WIND

kr 299,-

Per medarbeider per mnd

HR-abonnement

Som leder ønsker du å utvikle dine medarbeider for å ivareta forretningens strategi. Det er rekrutteringer, medarbeidersamtaler, teamutvikling, tøffe samtaler og ulike former for endringer. Vi kan hjelpe deg med å systematisere dette og tilbyr et abonnement som inkluderer alle HR-tjenester. Ved å abonnere på WIND får du tilgang til en rådgiver samt en rekke hjelpemiddel som gjør hverdagen enklere og bedre. 

 • Vi jobber systematisk og planmessig med dine forretningsmessige mål i et Årshjul

 • Vår erfaring og bredde i kompetanse gjør at vi kan levere tjenester på flere nivåer

Et abonnement for selskaper som er opptatt av god organisasjonskultur!

I moderne kompetansebedrifter er samhandling og meningsbrytning verdiskapning. I møte mellom mennesker går det mye energi med på å tolke hverandre. Utydelige roller og feilkommunikasjon koster bedrifter tid og penger. Det fører til frustrasjon og misnøye. Deretter sykefravær og høy turnover. Våre teamutviklingsverktøy fokuserer på empati, egodrive og komplementære arbeidsstiler som uttrykk for humankapitalen i virksomheter. WIND tar utgangspunkt i fire ulike arbeidsstiler. Vi tror på at alle har en arbeidsstil de trives best i, og at man i de andre er mer avhengig av sine kollegaer. Bevissthet og åpenhet om styrker og svakheter åpner for avlastning og økt sammhandling i teamet.

Dette får du med vårt HR-abonnement

 • Tilgang til kundeportalen – her har du alle personprofiler lett tilgjengelig på en plass

 • Et pedagogisk begrepsapparat som er lett å implementere og bruke i din organisasjon

 • Workshops - ved introduksjon av WIND og etter avtale

 • Kartlegging og utvikling av din bedrift sin nåsituasjon, mål, fremgangsmåte og strukturell oppfølging

 • Vi skreddersyr et årshjul som passer din bedrift sine behov og forretningsmessige mål 

 • Rådgivningstimer - for hva enn du måtte trenge hjelp med

Vi vet at forutsigbarhet er viktig

Vi ønsker å tilby et strategisk partnerskap hvor vi alltid kan være tilgjengelig for deg. Når som helst i uken, måneden eller året - i både gode og dårlige tider. Av den grunn opererer vi med fast pris på vårt HR-abonnement. Det betyr at du ikke betaler mer, selv om du i perioder trenger mer bistand eller hjelp fra oss. Vi vet at behovet for ekstern rådgivning varierer og at det kan oppstå mer eller mindre forutsigbare problemer. Da vil vi at du skal booke et møte med oss, eller plukke opp telefonen for råd, og vite at det kun kommer en vanlig månedsfaktura etterpå.

Din suksess er vår prioritet

Når vi inngår et partnerskap starter vi alltid med en kartlegging av din bedrift, og jobber sammen for å skape en strategisk plan for utvikling og forvaltning av humankapitalen.

Hvor er vi?

Innsikt

Med HR som forretningskritisk innsatsfaktor

Hvor skal vi?

Strategi

Velge retning

Sette mål

Hvordan

kommer

vi dit?

Endringen

Være tydelig på oppgaver og mandat

Læring &

evaluering

Sekundere og evaluere

Planlegging av HR-året

Vi hjelper deg med å bli mer bevisst de ulike elementene i å utvikle en en god kultur. Sammen setter vi av tid til å forberede viktige tiltak. Hver organisasjon er unik - vi hjelper deg med å gjøre rett prioriteringer for din bedrift!

 • Medarbeidersamtaler - hvordan motiverer jeg hver enkelt medarbeider? Hvordan fremfører jeg kritikk Hvordan kommer jeg ”tett p唝 med tilbakemeldinger i hverdagen?

 • Lønnsamtaler - du får hjelp av oss til å forbedre kvaliteten på lønnssamtaler generelt eller spesifikt å forberede en krevende samtale.

 • Innhold til ledersamlinger

 • Onboarding av nye medarbeider

                                           

                                           Lederforum

          Nye

 medarbeidere                                                            Utvalgte             og team                                                              avdelinger

 

 

 

 

 

                         

     

     Medarbeider                                                             Lønn

         samtaler                                                              samtaler 

 

 

                                           Lederforum 

    Årshjul

 

                                                          januar

 

 

 

 

 

oktober                                                                april

 

 

 

 

 

                         

                              juli

Imemo benytter HR-abonnement 

 

"Utvikling av de ansatte er vår høyeste prioritet. WIND er et kraftfullt profileringsverktøy som i tillegg til kompetanse og erfaring setter oss i stand til fordele arbeidsoppgaver basert på de menneskelige egenskapene til de ansatte. WIND har gitt oss et konkurransefortrinn."

- Terje Brand, Daglig leder, Imemo

imemo.png

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

Lars Kvam Kristoffersen

+47 977 77 776

lars@wicklund-hansen.no

Wicklund-Hansen

Kontakt oss

+47 977 77 776

post@wicklund-hansen.no

Personvernerklæring

Wicklund-Hansen International AS,

benevnes som WHI

 

Besøk oss

Torggata 15

0181 Oslo

Organisasjonsnummer

959 374 562

Følg oss

 • LinkedIn
 • Facebook

Wicklund-Hansen

Wicklund-Hansen International AS

Torggata 15

0181 Oslo

post@wicklund-hansen.no

 • LinkedIn
 • Facebook
 • YouTube