top of page

WHI sine beste tips for en interessant LinkedIn profil!

Oppdatert: 28. mai 2020


I WHI bruker vi i hovedsak LinkedIn Recruiter som verktøy når vi skal finne gode kandidater til våre oppdragsgivere. For at du som arbeidstaker skal fange vårt interesse blant mange andre potensielle kandidater, er det godt investert tid å systematisk gå gjennom din LinkedIn-profil og fylle den med bra innhold. En riktig god profil er oversiktlig, inneholder relevant informasjon og har gjerne en personlig touch som gjør at den representerer deg. Her får du våre beste tips!

Profilbilde

Det første man møter når man går in på en profil eller er i søkefeltet er profilbildet. Profiler som ikke har et bilde får lite oppmerksomhet. Man bør heller ikke bruke hvilket som helst bilde, et gammelt bilde med lav oppløsning eller fra ferieturen i Spania bør velges bort. Bra lys, en diskret bakgrunn og god bildekvalitet viser at du har gjort en innsats, og det kommer du langt med!

Hovedlinje

Hovedlinjen skal beskrive det du driver med på en rad. Enten kan du velge å skrive din stillingstittel og selskapet du jobber i, slik jeg har gjort. Eller så kan du gjøre en mer beskrivende hovedlinje, hvor du for eksempel får med din hovedkompetanse eller profesjon.


Bruk oppsummeringen!

Oppsummeringen gir deg mulighet å fortelle om din erfaring og hvem du er i korte trekk. Du bør holde deg kort: med 5-10 rader risikerer du ikke å miste leserens interesse. Du kan gjerne stille deg disse spørsmålene og besvare dem i en løpende tekst og eventuelt med noen opplistede punkter:

· Hva er din bakgrunn og utdanning

· Hvilke bransjer har du jobbet i/jobber i nå

· Hva din nøkkelkompetanse

· Hvilke faglige interesser har du

Erfaring

Dette avsnittet skal avdekke din arbeidserfaring og oppsettet til LinkedIn gjør det enkelt for deg å fylle inn både arbeidsgiver, stilling og tidsperiode. Skriv i tillegg gjerne i korte trekk om selskapet du arbeider/har arbeidet for, hva du har gjort i din stilling og hvilke programmer du jobbet i. Hvis du syns det er vanskelig å skrive en løpende tekst fungerer punkter like bra, det viktige er at det du gjort og har fått erfaring med kommer frem. Her er et eksempel på hvordan jeg har beskrevet min nåværende stilling:

Utdanning

Avsnittet for utdanning legger også tilrette for å enkelt fylle inn skole, program/kurs og tidsperiode. Her kan du i tillegg skrive en kort tekst om hva utdanningen omhandlet, samt hvilke fag og valgfag du hadde. Noen velger og å legge til karakterer, men dette er ikke noe man trenger å gjøre. Når det eventuelt er aktuelt å vite hvilke karakterer du fått på studiet ditt, etterspør jeg det.

Skills og programmer

Når jeg gjør research åt våre oppdragsgivere har jeg ofte noen verktøy eller programmer som kandidaten bør ha erfaring med for at vedkommende skal være kvalifisert til jobben. Jeg selekterer derfor ofte i søkeverktøyet på disse. Det er med andre ord viktig at man oppdaterer sine ferdigheter.

For eksempel: Hvis du har lisens i Google Analytics, Salesforce eller kan kodespråk som HTML eller Java, fyll det inn! Dette avsnittet kan du med fordel gå gjennom noen ganger i året for å se om du kan legge til noe mer, etter du har gått en kurs eller fått en ny lisens.

Tilleggsinformasjon

Det finnes avsnitt for tilleggsinformasjon som kan brukes hvis man har noe utover de vanlige avsnittet man vil få med. Det kan være en portfolio, kundebaser, frivillig arbeid eller engasjement gjennom studier eller privat som man gjerne vil få med.

Coverbilde

Sist men ikke minst, et coverbilde som harmoniserer med ditt profilbilde, eller representerer noe du står for eller liker, setter prikken over i:et på din profil og gir den et mer fullført og helhetlig inntrykk.

0 kommentarer

Comments


bottom of page