Fra 1979 til i dag

Wicklund-Hansen International AS (WHI) rådgir innen organisasjonsutvikling, endringsprosjekter, utvikling av ledere og medarbeidere.

 

Siden etableringen i 1979 har WHI vurdert potensialet til over 100.000 personer og bidratt til at flere hundre virksomheter har nådd sine mål gjennom fokus på samarbeidsevnen til medarbeidere og ledere. Vi har utviklet traineeprogrammer, veiledet i lederutvikling, forestått nedbemanning, omorganiseringering og rekruttering.
 

Vårt hovedverktøy har siden etableringen vært Personlig Assessment Test og vi har siden 2017 utviklet WIND som teamutviklingsverktøy med personprofiler. Et verktøy tilpasset en ny virkelighet for virksomheter - økt fokus på dynamikk, tverrfaglige grupper og prosjektarbeid på tvers av virksomheter.

WHI tilbyr foredrag, rådgivning og prosjekter over kortere og lengre perioder hvor vi forplikter oss på oppnåelse av forretningsmessige mål.

Rekruttering

WIND inclusive

Til forsiden

© Wicklund-Hansen 2019