Teamutvikling

Group 32@2x.png

Folk er ulike. Komplementære team skaper bedre forretningsmessige resultat forutsatt at de prøver å forstå hverandre, og samhandler godt. Når ledere møter utfordringer som påvirker resultatene negativt identifiserer vi ofte teamdeltakere eller ledere som ikke er uenige på fag, men ulike i tenke- og væremåte. WIND™ er verktøyet for å kartlegge, utvikle og effektivisere ditt team!

Et moderne team

I moderne organisasjoner er vi avhengig av samarbeid på tvers av fagdisipliner for å finne nye løsninger. Mange team på arbeidsplassen består av mennesker med ulik utdanning, bakgrunn, og personlighet. Det kan være krevende å sette sammen en mangfoldig gruppe mennesker i et team og få det til å fungere, siden dette mangfoldet i praksis betyr ulike perspektiver og oppfatninger av virkeligheten. WIND™ kombinerer teknologi og menneskelig innsikt som gjør det mulig å kartlegge humankapitalen, og få folk til å jobbe bedre sammen.

Personprofiler med WIND

Testen er intuitiv for brukeren og alltid tilgjengelig på vår webmodul. Den gjennomføres på ca 15 minutter. Dermed kan vi raskt kartlegge din virksomhet og sette sammen team hvor medarbeiderne kompletterer hverandres styrker og svakheter. 

Dette måler testen

Fire arbeidsstiler

WIND måler fire likestilte arbeidsstiler. Alle har et «naturtalent» - den arbeidsstilen hvor vi opplever mestring og henter energi, og som påvirker hvordan vi løser oppgaver. Med hjelp av WIND kan du dra fordel av de komplementære ferdighetene på teamet for å øke effektivteten og skape bedre samspill.

IMG_0493.jpg
DSC01031.jpg

Samhandling

Team med balanse mellom lytte- og sendemekanismene krever mindre oppfølging og ledelse. De mestrer å forstå og møte folk som er annerledes enn seg selv - de bedriver selvledelse.

Fordeler med WIND™

Organisasjonsutvikling skal være konkret og knyttet til forretningsmessige mål. Vi finner motivasjon til hver enkelt og mobiliserer de til å finne sin rolle i den kollektive leveransen. Ved å dyrke talentet i hver enkelt og øker motivasjon i jobben.

WIND™ bidrar med

 • Økt selvinnsikt

 • Verdiskaping av mangfold

 • Lavere konfliktnivå
   

 • Ledelse basert på individuelle behov

 • Bærekraftig teamarbeid

 • Økt grad av psykologisk trygghet
   

 • Kultur for læring og innovasjon

 • Økt effektivtet i selvledede team

WIND™ er et kraftfullt verktøy som i tillegg til kompetanse og erfaring setter oss i stand til fordele arbeidsoppgaver basert på de menneskelige egenskapene til de ansatte. WIND har gitt oss et konkurransefortrinn.

—  Terje Brand, Daglig leder, Imemo

De fire arbeidsstilene

Worker

Worker er opptatt av det som kan forsinke produksjonen eller effektiviteten.  Kan oppleves for kritisk i andres øyne. Faresignal: Martyrkultur.

Frame 2@2x.png

Navigator

Navigator er initiativrik og peker retning. Tror at alt er mulig og kan være for bredpenslet - overse (viktige) detaljer. Faresignal: Brannstifter.

Frame 1@2x.png

Integrator

Integrator er opptatt av menneskene og involverer flere i å løse oppgaver. Kan gjøre seg for avhengig av andres støtte.
Faresignal: Kappevender.

Frame 4@2x.png

Discipline

Disciplin er forutsigbar innenfor avtalen og overholder sine plikter. Kan gjøre seg for avhengig av rammene. Faresignal: Byråkrati.

Frame 3@2x.png

Lytte

Empati er evnen til å leve seg inn i et annet menneskes følelser og forstå reaksjonene uten å føle seg involvert.

Rasjonell

Følelsesmessig stabilitet og at hen viser stor grad av selvkontroll. Personen evner å skille sak fra følelser.

Sende

Egodrive er ditt indre driv - ønske om å vinne fram med ditt syn og overbevise.

IMG_9951.jpg

Vil du vite mer?

Lars Kvam Kristoffersen

Daglig leder

+47 977 77 776