top of page

Ny i jobben - 8 starttips

Oppdatert: 18. mai 2020

Hver gang du starter i ny jobb vil du gjerne at dette blir din "beste" jobb. En stilling du mestrer, trives i og utvikler deg gjennom. Hvor du får brukt alle dine talenter og stadig får økt ansvar. Kanskje er det nettopp denne jobben som tar karrieren til et nytt nivå. Her er våre tips for at det skal skje.
Du bør reflektere over er at både du og de du så langt har møtt i intervjuprosesen er mennesker. Mennesker med 3 hjerner. Frontalhjernen er "flink" og verbal og får ofte prege intervjuprosessene. Vel i gang med jobben må du derimot balansere rasjonelle og objektive størrelser som måltall, mandat og budsjett i frontalhjernen med den mer intuitive følelseshjernen. Den styrer konsentrasjon, følelser, arbeidsminne og tilknytning. Du har også "lillehjernen" som er direkte knyttet til nervesystemet og som er helt autonom og uten språk. Når du har en god "magefølelse" men problemer med å forklare hvorfor, er det fordi det er lillehjernen som kommuniserer. Din ryggmargsrefleks. Lillehjernen er uten språk og kalles også reptilhjernen fordi den er utviklet før mennesket fikk språk.

Du skal nå tiltre i din nye jobb. Du havner statig vekk i situasjoner hvor du må hånbdtere nye folk og nye situasjoner. Med kunnskap om hjernens oppbygging kan du opptre mer bevisst fra start.

1. Den rasjonelle delen av deg: Du føler deg trygg på egne ferdigheter og med et minimum av opplæring vil du fikse jobbens formelle krav. Så snart du får en innføring i selskapets regler og rutiner vil du innfri forventningene som er stilt til deg.

2. Den mer intuisjonsdrevne delen av deg: Du er på vei inni en eksisterende bedrifskultur. Mange lurer på hva de kan forvente av sin nye kollega og dypest sett om du er venn eller fiende - om du tar fra dem sin vante plass "nær varmen ved leirbålet" (reptilhjernen snakker). Du vil bli målt og vurdert ved kaffemaskinen og i gangen. Hva du sier og hva du ikke sier. Hva du har på deg og hva du spiser til lunsj.

Vår erfaring er at det første perspektivet er lett å forstå. Som nyansatt får du da også utdelt et dokument med oversikt over rutiner, introduksjonsmøter, selvstudier og frister. Hvis ikke bør du etterspørre en onboardingplan med et minimum av innhold slik som:

- Opplæringsplan med innhold og ansvar. Dato for når den skal være gjennomført.

- En beskrivelse av målbildet som definerer "hvordan suksess ser ut" for den/de som har ansatt deg. Eksempelvis at du skal opprette en ny avdeling, øke salget med 20% på produkt X eller lignende.

Perspektiv 2 krever derimot noen utdypninger siden vi mener det er her veien til suksess ligger. Hvordan kan du som ny kollega lette hverdagen til det eksisterende teamet i tillegg til måloppnåelse på egne leveranser? Samhandlingen som basert på tillit og gjensidighet skaper resultater gjennom forståelse for felles mål.

Se for deg følgende scenario utspille seg i "Arkitektene AS":

"Lise" er faglig sterk, idérik, rask og flink til å prate med folk. Hun kan noen ganger overse detaljer og kunne nok tjene på å forberede møter med kunder og leverandører mer i detalj. Hun blir derfor glad over at den nye kollegaen "Per" er mer strukturert enn hun selv. Sammen utgjør de et bra team og leverer effektivt når jobber tett. De utnytter hverandres sterke sider og skaper prosjekter med stor verdi for kunder og kollegaene rundt seg. Alle vil jobbe på teamet til Lise&Per!

Her er noen avsluttende tips på hvordan du forbereder deg til å starte i ny jobb:

  1. Noter hvorfor du sluttet i forrige stilling og hvorfor du har takket ja til ny stilling.

  2. Hva har du lært av forrige stilling? (3 positivt og 3 mindre gode)

  3. Beskriv hva du selv kan bidra med for å gjøre suksess i ny stilling.

  4. Studér opplæringsplanen og gjennomfør den etter beste evne.

  5. Bli kjent med dine kollegaer. Noen kommer raskt til deg. Andre må du kanskje introdusere deg selv for. Legg merke til hva de snakker om og personer de omtaler.

  6. Sørg for å benytt informasjon fra punkt 5 i samtaler med din nye leder på en klok måte. Vis at du orienterer deg og ønsker å forstå folk og kultur.

  7. Gi din leder konkrete tilbakemeldinger på hva du opplever og still spørsmål for å gjøre gode prioriteringer fremover. Eksempelvis: "Bør jeg vektlegge de perspektivene medarbeider X tok opp med meg eller hvem kan jeg snakke med som kan kaste ytterligere lys på saken?".

  8. Skaff deg tidlig tilbakemeldinger fra din leder slik at du utnytter dynamikken som ligger i prøveperioden. I starten er det naturlig å ha mange spørsmål, motta hjelp og mangle spesifikk kompetanse.

Lykke til i jobben!

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page