top of page

Å lede milennials - en ny type ledelse?

Oppdatert: 14. mai 2020

Hva er det med de unge i dag? Hvorfor er de så kravstore og utålmodige? Mange lurer på hvorfor millenials, generasjon Y og Z så vanskelige å lede. Her er 4 forklaringer og et mulig svar på utfordringen.Mange søker unge, ambisiøse og hardtarbeidende medarbeidere. SNoen som er lette å lede. Men hvor finner jeg de? (Foto: Professor's House, Stefi Daniel).

Milennials er betegnelsen på de født mellom 1984 og 1999. De stormer inn i arbeidslivet og beskyldes for å være uerfarne, kravstore og utålmodige. Simon Sinek, en av de nye amerikanske ledelsesguruene, har engasjert seg i utfordringen det er å lede unge medarbeidere. Omskrevet ut fra egne erfaringer og tilpasset en norsk kontekst kan det forklares gjennom 4 trender;


Urealistisk selvbilde: Foreldregenerasjonen har brukt for mye ressurser og større grad enn tidligere foreldre gitt milennials en (for) enkel oppvekst. Curlingbarna er derfor lite forberedt på hvordan de skal møte (arbeids-) livets utfordringer.

Tynne sosiale relasjoner: Milennials er vokst opp med Instagram og Facebook. Medier som tilbyr rask og uforpliktende sosial interaksjon. En flukt fra stress og krevende situasjoner fremfor å løse utfordringene gjennom interaksjon i dype og mer forpliktende relasjoner.

Utålmodighet: Netthandel, strømmetjenester og app’er legger opp til umiddelbar tilfredsstillelse av alle behov. Og blir ikke alle behov umiddelbart tilfredsstilt, hopper de videre. Manglende tålmodighet kombinert med tynne sosiale relasjoner gir liten stayerevne i en situasjon eller bedrift.

Bedriftskultur bygger i stadig økende grad på kortsiktige monetære krav - årsresultat og kvartalsvis salgsutvikling. Det gjør lederens primære oppgave stadig tøffere: Å utvikle selskapets kultur og konkurransekraft over tid. Det krever fokus på den viktigste ressursen i virksomheten - å utvikle de ansatte.


Hva kan du gjøre: Godt lederskap går aldri av moten. Det er et fag i seg selv som mange som er satt til å lede gis liten eller ingen støtte for å lykkes med. Det som er nytt nå er at ledere må rekruttere ikke ikke kun etter utdanning og karakterer. De må lete etter kandidater med gode sosiale ferdigheter. I tillegg må de aktivt trene medarbeidere i å utvikle sunne sosiale ferdigheter slik at de kan lykkes sammen med kunder, kollegar og sammarbeidspartere. Dette er ferdigheter som vi i resonnementet over mener ikke utvikles naturlig blant dagens unge. Bedriftene som vinner frem i en omskiftelig tid med økt krav til innvoasjon, endring og disrupsjon er de som har omstillingsyktige team. Team som kan stå i kaos og kontinuerlig endring. Medarbeiderne vil trenge ledere som bygger tillit til fellesskapet og inngå i trygge sosiale relasjoner. En kultur hvor talenter opplever suksess sammen med andre.


Hvordan gjør du det: Lederens oppgave er å bygge de unges selvtillit og til det behøver de å etablere et realistisk selvbilde. Å være sosialt utadventhet er mindre verdt enn empati, innlevelse og evne til å håndtere andre i hverdagen. Våre teamutviklingsverktøy måler dette nivået på grupper og indvider. Slik bygger vi teamet så sterkt som mulig og deretter trener vi grupper i samhandling. Det gir ledere en enklere hverdag med mindre frustrasjon, mindre krav til oppfølging, lavere sykefravær og økt effektivitet!0 kommentarer

Comments


bottom of page