Hvem er vi?

 

Wicklund-Hansen (WHI) arbeider med strategisk HR for å øke våre kunders konkurransekraft. Vi tilbyr prosjekter over både kortere og lengre perioder, hvor vi forplikter oss på oppnåelse av forretningsmessige mål. 

 

Gjennom verktøy og rådgivning utvikler vi både organisasjoner og mennesker. Vi jobber med ledere som ser menneskene i organisasjonen som en viktig konkurransefaktor. Vi har erfaring innen 4 områder:

 • Bevare og utvikle eksisterende ansatte

 • Rekruttere for å utvikle organisasjonen

 • Organisere

 • Bygge kultur

Rådgivning fra 1979 til i dag

 

WHI har navn etter sin grunnlegger, Rickard Wicklund-Hansen. Han var utdannet siviløkonom og lærer, og han arbeidet fra 1970 som markedsdirektør i dataselskapet Univac og Siemens i København. Der fikk han kontakt med David Mayer og Herbert M. Greenberg i USA som hadde kommet langt i å forske på hva som kjennetegner gode selgere. Utviklingen av testmetodikken som kom ut av dette arbeidet inspirerte Rickard som innledet et formelt samarbeid med Mayer & Greenberg. Da han senere kom hjem til Norge etablerte han sitt eget firma som gjennom 80 og 90-tallet vokste og gjorde kjent Personal Assessment Test (PAT) også her. Testen kartlegger balanse mellom empati og ego-drive som er viktige egenskaper for å lykkes med salg. I 2006 publiserte Harvard Business Review en artikkel om studiene.

 

 

WHI har gitt ut boken "Rekrutteringsmanualen" (Hegnar Forlag), omtalt i Ukeavisen Ledelse i 2007. Du kan lese mer om boken herRickard var forøvrig dedikert til sjakken frem til han døde i 2017, 83 år gammel. Da han pensjonerte seg ble det sagt:

 

"En mer imponerende CV enn pensjonisten finnes knapt, så vet han hvor viktig denslags er ettersom han startet et av landets største og mest respekterte hodejegerfirmaer, ga det navnet sitt og ledet firmaet til internasjonal ekspansjon. Han skrev en bok, «Rekrutteringsmanualen», og i lange perioder har han prioritert karrieren, sin egen og andres. Varemerke som guru i HR er profesjonalitet og sterk endringsvilje. Hjemme har Wicklund-Hansen imidlertid holdt det stabilt."

- Oslo Schackselskap

Lars Kvam Kristoffersen tok over selskapet i 2017 etter en periode med opplæring og kompetanseoverføring fra Rickard. En ambisjon om digitalisering av tjenesten har fulgt selskapet siden og en skybasert abonnementstjeneste ble lansert i 2018. 40-årsjubileet for selskapet i 2019 ble derfor både en feiring av historien om sammarbeidet med Mayer&Greenberg og en lansering av PAT i moderne form. Stadig nye versjoner av tjenesten er lansert som passer for strategisk HR i en ny tid: Moderne organisasjoner er avhengig av tempo og derfor team som i størst mulig grad leder seg selv - team med ego-drive og empati i vakkert samspill. WHI har stø kurs mot fire nye tiår!

WIND - vår test og metode

 • Vårt hovedverktøy har siden etableringen vært Personlig Assessment Test (PATTM). Vi har levert mer enn 100.000 tester og gjort valideringsstudier ved hjelp av Professor Sigvard Rubenowitz, Universitetet i Gøteborg (2001) samt at vi normerer tallene jevnlig. Siden 2017 har vi videreutviklet PAT slik at den i større grad speiler dagens krav med økt fokus på team og prosjektgrupper.

 • WINDTM er et teamutviklingsverktøy med personprofiler. WINDTM er tilpasset en moderne og mer dynamisk arbeidshverdag med mer prosjektarbeid på tvers av fagområder og virksomheter. Vi ser derfor at det er et økende behov for godt utviklede sosiale ferdigheter og mer selvledelse innenfor en gruppe.

 • WINDTM har et narrativ med arketyper som gjør det enkelt å implementere i praksis. Vi oppnår derfor raskere effekt ved hjelp av veiledning og rådgivning. WINDTMM er skybasert, legger vekt på gode brukeropplevelser og med tilgang til profiler i kundens unike nettportal.

 • WIND er utviklet av Lars Kvam Kristoffersen som teamutviklingsverktøy basert på Adizes Institute (USA) og Børge Stensbøl sine erfaringer fra Olympiatoppen («Den gode prestasjonskulturen», 2012). Egne erfaringer med Cathrine Juell sin D-SCOR-modell er også lagt til grunn for utviklingen av pedagogikken i WIND samt nyere tids forskning blant annet fra HumankapitalGruppen/Business IQ.

 • Kjøreregler i WHI knyttet opp til persontesting er at vi  aldri benytter de som beslutningsunderlag alene. Vi vektlegger strukturerte intervjuer og referanser. Vi vektlegger i tillegg konteksten og samspillet i gruppen - være seg en avdeling, en ledergruppe eller prosjektgruppen. Men mest av alt vektlegger vi bevisstgjøring og utvikling der testing inngår som en av flere input som kan motivere til utvikling basert på styrker - det som gir personen motivasjon.

Vi opererer med fire arketyper i WIND:

Worker

Integrator

Navigator

Diciplin

Persontesting

 

Det er enkelt å observere at mennesker har ulik personlighet. De gamle grekerne beskrev for eksempel fire temperamenter de meste ble styrt av hvilke stoff som dominerte personens kroppsvæske (flegmatisk, kolerisk, sangvinsk, og melankolsk). Senere er Carl Gustav Jung (1875 - 1961) sentral i den tidlige psykoanalytiske tenkningen og grunnlegger av den analytiske psykologien. På 1940-tallet ble Raymond Catell kjent for å kvantifisere ulike grunnleggende personlighetstrekk ved hjelp av intervjuer og spørreskjema, 16PF. Siden 90-tallet er de 16 "opprinnelige" persontrekkene til Catell redusert til 5 litt større grupper - The big 5. Også Big 5 er kritisert. Blant annet fordi den mangler et teoretisk fundament. Primært fordi modellen sier noe forholdsvis konsistent om et individs personlighet, men den sier ikke noe om “hvorfor”. 

Det er senere utviklet en rekke lignende tester som Singer-Loomis, Grey-Wheelright, Myers-Briggs, Keirsy og Jungiansk Type Index. Mercuri Urval, Hudson og andre større europeiske byråer operer med egne tester. Det gjør også WHI. Vi anvender PATTM og WINDTM for å kartlegge personlighet innenfor gitte statistiske variabler som reliabilitet og validitet.
 

Det er fortsatt en diskusjon i fagmiljøer om hvorvidt personlighet og adferd påvirkes mest av miljø eller arv - i Norge er dette gjort til allmenn underholdning av Harald Eia' "Født sånn eller blitt sånn".

 • Les mer om testing og den historiske utviklingen, ved Rolf Marvin Bøe Lindgren, psykolog

 • Les mer om kritikken av persontesting på forskning.no 

Wicklund-Hansen

Kontakt oss

+47 977 77 776

post@wicklund-hansen.no

Personvernerklæring

Wicklund-Hansen International AS,

benevnes som WHI

 

Besøk oss

Torggata 15

0181 Oslo

Organisasjonsnummer

959 374 562

Følg oss

 • LinkedIn
 • Facebook

Wicklund-Hansen

Wicklund-Hansen International AS

Torggata 15

0181 Oslo

post@wicklund-hansen.no

 • LinkedIn
 • Facebook
 • YouTube