top of page

Fikk du en oppsigelse i julen?

Oppdatert: 6. jan. 2022



Da er du er ikke alene - det er nemlig høysesong for jobbskifte nå. I tillegg virker det som vi ser en "ketchup-effekt" etter en vedvarende pandemi. Det som gjennom 2019 ble en "jeg vet hva jeg har, men ikke hva jeg får" effekt er over. Ved starten av pandemien var det mange arbeidsgivere som hadde ansettelsesstopp og dermed færre utlyste stillinger. I sum fikk vi et marked som medførte færre jobbbytter og at arbeidstakernes preferanse var det trygge.


Det ligger nå 27 tusen stillinger ute på Finn. no, og de hadde et rekordår i 2021. Det er med andre ord mange som mottar et jobbtilbud fra en konkurrerende virksomhet nå. Kanskje fikk du inn en oppsigelse i løpet av jul- og nyttårshelgen. Eller frykter du å miste en av dine i nær fremtid?


Et aktivt spørsmål du kan stille deg selv er hva du kan gjøre for å forebygge at noen av dine beste folk slutter. Svaret er kort men også krevende: Gi dine ansatte en grunn til å bli! Og da snakker vi ikke monetære størrelser: Lønn alene er sjelden tilstrekkelig til å flytte på flinke folk. Lysten og ambisjonene til å gjøre en god karriere, "bli sett" og satt til spennende utfordringer er mye viktigere. Og her sitter du som leder på nøkkelen.


Se for deg to medarbeidere med tilnærmet lik utdanning, erfaring og som begge har vært ansatt hos deg i samme stilling i omtrent 2 år. Vi kan kalle de Leif "Struktur" og Lise "Visjonær". Lise vil trives i roller der hun er fri og kan utfordre. Hun går raskt, snakker fort og gjerne med alle. Leif derimot er opptatt av forutsigbarhet, tar ting i tur og orden, og jobber best alene. Når Leif slutter (de fleste medarbeidere gjør gjerne det før eller senere) kan det ofte være med begrunnelsen at han opplevde at det var mye rot, uklare rammer og at lederen gjorde lite for å skape forutsigbarhet i rollen. Lise derimot vil peke på andre deler av hverdagen som skapte mistrivsel og slitasje. Hun vil kanskje peke på at det var lite rom for innovasjon, at det ble mye repetisjon, og hun savnet en leder som så hennes kreative evner.



Alle skal ikke bli sjef. Det er ikke praktisk mulig å tilby det, og kanskje heller ikke nødvendig. Gjennom å kjenne dine medarbeidere kan du tilby de ulike roller de vil trives i over tid. Folk er ulike og definerer jobben på ulike premisser. WHI bruker personprofiler og veiledning i team for å hjelpe deg med å kartlegge dette og dermed øke din suksess som leder. Vi gir ingen garanti for at folk ikke slutter. Men du kan gi medarbeiderne oppgaver og roller de selv opplever som motiverende og viktige. At de realiserer seg selv i størst mulig grad. For ambisiøse arbeidstagere er det en god grunn til å bli.


Les mer om hvordan vi jobber her!



0 kommentarer

Kommentare


bottom of page