top of page

Norske ledere har ikke balanse mellom jobb og fritid - en trussel for konkurransekraften?Medarbeiderne har andre behov nå, og det stilles andre og nye krav til ledere etter pandemien. Hvilke konsekvenser får det for våre ledere, og organisasjoner som helhet?


Hver tredje leder rapporterer at de mangler balanse mellom jobb og fritid. Det er urovekkende at så mange ledere mangler timer i døgnet til å få gjort jobben sin. Lederrollen er krevende, det er intet nytt. Allikevel er det grunn til å tro at disse tallene delvis kan forklares av drøye to år preget av usikkerhet og nedstengning av samfunnet. På vei ut av pandemien ser det altså ut som dugnaden for ledere vedvarer, på bekostning av egen familie, fritid og interesser.


Nye krav til ledere etter pandemien

“De jeg leder er slitne og trenger å bygges opp på nytt” er et sitat fra undersøkelsen. Utsagnet er godt egnet til å illustrere andelen ledere som melder at deres ansatte trenger mer oppfølging nå enn tidligere. 27% av lederne svarer at de merker at deres medarbeidere trenger mer eller annen type ledelse nå, og for de som har stort personalansvar øker tallet til 49%. Det er altså nye behov blant medarbeidere knyttet til mer mellommenneskelige perspektiv slik som “de trenger mer anerkjennelse og ros”, og “mer tilrettelegging og fleksibilitet ” ifølge lederne i undersøkelsen.


I et makro- så vel som mikroperspektiv, vil Covid-19 kunne forklare endringer i vårt samfunn. Både som ledere og medarbeidere var mars 2020 et vannskille. Digitaliseringen av norsk arbeidsliv presset seg frem og favnet “alle” på kun noen få uker. Teknologien som verktøy skaper mange muligheter, men samtidig bringer den med seg konkrete utfordringer vi har fanget opp i undersøkelsen. Lederne kjenner på presset mellom jobb og privatliv - nå er de “alltid” tilgjengelige og det forventes at de er det.


Ledelse - en konkurransefaktor i omstillingen av norsk næringsliv

Vi vet fra forskning at forholdet til nærmeste leder er avgjørende for trivsel og motivasjon. I undersøkelsen rapporterer nærmere halvparten av lederne at de sliter med å jobbe systematisk og konsistent med de de leder, og det er grunn til å tro at salderingsposten i hverdagen blir lederen selv, og at egne faglige oppgaver blir nedprioritert. Dette bekreftes i undersøkelsen der hele 68% rapporterer å ha en begrenset eller mangelfull mulighet for egen lederutvikling.


Ledere står overfor en krevende virkelighet der balansen mellom jobb og fritid stadig glipper, og behovet for å styrke sine team og seg selv øker. Konsekvensene av at ledere ikke har tilstrekkelig work-life balance, evne til å følge opp sine medarbeidere på en tilfredsstillende måte, og tid til egen utvikling kan ha en betydelig innvirkning på norske virksomheters konkurransekraft i tiden som kommer. Det kan begrense lederes evne til å holde seg oppdatert på viktige faglige trender, føre til manglende engasjement blant ansatte, og ikke minst resultere i utbrenthet og redusert produktivitet blant lederne. Funnene fra undersøkelsen gir altså et tydelig signal om at det er på tide å prioritere mer bærekraftig ledelse av ledere.


I en undersøkelse gjennomført av HR-selskapet Wicklund-Hansen i samarbeid med Norstat våren 2023, kommer det fram at norske ledere etter pandemien opplever at de stilles enda høyere krav til dem og at det forventes at de alltid er tilgjengelige for sine medarbeidere.

Kontakt daglig leder i Wicklund-Hansen International AS for mer informasjon

M: 977 77 776

0 kommentarer

Commentaires


bottom of page