top of page

Rekruttering med et nytt perspektiv

Oppdatert: 23. feb. 2022Rekrutteringsfaget er i endring med krav om bedre employer branding for å tiltrekke seg kandidater, og mer objektive prosesser for å unngå bias og “liking”. Bruk av digitale verktøy for å effektivisere og profesjonalisere er også sentralt. Videre er referansesjekk er et fagområde noen vektlegger mens andre mener «det gir ingenting». Rekruttering er i det hele tatt et spennende fagområde som tiltrekker seg høyt utdannede mennesker med teknisk kompetanse, og ambisjoner om å gjøre en forskjell.


WHI bidrar med et nytt perspektiv på rekruttering som tar utgangspunkt i våre bærekraftsambisjoner. Bærekraft er et stort ord og må defineres tydelig i rekrutteringsfaget- WHI gjør det. Vi bidrar til å balansere arbeidsgiveres ønske om gode hoder og leveransekraft, med tilbud om personlig utvikling hvor individets talent bli utnyttet og utviklet over tid. Vårt perspektiv på bærekraftig rekruttering promoterer komplementære ferdigheter og mangfold i et arbeidsmiljø der ulikheter blir løftet frem som noe positivt.


Vil du være med på reisen?

I Wicklund-Hansen har vi store ambisjoner. Vi vil fortsette å levere høykvalitative rekruttingsprosesser for våre oppdragsgivere og kandidater. Vi er opptatt av å stadig videreutvikle vår arbeidsmetodikk og våre verktøy for å levere på dette. Samtidig ønsker vi å bli flere rundt bordet som har det samme verdigrunnlaget. Våre kunder viser oss tillit gjennom flere oppdrag og vi ser når etter deg som har lyst til å være med på reisen. Hos oss er det korte beslutningsveier og en stor mulighet for å påvirke din egen hverdag og bringe inn nye perspektiver. Du får ta del i flere ulike prosesser som står sentralt ved å drive og utvikle selskapet som valg av teknologi som støtter våre prosesser, utvikle content som kan støtte opp om vårt konsept, produkter vi vil utvikle alene eller sammen med andre. Ja listen kan bli lenger om du har ambisjoner du ønsker å realisere.


Les mer om rollen som Head of Recruitment, eller rollen som Researcher på deltid.


Hvordan er det å være en del av WHI teamet?

Vi jobber hver dag for å ha en god tilbakemeldingskultur; vi sitter rundt samme bord og både støtter og utfordrer hverandre, enten om det er fysisk eller på slack. Videre lever vi etter et mantra om å hele tiden lære av hverandre og få støtte der vi selv ikke opplever mestring, vi kaller det komplementære ferdigheter. Uansett retningen på dine ambisjoner vil vi hjelpe deg på veien dit, og mener vi kan tilby mange utvilingsmuligheter. Vi som kan bli dine nye kollegaer vil ta i mot deg med åpne armer, og vi heter Marthe, Lina og Lars, og du kan lese mer om oss her.0 kommentarer

Comments


bottom of page