personprofil på WIND og Big5.


Som SMB Norge-medlem får du fordeler.

Kr 25.000,-

Send forespørsel

Takk for din forespørsel

IMG_9951.jpg

Vil du vite mer?

Lars Kvam Kristoffersen

Daglig leder

+47 977 77 776

bottom of page