top of page

5 tips for å forebygge utbrenthet

Oppdatert: 14. sep. 2023

Wicklund-Hansen arrangerte nylig en serie frokostseminar for ledere. Et av temaene som kom opp, var at flere opplever utmattede medarbeidere - utbrenthet.

Merker du at dine medarbeidere er slitne og frustrerte? Det kan være tegn på utbrenthet.

Et økende problem - spesielt blant unge og nyutdannede

Flere studier tyder på at forekomsten av utbrenthet har økt betydelig siden 90-tallet (Norlund et. al, 2010), og at effekten er størst blant unge og nyutdannede (BBC, 2019). Ifølge en ny rapport fra 2022 opplyser hele 3 av 4 «young professionals» i Norge at de har vært nær eller opplevd utbrenthet. Dårlig lederskap har vært den viktigste enkeltårsaken. Andre sentrale faktorer er forventningen om å være tilgjengelig til enhver tid, såkalt «always-on» kultur, uklare arbeidsoppgaver og en ubalanse mellom arbeidsliv og privatliv, ifølge Young Professional Attraction Index.


Er du leder for unge og ambisiøse ansatte som kan være i faresonen for utbrenthet?Her er 5 tips for hvordan du kan identifisere og forebygge utbrenthet hos dine ansatte.Forstå symptomene og hvem som er mest utsatt

Lege og spesialist på utbrenthet Lars Omdal definerer utbrenthet som «de fysiske og psykiske følgene av overbelastning over lang tid». Typiske symptomer på utbrenthet kan være tap av arbeidsglede, fysisk og psykisk tretthet, dårligere yteevne, og lavere sosial kapasitet.


Ifølge psykolog og forfatter Carina Poulsen er mennesker med visse karakteristikker mer utsatt for utbrenthet enn andre. Høy standard for kvalitet, kombinert med kontrollbehov, ansvarsfølelse og vanskeligheter med å si nei, er faktorer som kan øke sårbarheten for utbrenthet (Wenneberg, 2019). Med andre ord er det de dyktige, engasjerte og mest pliktoppfyllende ansatte, som står i størst fare for å oppleve utbrenthet.


Tips 1: Ta ekstra vare på de som alltid gjør jobben sin, uten å stille høylytte krav. Du kan eksempelvis invitere den “stille og ansvarsfulle” medarbeideren på lunsj, og forsikre deg om at du har hørt vedkommende full ut.«Ta tempen» på dine ansatte - samle data hyppig.

Ledelse handler i all vesentlighet om å tilrettelegge for effektiv hverdag for ansatte - at de ser selskapets mål og egen rolle i å nå målene. McKinsey Health Institute peker på at lederens evne til å vise støtte og omsorg for sine ansatte, er en av de mest betydningsfulle forebyggende faktorene mot utbrenthet (McKinsey, 2022). Dette samsvarer med vår rapporten “Ledelse i en ny tid” (april 2023), der ønskelisten fra medarbeiderne inkluderer tettere oppfølging, individuell tilpasning og økt fokus på relasjonsledelse fra sine ledere.


Hver medarbeider er unik og står overfor sine egne utfordringer og behov. Som leder er det avgjørende å opprettholde en åpen dialog med dine medarbeidere slik at du kan tilpasse arbeidsdagen deres på en måte som ivaretar deres individuelle behov og trivsel: Ta deg tid til å prate med dine ansatte og forstå hvordan du som leder kan tilrettelegge for deres individuelle behov.


Tips 2: Du kan eksempelvis bruke Slack til å kjøre pulsmålinger, der du fanger opp arbeidsbelastning, autonomi og “sense of purpose” uke for uke.


Tips 3: Ifølge forskning kan frisk luft bidra til å øke produktiviteten (The Business Journals, 2019). Hvorfor ikke invitere en ansatt til en rask gåtur i nærmiljøet - 10 minutter kan være tilstrekkelig!Promoter work-life balance

Digitaliseringen i arbeidshverdagen kan viske ut grensene mellom arbeid og fritid. Å være tilgjengelig hele døgnet kan ha negativ innvirkning på helsen vår (Young Professional Attraction Index, 2022). Derfor bør du forsikre deg om at du klargjør for dine ansatte og medarbeidere hvor skillet mellom arbeid og fritid går.


Tips 4: Legg til rette for diskusjon om forventninger vi har til hverandre. Forklar at det ikke forventes å være tilgjengelig hele tiden og at medarbeiderne må skjerme seg selv når de planlegger dagen og uken.Tydeliggjør arbeidsoppgaver og forventninger

En viktig faktor som kan føre til utbrenthet, er uklare arbeidsoppgaver og uklare forventninger (Young Professional Attraction Index, 2022). Særlig unge og nyutdannede med begrenset erfaring, kan ha vanskeligheter for å forstå sammenhenger og ulike prioriteringer. Som leder er det en viktig oppgave å diskutere med ansatte slik at de får en større forståelse for prioriteringer og sine oppgaver innenfor totalen.


Tips 5: Tørr å utfordre deg selv og de du leder. Spør direkte om hvorfor de jobber i selskapet, og hva de ønsker å levere på de neste dagene og ukene.

- Om ikke de to svarene henger sammen, må du som leder justere deres forventninger, eller oppgaver.Kilder;

The Business Journals. (2019, 10). Fresh air improves productivity and your bottom line. https://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/human-resources/2019/07/fresh-air-improves-productivity-and-your.html

McKinsey Health Institute. (2022). Global management consulting | McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/mhi/our-insights/addressing-employee-burnout-are-you-solving-the-right-problem

Norlund, S., Reuterwall, C., Höög, J., Lindahl, B., Janlert, U., & Birgander, L. S. (2010). Burnout, working conditions and gender - results from the northern Sweden MONICA study. BMC Public Health, 10(1). https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-326

Savage, M. (2019, July 26). Burnout is rising in the land of work-life balance. BBCpage. https://www.bbc.com/worklife/article/20190719-why-is-burnout-rising-in-the-land-of-work-life-balance

Wenneberg. (2019). Slik Kan du Ta grep før du møter veggen. Lederne. https://lederne.no/artikler/utbrent-det-du-hvem-som-oftest-moter-veggen/

Young professionals blir utbrent Av dårlig lederskap. (n.d.). Academic Work. https://www.academicwork.no/insights/arbeidsgivere/rekordhoyt-niva-av-utbrenthet-hos-young-professionals


0 kommentarer

Comments


bottom of page