Personprofiler

Group 33.png

Folk er ulike. Komplementære team skaper bedre forretningsmessige resultat forutsatt at de håndterer hverandre i dialogen. Når ledere møter utfordringer som påvirker resultatene negativt identifiserer vi ofte teamdeltagere eller ledere som ikke er uenige på fag, men ulike i tenke- og væremåte. Vi har verktøyet for å kartlegge og utvikle ditt team!

Personprofiler med WIND

Testen er intuitiv for brukeren og alltid tilgjengelig på vår webmodul. Den gjennomføres på ca 15 minutter. Dermed kan vi raskt kartlegge din virksomhet og sette sammen team hvor medarbeiderne kompletterer hverandres styrker og svakheter.

Dette måler testen

Fire arbeidsstiler

WIND måler 4 likestilte arbeidsstiler. Alle har et «naturtalent» - den arbeidsstilen hvor vi opplever mestring og henter energi. Dette påvirker hvordan vi løser oppgaver. Det er virksomhetens humankapital. Som leder gjelder det å bygge selskapet gjennom å utnytte de 4 komplementære ferdighetene.

IMG_0493.jpg
DSC01031.jpg

Samhandling

Team med balanse mellom lytte- og sendemekanismene krever mindre oppfølging og ledelse. De mestrer variasjon og folk som er annerledes enn seg selv - de bedriver selvledelse.

De fire arbeidsstilene

Worker

Worker er opptatt av det som kan forsinke produksjonen eller effektiviteten.  Kan oppleves for kritisk i andres øyne. Faresignal: Martyrkultur.

Frame 2@2x.png

Navigator

Navigator er initiativrik og peker retning. Tror at alt er mulig og kan være for bredpenslet - overse (viktige) detaljer. Faresignal: Brannstifter.

Frame 1@2x.png

Integrator

Integrator er opptatt av menneskene og involverer flere i å løse oppgaver. Kan gjøre seg for avhengig av andres støtte.
Faresignal: Kappevender.

Frame 4@2x.png

Discipline

Disciplin er forutsigbar innenfor avtalen og overholder sine plikter. Kan gjøre seg for avhengig av rammene. Faresignal: Byråkrati.

Frame 3@2x.png

Lytte

Empati er evnen til å leve seg inn i et annet menneskes følelser og forstå reaksjonene uten å føle seg involvert.

Rasjonell

Følelsesmessig stabilitet og at hen viser stor grad av selvkontroll. Personen evner å skille sak fra følelser.

Sende

Egodrive er ditt indre driv - ønske om å vinne fram med ditt syn og overbevise.

Fordeler med WIND

Organisasjonsutvikling skal være konkret og knyttet til forretningsmessige mål. Vi finner motivasjon til hver enkelt og mobiliserer de til å finne sin rolle i den kollektive leveransen. Ved å dyrke talentet i hver enkelt og øker motivasjon i jobben.

WIND bidrar med:

  • Økt selvinnsikt

  • Modeller som er enkle å forstå

  • Bedre kommunikasjon

  • Enkel tilgang til profiler i kundeportalen

  • Økt tempo i selvledede team

WIND er et kraftfullt profileringsverktøy som i tillegg til kompetanse og erfaring setter oss i stand til fordele arbeidsoppgaver basert på de menneskelige egenskapene til de ansatte. WIND har gitt oss et konkurransefortrinn.

—  Terje Brand, Daglig leder, Imemo

IMG_9951.jpg

Vil du vite mer?

Lars Kvam Kristoffersen

Daglig leder

+47 977 77 776