top of page

3 grunner til at personlighet har ALT å si.

Oppdatert: 30. jun. 2023


Personlighet er vår innebygde grunnstamme. Personlige egenskaper kan trenes og utvikles, men grunnstammen er stort sett ganske uforandret gjennom livet. To personer kan se ganske like ut, i form av sine egenskaper, men kan vise seg å ha svært forskjellige personlighetsprofiler - og derfor reagerer de forskjellig på forskjellige utfordringer.


Skriv ned en liste over dine ti nærmeste venner. Hvilke tre ord beskriver hver av dem? Hvilke tre situasjoner passer hver av disse best inn i ditt liv? Det er ingen tvil om at vi mennesker er forskjellige, og når man skal jobbe sammen mot et felles mål vil noen personlige egenskaper bidra mer eller mindre til å nå målet. Og derfor vil noen mennesker være mer eller mindre egnet til å bidra på laget.


Motivasjon


Hvilke oppgaver liker du best i jobben din? Hvilke oppgaver velger du å gjøre først? Om du kjenner godt etter, finnes det noen oppgaver du får motivasjon av og noen oppgaver du må motivere deg selv for å gå i gang med.


Dersom din arbeidshverdag preges av mange oppgaver som gir deg motivasjon, vil du få energi og glede over arbeidet. Og motsatt, dersom du som leder må bruke mye tid på oppgaver som kveler din motivasjon vil det prege både arbeidsglede, tempo og ikke minst hvilke signaler du gir dine kollegaer.


Samarbeid


Tilbake til listen din med dine ti beste venner. Se for deg at dere skal bygge en trehytte. Du får velge med deg tre personer fra vennegjengen. Dere skal jobbe uten press, briefen er kanskje litt uklar samtidig som kravet til kvalitet er høy. I tillegg skal hytta være sjokkerende kreativt utført. Det kan tenkes at du trenger en person som har snekret litt før. Men du trenger kanskje også noen som kan tenke nytt, utfordre etablerte sannheter om hvordan en trehytte skal se ut. Og kanskje trenger du en som evner å holde arbeidsgleden oppe, fokus på oppgaven og få samarbeidet til fungere smertefritt.


Mestring


Innen idretten snakkes det ofte om naturtalent. Noen har lettere for å bli gode i fotball enn andre, slik er det bare. Slik er det på jobben også. For noen er salg lett, for andre er salg helt umulig. Kanskje er det slik at en som er god på salg, og en som er god på innsikt og strategi til sammen kan utgjøre et godt salgsteam - uten å presse begge ut i de samme situasjonene? Å få jobbe med oppgaver som skaper mestringsfølelse, gjør deg godt. Og har du det godt på jobben, vil du også levere godt. Dette er både så enkelt som det, og samtidig ganske vanskelig. For er det ikke slik at du av og til må få en oppgave gjort, der ingen egentlig har erfaringen som skal til for å sikre mestring? Opplever du dette, kan det være lurt å ha verktøy som avdekker personlighetsprofilen til hver eneste en i teamet ditt. Så vil du ha et bedre verktøy til å velge hvem du skal sende ut i ildprøven, hvem som har grunnlaget for å få det til, hvem som vil føle mestring underveis.


Personlighet er veldig viktig for å sikre samarbeid og utnytte formell, faglig kompetanse. Derfor likestiller vi i WHI formalkompetanse og erfaring med personlighet. Vi leverer et verktøy som heter WIND. Dette verktøyet er nyttig for å avdekke dine kollegaers arbeidsstiler, naturtalent, og deres lytte- og sendemekanismer. Det er lett å tro at du kjenner dine kollegaer godt, men i virkeligheten kan det ligge uoppdagede potensiale i mennesker som de ikke selv er klar over. I tillegg til verktøyet WIND leverer vi rådgivning og sertifisering av ledere, slik at verktøyet - og dine kollegaer kan utnytte sitt fulle potensiale. Ta kontakt med oss om du vil høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dine lederutfordringer.


Organisasjonsutvikling skal være konkret og knyttet til forretningsmessige mål. Vi skaper motivasjon til endring gjennom veiledning i grupper der den kollektive leveransen forbedres gjennom å dyrke talentene i hver enkelt og derfor økt motivasjon i jobben.

Viktigste fordeler

  • Økt selvinnsikt

  • Modeller som er enkle å forstå

  • Bedre kommunikasjon mellom de ansatte

  • Enkel tilgang til profiler i kundeportalen

  • Økt tempo i selvledede team

0 kommentarer

ความคิดเห็น


bottom of page