top of page

Rekruttering

Group 34.png

Wicklund-Hansen tilbyr er rekrutteringsprodukt som går gjennom tre faser. Vi tar utgangspunkt i det eksisterende teamet for å rekruttere inn komplementære ferdigheter som svarer på selskapets behov. Vi tilrettelegger for en vellykket ansettelse med bistand fra tiltredelsestidspunktet og i tre måneder - den verdifulle onboardingsfasen. 

01. Kartlegging

Ved en ansettelse kartlegger vi det eksisterende team med vårt WIND™. Det gjør at vi kan skape en tydeligere rollebeskrivelse og hvilken rolle “den perfekte kandidaten” skal ha på teamet for å ta selskapet i ønsket retning.

IMG_0538.jpg

02. Rekruttering

Steg to er å finne de rette kandidatene. Her bistår vi deg gjennom hele eller deler av prosessen.

Vi hjelper deg med

  • Utformning av kravprofil

  • Utlysning av stillingsannonse

  • Screening av kandidater

  • Testing av kandidater med WIND™

  • Deltakelse i intervjuprosessen

  • Utvikling av caseoppgaver

  • Referansesjekk

03. Onboarding

Vi utvikler en tydelig manual for onboarding de første månedene i stillingen. Feedback er en viktig del av en suksessrik onboarding. Vi er der for dere ved tiltredelse, etter tre uker og etter tre måneder.

Vår filosofi

Wicklund-Hansen fokuserer på personlige egenskaper i ansettelsesprosesser. I tillegg til CV, søknad og motivasjon er vi opptatt av samarbeidsegenskaper og komplementære ferdigheter for å sikre ansettelser som bidrar til økt verdiskaping. Vi tror på toveis prosesser, og kandidaten trenger aå bli godt kjent med selskapet og folkene de skal lykkes sammen med.  Vi er opptatt av bistå våre kunder med en personlig og profesjonell prosess. 

Lars Kvam Kristoffersen.jpg

Vil du vite mer?

Lars Kvam Kristoffersen

Daglig leder

+47 977 77 776

bottom of page