top of page

Bruk kritikk som et drivstoff!

Oppdatert: 30. jun. 2023


Førsteamanuensis Øyvind Kvalnes ved Handelshøyskolen BI skriver i DN 5/7 2020 om konsekvensene som følger en organisasjon med hårsåre ledere. Ledere som ikke tåler kritikk og tilbakemeldinger fra egne medarbeidere. Ledere som svarer med sarkasme, sinne og bitterhet på kritikk, fører til at folk på arbeidsplassen holder tilbakemeldingene for seg selv. Det er ikke bra for noen. Dette er et sentralt tema vi tar tak i.


To avoid criticism say nothing, do nothing, be nothing.

- Elbert Hubbard


Kritikk er et ord som skaper ubehagelige følelser hos mange. Det er lett å tenke at kritikk er noe man får når man ikke har prestert bra nok, og det er lett å gå i forsvar når noen har innvendinger på et arbeid man har brukt mye tid på. Samtidig er tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk helt nødvendig for vekst og utvikling, og dermed for alle organisasjoner. Selskaper som Coca-cola, Netflix og Amazon legger stort fokus på å avdramatisere det å gjøre feil i prosjekter og produktutvikling. Årsaken til det er enkel: organisasjoner med et åpent klima og høy takhøyde samarbeider bedre, oppnår større læring, og bedre resultater. 


I Wicklund-Hansen er vi opptatt av å skape en god tilbakemeldingskultur, både internt og hos våre kunder. Det starter ved å etablere en kultur som bygger på tillit. Du må kunne stole på at hensikten bak kritikken fra kolleger og ledere er god. Læring bør også være en del av kulturens DNA, hvor feiling er et verdifullt element i prosessen for bedre resultat. Det er viktig å forberede de ansatte på å håndtere fiasko og samtidig gjøre dem mottakelige for å ta imot feedback på en god måte. Gjennom å ta ned “guarden” og avdramatisere begrepet “kritikk”, oppstår muligheter for mer læring og bedre relasjoner på arbeidsplassen. 


Det finnes mange måter man kan gi kritikk på. I Wicklund-Hansen bruker vi for eksempel ofte begreper som medvind, motvind og innspill når vi skal gi hverandre feedback på presentasjoner, tekster og annet arbeid. Bare det at ordet kritikk ikke brukes kan gjøre de fleste mer mottakelige for tilbakemeldingen, selv om innholdet er det samme. Etablering av et begrepsapparat som brukes i hele organisasjonen er en god start. En annen enkel og konkret fremgangsmåte for å gi kritikk er TAG-modellen.


TAG-modellen i praksis

  1. Tell something good - start med å gi en eller flere komplimenter for hva i arbeidet som er er bra. Det er ofte enklere å ta imot kritikk når man først har fått høre at noe er bra. 

  2. Ask a question - still et spørsmål til arbeidet, er det noe du ikke skjønner tanken bak eller hvor du ønsker et tydeligere resonnement?

  3. Give a suggestion - gi en eller flere konkrete forslag på hva som med fordel kan endres eller finpusses for et bedre resultat


Noen avsluttende ord for å bli bedre på å gi og motta kritikk. Vær vennlig og vis respekt for den du kommuniserer til, fokuser på sak fremfor person, og husk å også å gi positiv feedback til de rundt deg når de gjør noe bra. Det å sette kritikk i system vil kunne være veldig verdifullt for din organisasjon. Med større rom for å feile kommer også læring og gode innovasjonsprosesser! 


Ta gjerne kontakt hvis du trenger hjelp med å forbedre tilbakemeldingskulturen i din bedrift. Vi har verktøy og metodikk for å gjøre deg og dine kollegaer til et bedre team.

0 kommentarer

Comments


bottom of page