top of page

Mangfold kan være topp eller flopp, hva skal til for å lykkes?

Oppdatert: 30. jun. 2023


I dagens moderne organisasjoner er vi avhengig av å jobbe sammen som team for å komme med nye løsninger og levere på prosjekter. I denne sammenheng blir mangfold og samhandling sentrale begreper, da medlemmene i et team representerer mange ulike former for mangfold og har individuelle måter å arbeide på.
Daniel Massie er doktorgradsstipendiat i Strategisk Ledelse ved Handelshøyskolen BI. Et sentralt tema i hans arbeid er psykologisk trygghet og samhandling. Vi inviterte Massie til vårt ledelsesseminar “Ledelse i en ny tid” som i år hadde tema Samhandling og mangfoldsledelse i praksis.

Ordet “mangfold” kan bety vidt forskjellige ting avhengig av hvem du snakker med. Noen knytter det til primærmangfold i form av kjønn eller etnisitet (det vi kan se) og mener dette er det viktigst å ta hensyn til. For en annen er det sekundærmangfold som religion, seksuell legning (det vi ikke kan se) etc. Vi anerkjenner at alle former har en viktig plass i debatten, men i vår kontekst, og fra Massie sitt ståsted er perspektivmangfold spesielt interessant. Perskeptivmangfold kan knyttes til noen av mangfoldsbegrepene over, men også ulike faglige perspektiver som en ingeniør som ser noe annet enn en økonom.

Noen ser et sekstall, en annen et nitall - det handler hvor vi kommer fra og hvilket perspektiv vi har mer enn objektive sannheter.


Mangfold som en ressurs, eller kilde til konflikt?

Å forstå mennesker som tenker annerledes enn oss selv kan være krevende. Mange ganger gjør slike samarbeidsvansker at de forretningsmessige resultatene blir svakere. Massie fortalte at høyere grad av perspektivmangfold har sammenheng med både dårligere og bedre prestasjoner. Kanskje du har opplevd det selv?


Massie fortalte videre om at mye av essensen for å lykkes med mangfold ligger i hvordan man møter og håndterer mangfoldet. Fra vårt ståsted i Wicklund-Hansen, tror vi på at gjensidig respekt for ulikheter og et ønske om å forstå, er viktige grunnsteiner. Massie refererer til Edmondson - en anerkjent professor fra Harvard, og hennes arbeid viser at kvaliteten på prosessene for å håndtere mangfold gjennom kommunikasjon, relasjoner, psykologisk trygghet og samhandling på arbeidsplassen påvirker hvorvidt selskapet for utnyttet perspektiv-mangfoldet på en god måte.


Samhandling og dialog - et viktig kriterie for å lykkes!

Når vi skal kommunisere er vi som regel mest opptatte av hva vi selv skal si, fremfor å sette oss inn i mottakeren sitt perspektiv, og hvordan vedkommende vil ta imot budskapet. Det er derfor viktig å bevisstgjøre verdien av dialog for å sikre forståelse, hvilket betyr å stille oppfølgingsspørsmål for å forstå hva andre forstår og å være varsom med å konkludere for raskt. Dialogen er et kjennetegn på høy relasjonell kapasitet, hvor det motsatte - lav relasjonell kapasitet, vil si at man ikke kjenner sine kollegaer, deres arbeid eller kompetanse, ikke er opptatt av å samhandle, mangler tillit, forståelse og respekt for de andres bidrag og er mer opptatt av å fordele skyld enn å finne sammen om nye forståelser, prosesser og løsninger på felles utfordringer.


Fire råd til ledere for å lykkes bedre med perspektivmangfold

Så hvordan kan en legge til rette for dialogen og lykkes med perspektivmangfold?

Det kjedelige svaret er at det ikke finnes noen “quick fix”, men det gledelige er at med små øvelser og bevisstgjøring kan du komme langt. Massie nevner følgende:

  • Gjør samarbeidsorientering og evner til et ansettelseskriterie.

  • Legg til rette for gode dialoger og belønn for samhandling på tvers!

  • Jobbrotering, hospitering og transposisjonering kan hjelpe oss å forstå hverandres perspektiver ved at vi får gå en mil i hverandres sko enten i alt fra et kort møte til en seks måneders periode i en annen avdeling.

  • Kanskje viktigst, kan spesielt ledere gå foran og lede med eksempelets makt!


WIND er et verktøy som legger til rette for selvinnsikt, samhandling og trening


WIND - et praktisk verktøy til hjelp

Det finnes mange måter å trene på samhandling. Vår filosofi i organisasjonsutvikling er at arbeidsstil og samarbeidsevner er like viktig som utdanning og praksis – og det er laget som leverer. Verktøyet vi bruker til oppgaven heter WIND. Det er et praktisk orientert lederverktøy, som består av en modell hvor vi jobber med psykologisk trygghet, økt selvinnsikt og legger til rette for bedre samhandling. Kontakt oss om du vil vite hvordan vi kan hjelpe ditt team til neste nivå i effektiv samhandling.


Kilder: Daniel Massie (2022), Amy Edmondson (1999)Denne artikkelen er en del av vårt nyhetsbrev. Meld deg på her for seneste nytt innen ledelse og organisasjonsutvikling!Dersom du likte artikkelen tror vi du vil lese dette:0 kommentarer

Comments


bottom of page