top of page

Bærekraft

Bærekraft står sentralt i vårt arbeid som rådgivere innen organisasjonsutvikling. Vi tar vår oppgave om å bidra til bærekraftig utvikling på alvor, og har store ambisjoner. Vårt perspektiv promoterer komplementære ferdigheter og mangfold i et arbeidsmiljø der ulikheter blir løftet frem som noe positivt. Vi bidrar til å balansere arbeidsgiveres ønske om dyktige folk og leveransekraft, med tilbud om personlig utvikling over tid – på de riktige premissene.

Vår definisjon av bærekraft

mÜl 17- bokmÜl.png
Bærekraftshjulet -gjennomsiktig bakgrunn

Det finnes mange definisjoner på bærekraft. Det er et omfattende begrep, og som en aktør innen organisasjonsutvikling ligger vårt fokus primært på det menneskelige aspektet i arbeidslivet. Vi vil bidra til å imøtekomme arbeidstakeres behov, og bygge et bærekraftig arbeidsliv for fremtiden.

Langsiktig verdiskaping

Bærekraft i praksis er ikke enkelt. Å jobbe med mangfold, inkludering, og utvikling på arbeidsplassen krever ærlighet, åpenhet, og å stille de vanskelige spørsmålene. Uansett hva prosessen er har vi som mål om å utfordre etablerte prinsipper for å ta selskapet til et mer bærekraftig sted.

—  Wicklund-Hansen

Vi mener næringslivet har en viktig rolle i bærekraftig utvikling. Som partner på den menneskelige faktoren ønsker vi å bidra til langsiktig sosial verdiskaping. Vi tror på at samarbeid og komplementære ferdigheter bidrar til bedre prestasjoner, og jobber hele tiden for å utvikle vår kunnskap og våre verktøy for å skape bærekraftige ansettelsesforhold, mangfoldsledelse, og personlig utvikling. Vi vet at det ikke er nok å rekruttere mangfold - det må integreres og jobbes med kontinuerlig– det er dette som skaper økt konkurransekraft. Les mer om vårt perspektiv på komplementære ferdigheter her.

Team over individ

 

I Wicklund-Hansen jobber vi strategisk med teamutvikling, hvor vi legger stor vekt ved selvinnsikt, tilbakemeldingskultur, og skape arenaer for trening i hverdagen for å bygge mer effektive team. I moderne organisasjoner er vi avhengig av samarbeid på tvers av fagdisipliner for å løse problemer eller finne nye løsninger. Mange team på arbeidsplassen består av mennesker med ulik utdanning, bakgrunn, og personlighet. Det kan være krevende å sette sammen en mangfoldig gruppe mennesker i et team og få det til å fungere, siden dette mangfoldet i praksis betyr ulike perspektiver og oppfatninger av virkeligheten. En grunnstein for å lykkes i dette arbeidet er psykologisk trygghet. Resultatet av dette blir mer effektive team med økt kreativitet, læring og innovasjon, og moderat risikotaking.

Wicklund-Hansen som arbeidsgiver

Frame 9@2x.png

Vi søker alltid etter nye perspektiver og mangfold, fordi vi har utallige eksempler på hvordan vi blir bedre av det. Det krever innsats å få det til å fungere, men vi lever etter å levere på en god tilbakemeldingskultur. Vi både støtter og utfordrer hverandre, hvor fundamentet ligger i at vi vil hverandre det beste. Vi ønsker å hele tiden lære av hverandre og ta hjelp av de rundt oss der vi selv ikke opplever mestring - vi kaller det komplementære ferdigheter. 

 

Uansett retningen på dine ambisjoner vil vi hjelpe deg på veien dit, og mener vi kan tilby mange utviklingsmuligheter. Du kan lese mer om oss her.

bottom of page