top of page

Rekruttering - en viktig del av organisasjonsutviklingen

Oppdatert: 14. mai 2020

Ikke alle rekrutteringer er like. Noen ganger fremstår de mer viktig enn andre. Og sånn sett er det en fjær i hatten når kampanje.com omtaler rekutteringer WHI har vært med på å fasilitere for reklamebyrået i Dentsu - Isobar satser på Martech og automatisert markedsføring.


"Ny Accenture Interactive-topp går til byråbransjen" skrev Kampanje.com i februar. Nå har Lars Kristiansen også Michael på laget og Isobar er et langt skritt videre i en ny retning. (Foto: Isobar)

I WHI jobber vi med å utvikle selskaper. Også i 2019 er mennesker avgjørende for hvordan selskaper utvikler seg og gjør suksess: den menneskelige faktoren er ennå viktigere når tema er roboter, AI og disrupsjon av forretningsmodeller.

Lars Kristiansen er byråleder i Isobar og uttaler at han er "svært tilfreds" med både resultatet og prosessen rundt disse to rekrutteringen. Han legger til at oppgaven var krevende: "Vi vil vokse inn i et nytt foretningsområde: Skaff oss en kundedirektør og en digital guru som muliggjør vår ambisjon om å være bransjens beste tilbyder av reklame og rådigivning innen Marketing Automation".


Michael og Ville kommer hhv fra Apsis og Accenture. De jobber side om side med reklamebyråets kreatører og digitale rådgivere og skal bringe byrået nærmere forretningskritiske systemer, datafangst og deretter utvikle kommunikasjon. WHI jobber aktivt med å realisere ambisjonen i onboardingsperioden: å få nye kollegaer til å lykkes med eksisterende team. Derfor har WHI alltid fokus på dialogferdigheter og sammarbeidskompetanse i rekrutteringen.


Gjennom 3 mnd er WHI en aktiv part i å realisere de ambisjoner som både arbeidsgiver og medarbeider tar med seg. Det er mye "gi-og-ta" i de første månedene og hvor både lederen og den nye medarbeideren nyter godt av en ekstern fasilitator som kan bidra til at man får diskutert mer eller mindre tydelig artikulerte forventninger. Vi bruker personprofiler i vårt arbeid for å få med både faglige og mer personspesifikke tema. Slik kan man forebygge frustrasjon og sikre at aksjonspunkter raskt blir iverksatt. Målet er at man raskest mulig får gjort jobben man har satt seg fore. Så blir RoI høyest mulig raskest mulig!


Les mer https://www.wicklund-hansen.no/rekruttering-onboarding
0 kommentarer

Commentaires


bottom of page