top of page

Tillit - Det gjelder Jonas og det gjelder deg!

Denne uken får vi en ny sjef i Norge. Denne uken kommer vi få se resultatet av forhandlingene Jonas har gjort med Trygve og Marit. En Statsminister skal peke på sine ministre, og de skal stå sammen om politikken de neste 4 årene. Som leder i en organisasjon vil også du måtte velge dine folk - de du satser på.


Hva kan vi lære av politikken?

I politikken er det åpenbart - Tillit er et nøkkelord. Du trenger tillit som leder. Folket har muligheten til å bytte ut sine ledere hvert 4. år hvis de ikke viser seg tilliten verdig. Fullt så forutsigbart er det ikke for de fleste ledere. De sitter ikke på «lånt tid» på samme måte. Men de kan definitivt miste tilliten blant sine ansatte dersom de styrer uten fornuft eller bruker mer makt enn hva de liker. I Norge er det tradisjon for inkludering, dialog og en felles forståelse av veivalg og prioriteringer. Faktisk er det et tilnærmet særnorsk fenomen at vi viser våre folkevalgte så stor tillit. Mange steder i verden, ikke så langt unne oss som lever etter «Den Nordiske modellen» er det betydelig mindre tillit mellom folk - hvor det raskt blir «oss og dem».

https://www.nettavisen.no/nyheter/atte-av-ti-har-tillit-til-stortinget/s/12-95-3424168940


Det som er spesielt med den nordiske modellen (og da vil jeg argumentere for at vi ikke skiller sterkt mellom politikk og bedriftsledelse) er at vi har en stor tillit mellom partene. Vi bruker lite makt så langt det er mulig. Vår modell fokuserer på å snakke sammen, bruke dialog og bygge en felles plattform. Jo visst, Store sterke ledere finnes i Norge og i norsk næringsliv, men det er ikke den ledermodellen vi lærer om på universiteter og høyskoler. Det er ikke den modellen som viser seg å fungere her.

Vårt prinsipp - «Kraft og sensitivitet»

Lederen skal fatte avgjørelser. Og ja - som leder har en rett til å styre. Du skal definitivt ikke gjøre deg avhengig av konsensus i alle sammenhenger, og ikke uten å ta hensyn til tiden det krever. Vårt råd er å gi tilstrekkelig tid til involvering. At du stiller deg tilstrekkelig åpen for innsigelser og endringsforslag. Og viser evnen til å balansere dette med med tilstrekkelige mengde handlekraft og ta en beslutning i god tid. Vi kaller det «kraft og sensitivitet». Noen mennesker viser å ha gode evner på dette området. Gjennom bevisst trening er det mulig å utvikle denne ferdigheten, og bidra til å skape en tillitsbasert arbeidskultur. La oss håpe Jonas har denne evnen når han på fredag kl 11 møter Kongen i Statsråd for første gang som landets Statsminister.

0 kommentarer
bottom of page