WIND

Et teamutviklingsverktøy som bidrar til å effektivisere din bedrift!

WIND

kr 299,-

Per medarbeider per mnd

Hvorfor WIND?

 

Effektive organisasjoner er et mål for alle ledere. Samtidig oppstår frustrasjon og tapt energi i de fleste organisasjoner. Energi som skulle blitt brukt på kundearbeid, faglig utvikling og gitt økonomiske resultater. Utfordringen er ofte sviktende dialog, ulike forventninger og ulikheter i tenke- og væremåte. 

Vi tror på at komplementære ferdigheter i et team skaper bedre forretningsmessige resultat. WIND lar oss kartlegge prestasjonscellen og gjør det mulig å sette sammen team hvor medarbeiderne kompletterer hverandres styrker og svakheter i arbeidshverdagen.

Hva er WIND?

 

Organisasjonsutvikling skal være konkret og knyttet til forretningsmessige mål. Vi skaper motivasjon til endring gjennom veiledning i grupper der den kollektive leveransen forbedres gjennom å dyrke talentene i hver enkelt og derfor økt motivasjon i jobben.

 

Viktigste fordeler

 • Økt selvinnsikt 

 • Modeller som er enkle å forstå

 • Bedre kommunikasjon mellom de ansatte

 • Enkel tilgang til profiler i kundeportalen

 • Økt tempo i selvledede team

Hva måler testen?

Fire arbeidsstiler

WIND måler 4 likestilte arbeidsstiler. Alle har et «naturtalent» - den arbeidsstilen hvor vi opplever mestring og henter energi. Naturtalentet påvirker hvordan vi løser oppgaver og som leder gjelder det å bygge prestasjonsceller med balanse mellom de 4 komplementære ferdighetene. Det er virksomhetens humankapital.

Lytte og sendemekanismer

Team med balanse i lytte- og sendemekanismene krever mindre oppfølging og ledelse. De mestrer variasjon og folk som er annerledes enn seg selv - de bedriver selvledelse. Testen er intuitiv og webmodulen er alltid åpen. Testen tar ca 15 minutter.

Begrepsaparatet

Fire arbeidsstiler

Lytte og sendemekanismer

Worker er opptatt av det som kan forsinke

produksjonen eller effektiviteten.

Kan oppleves for

kritisk i andres øyne. 
Faresignal: Martyrkultur.

Navigator er initiativrik og peker retning. Tror at alt er mulig og kan være for bredpenslet - overse

(viktige) detaljer.

Faresignal: Brannstifter.

Integrator er opptatt av menneskene og involverer flere i å løse oppgaver. Kan gjøre seg for avhengig av andres støtte. 
Faresignal: Kappevender.

Disciplin er forutsigbar innenfor avtalen og overholder sine plikter. 

Kan gjøre seg for avhengig av rammene. 
Faresignal: Byråkrati.

Lytte og justere seg 

 • Empati
  Evne til å fange opp og justere oss etter signaler fra omgivelsene - uten å ta stilling. 

 • Rasjonell
  Skille sak og følelser, selvdisiplin, evne til å holde kontroll over egne følelser.

Sende signaler 

 • Non-verbalt 
  Kroppen taler

 • Verbalt
  Si i fra og markere

 

 

Benytt WIND i din organisasjon

Personprofil

Kjøp enkelte personprofiler. 
For eksempel ved rekruttering eller for enkelte av de ansatte i din bedrift.

 

Kr 4200,- 

Workshop

To til tre timer med inspirasjon, begreper og praktiske oppgaver innenfor WIND metodikk. Direkte anvendbart i din organisasjon. Vi skreddersyr workshoper slik at den passer din organisasjon og dine behov.

HR-abonnement

Et HR abonnement for deg og dine medarbeidere. Kartlegging av humankapitalen, lederstøtte og talentutvikling, endringsledelse  etc.

 

Kr 299,- per medarbeider 

Historien bak WIND

 

Richard Wicklund-Hansen utviklet Personlig Assessment Test i 1979 med det for øye å velge ut de beste selgerne – de med balanse mellom egodrive og empati. Professor David G. Mayer og Herbert M. Greenberg var direkte inspirasjonskilder og partnere i dette arbeidet. Senere har WHI utviklet WIND som teamutviklingsverktøy basert på Adizes Institute (USA) og Børge Stensbøl sine erfaringer fra Olympiatoppen  («Den gode prestasjonskulturen», 2012). Egne erfaringer med Cathrine Juell sin D-SCOR-modell er lagt til grunn for utviklingen av pedagogikken i WIND samt nyere tids forskning blant annet fra HumankapitalGruppen/Business IQ.

Wicklund-Hansen

Kontakt oss

+47 977 77 776

post@wicklund-hansen.no

Personvernerklæring

Wicklund-Hansen International AS,

benevnes som WHI

 

Besøk oss

Torggata 15

0181 Oslo

Organisasjonsnummer

959 374 562

Følg oss

 • LinkedIn
 • Facebook

Wicklund-Hansen

Wicklund-Hansen International AS

Torggata 15

0181 Oslo

post@wicklund-hansen.no

 • LinkedIn
 • Facebook
 • YouTube