top of page
  • Forfatterens bildeole

Ny på arbeidsplassen - hvordan håndtere læring og sosialt samspill?

Å starte i en ny jobb kan være både spennende og engasjerende, men det kan også være krevende. Nye systemer som skal læres, ny faglig kunnskap skal inntas, sjargongen på kontoret må catches - og i tillegg skal en bli kjent med nye kollegaer.

Her kan du få lese mer om hvordan Tea opplevde sine første to uker i Wicklund-Hansen, og hvilke forventninger hun hadde før hun startet!Hvordan har de første ukene i WHI vært?

Det har vært veldig gøy og lærerikt, samtidig som at det har vært mye å ta innover seg! Jeg føler jeg lærer noe nytt hver dag - noe som er veldig givende, men også ganske krevende. Jeg har heldigvis blitt godt tatt imot av mine kollegaer i Wicklund-Hansen, og følte meg som en del av teamet fra start!


Fortell oss om dine forventninger til arbeidsdagen i WHI. Synes du det er samsvar mellom forventninger og hvordan dagen forløper seg i praksis?

Noe av det jeg gledet meg mest til ved å starte i Wicklund-Hansen var å kunne anvende det jeg har lært på HR-studiene i en jobbsetting. Jeg ser frem til å lære mer om hvordan rekruttering og onboarding foregår i praksis. Selv om jeg kun har vært her to uker opplever jeg å ha fått et overordnet bilde av hvordan WHI gjør sin rekrutteringsprosess. Det blir spennende å gå mer i dybden! En annen forventning jeg hadde var at jeg skulle passe godt inn i teamet - noe jeg heldigvis føler at jeg gjør.


Har du opplevd noe som du syntes var ekstra interessant eller spennende i løpet av den korte tiden du har vært her? Det kan være både faglig og sosialt

Den første uken fikk jeg observere Lars holde en WIND-samling hos en av våre kunder. Her fikk jeg se hvordan WIND-modellen fungerer i praksis, og hvordan en kan bruke dette verktøyet til å bevisstgjøre og effektivisere team innad organisasjoner. Det var spennende!Fortell oss mer om dine faglige interesser!

Onboarding! Dette er et veldig viktig element i en rekrutteringsprosess. Ofte er det mangel på gjennomførte onboardings-prosesser innad bedrifter, og jeg tror dette er helt avgjørende for at nyansatte får en best mulig overgang inn i ny jobb. Jeg gleder meg også til å lære mer om rekruttering og hvordan jeg kan finne de beste kandidatene.


I WHI ønsker vi å ha en aktiv tilbakemeldingskultur, og har stor tro på ærlig kommunikasjon! Si én ting som har vært bra i tiden du har vært her, og én ting vi kan prøve å bli bedre på?

Bra: Jeg har blitt tatt godt imot, og føler meg allerede som en del av teamet! Kan bli bedre: I perioder har det vært litt dødtid der jeg ikke har visst hva jeg skal gjøre.


Tilslutt, hvis du får velge; Hvor skal WHI dra på firmatur høsten 2023? Don’t hold back!

Milano – Jeg elsker Italia!Denne artikkelen er en del av vårt nyhetsbrev. Meld deg på her for seneste nytt innen ledelse, og organisasjonsutvikling!0 kommentarer

Commentaires


bottom of page