top of page

Hva er WIND og hvordan bli en bedre leder?

Oppdatert: 17. jun. 2020


Om du leder andre mennesker, vil vi tro du har mål om at teamet ditt skal arbeide effektivt for sammen å nå de satte målsetningene. På veien til suksess opplever kanskje du og resten av teamet både frustrasjon og at energien avtar. Oppstår det sviktende dialog, ulike forventninger og ulikheter i tenke- og væremåte, vil energi som skulle vært brukt på kundearbeid, faglig utvikling og økonomiske resultater forsvinne.


Vi tror at komplementære ferdigheter i et team skaper bedre forretningsmessige resultater. Når team skal bygges eller en ny kollega skal ansettes ser en leder ofte på hvilken formell kompetanse teamet har, og forsøker å fylle på med det teamet eventuelt mangler.


Vårt kjerneprodukt er et teamutviklingsverktøy og heter WIND. Dette er et online verktøy som lar oss kartlegge prestasjonscellen i teamet eller selskapet ditt, og gjør det mulig å sette sammen team hvor medarbeiderne kompletterer hverandres styrker og svakheter i arbeidshverdagen.


WIND er nyttig både når du skal sette sammen et team, en ledergruppe, ansette nye ressurser eller når du skal omorganisere og kanskje til og med nedbemanne staben. WIND er også et godt verktøy i en leders hverdag, der man ofte kan finne svar på hvorfor noen misforstår hverandre, hvorfor kvaliteten ikke ble som ønsket eller hvorfor dere ikke kom i mål.


Med verktøyet WIND for hånden vil du kunne bidra til økt selvinnsikt både på egne vegne og for dine kollegaer. WIND skaper bedre kommunikasjon og økt trivsel, økt tempo og produktivitet. Modellen er enkel å forstå, vi hjelper deg å komme i gang og står ved din side om du har spørsmål. Du får enkelt tilgang til profilene i din egen portal på vår nettside.


WIND avdekker 4 arbeidsstiler, kombinert med hvor sterke lytte- og sendemekanismer vi har og hvor høyt energinivå og drivkraft vi har. Nedenfor beskrives hver av arbeidsstilene; Worker, Integrator, Navigator og Discipline.


  • En person hvis naturtalent er arbeidsstilen “Worker” er opptatt av fremdrift og hva som kan forsinke produksjonen eller effektiviteten. Kan oppleves kritisk i andres øyne, men kan også være den som bidrar til at prosjektet kommer i mål.

  • De som i all hovedsak er en “Integrator” er opptatt av menneskene og vil ønske å involverer flere i å løse oppgaver. Disse kollegaene bidrar ofte til trivsel og inkludering på arbeidsplassen, men kan også gjøre seg for avhengig av andres støtte.

  • Er du en “Navigator” betegnes du kanskje av dine kollegaer for en som er litt “fremme i sko”. Navigatoren er nemlig initiativrik og liker å peke retning og sette i gang nye prosjekter. Han eller hun kjennetegnes av å tro at alt er mulig, og kan risikere å overse viktige detaljer.

  • Har du en med naturtalent for “Discipline” på laget, har du en forutsigbar og tydelig kollega. Denne kollegaen vil overholde sine plikter og levere innenfor de beskrevne rammer. Men samtidig er dette kanskje den personen som bør få tydelige briefer og hvor du ikke kan forvente at det blir levert mer enn hva rammene beskrev.


Energinivå og drivkraft avdekkes også i WIND. Høy energi og drivkraft kan være viktig om du skal jobbe som selvstendig selger. Skal du derimot forske på et fagfelt der det forventes å finne svar innen det neste tiåret, kan det derimot hende at du mister tålmodigheten før du kommer halvveis i forskningsprosjektet.


Mangfold er altså bra, vi trenger som regel litt av alle typer talent i et velfungerende team. Men mangfold kan også være krevende. Mennesker som ligner på deg er det både lettere å kommunisere med og forstå seg på, enn mennesker som er ulik deg selv. Derfor er det også viktig å øve på god kommunikasjon.


WIND avdekker også hvordan vi kommuniserer. Dialogkompetanse, eller avdekking av vår lytte- og sendemekanismer, kan oppklare mange misforståelser. En person som lytter emosjonelt vil oppfatte mer av det som ligger mellom linjene og stemningen i rommet, enn hva en som lytter rasjonelt vil gjøre. En som lytter rasjonelt vil være i bedre stand til å holde hodet kaldt ved eksempelvis kritikk fra en kunde eller en kollega, enn en som lytter emosjonelt vil gjøre. En som lytter emosjonelt opplever ofte kritikken som et personlig angrep. Hvilke sendemekanismer vi har preger ikke bare hvorvidt du er glad i eller ikke glad i å ta ordet, men også hvor tydelig man kommuniserer både verbalt og ikke-verbalt.


Dette verktøyet er sentralt i alt vi i Wicklund Hansen gjør, både om vi rådgir en ledergruppe for bedre samarbeid, om vi bidrar til rekruttering av nyansatte, om vi bidrar ved nedbemanningsprosesser og mye annet. Verktøyet kan du kjøpe tilgang til, enten du ønsker mye eller lite involvering og rådgivning fra oss. Les mer om WIND, og ta kontakt med oss om du vil høre mer.
0 kommentarer

Comments


bottom of page