top of page
  • Forfatterens bildeole

Ny på arbeidsplassen - hvordan håndtere læring og sosialt samspill?

Å starte i en ny jobb kan være både spennende og engasjerende, men det kan også være krevende. Nye systemer som skal læres, ny faglig kunnskap skal inntas, sjargongen på kontoret må catches - og i tillegg skal en bli kjent med nye kollegaer.

Her kan du få lese mer om hvordan Tea opplevde sine første to uker i Wicklund-Hansen, og hvilke forventninger hun hadde før hun startet!Hvordan har de første ukene i WHI vært?

Det har vært veldig gøy og lærerikt, samtidig som at det har vært mye å ta innover seg! Jeg føler jeg lærer noe nytt hver dag - noe som er veldig givende, men også ganske krevende. Jeg har heldigvis blitt godt tatt imot av mine kollegaer i Wicklund-Hansen, og følte meg som en del av teamet fra start!


Fortell oss om dine forventninger til arbeidsdagen i WHI. Synes du det er samsvar mellom forventninger og hvordan dagen forløper seg i praksis?

Noe av det jeg gledet meg mest til ved å starte i Wicklund-Hansen var å kunne anvende det jeg har lært på HR-studiene i en jobbsetting. Jeg ser frem til å lære mer om hvordan rekruttering og onboarding foregår i praksis. Selv om jeg kun har vært her to uker opplever jeg å ha fått et overordnet bilde av hvordan WHI gjør sin rekrutteringsprosess. Det blir spennende å gå mer i dybden! En annen forventning jeg hadde var at jeg skulle passe godt inn i teamet - noe jeg heldigvis føler at jeg gjør.


Har du opplevd noe som du syntes var ekstra interessant eller spennende i løpet av den korte tiden du har vært her? Det kan være både faglig og sosialt

Den første uken fikk jeg observere Lars holde en WIND-samling hos en av våre kunder. Her fikk jeg se hvordan WIND-modellen fungerer i praksis, og hvordan en kan bruke dette verktøyet til å bevisstgjøre og effektivisere team innad organisasjoner. Det var spennende!Fortell oss mer om dine faglige interesser!

Onboarding! Dette er et veldig viktig element i en rekrutteringsprosess. Ofte er det mangel på gjennomførte onboardings-prosesser innad bedrifter, og jeg tror dette er helt avgjørende for at nyansatte får en best mulig overgang inn i ny jobb. Jeg gleder meg også til å lære mer om rekruttering og hvordan jeg kan finne de beste kandidatene.


I WHI ønsker vi å ha en aktiv tilbakemeldingskultur, og har stor tro på ærlig kommunikasjon! Si én ting som har vært bra i tiden du har vært her, og én ting vi kan prøve å bli bedre på?

Bra: Jeg har blitt tatt godt imot, og føler meg allerede som en del av teamet! Kan bli bedre: I perioder har det vært litt dødtid der jeg ikke har visst hva jeg skal gjøre.


Tilslutt, hvis du får velge; Hvor skal WHI dra på firmatur høsten 2023? Don’t hold back!

Milano – Jeg elsker Italia!Denne artikkelen er en del av vårt nyhetsbrev. Meld deg på her for seneste nytt innen ledelse, og organisasjonsutvikling!0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Med pågående grusomheter er det lett å bli observerende, passiv og taus. Norge har signert et opprop sammen med andre vestlige land. Det kan føles om om "vi har gjort vårt". Jobben og livet krever min

bottom of page