top of page

"Menig Kristoffersen til tjeneste!"

Åpent brev til min datter i anledning Kvinnedagen, 8. mars 2023


Du er en sporty ung dame på 17 år med bein i nesa. Du har et år igjen på videregående og skal snart gjøre viktige valg i livet: Hvilke evner har du som du gjerne vil utvikle? På en dag som i dag er det naturlig å reflektere rundt hvilke muligheter som finnes for unge kvinner på vei ut i voksenlivet og inn arbeidslivet. Frem til nå har Forsvaret og førstegangstjeneste vært aktuelt for deg. Men dårlig ledelse og ukultur i Forsvaret kan gjøre dette mindre aktuelt enn tidligere. Ferske målinger rapportert på NRK i dag gjør din fremtid mer uviss:

Faksimsile fra NRK.no 8. mars 2023

I din oppvekst har din mor og jeg forsøkt å legge til rette for at du skal stå helt fritt til å velge din egen vei. Men kanskje opplever du allikevel ikke å stå helt fritt til å velge? Kanskje opplever du at samfunnet likevel legger føringer for hva “unge kvinner” både kan og skal gjøre. Kanskje føler du på at du ikke kan velge visse yrker. Kanskje tør du likevel ikke å gjøre førstegangstjeneste i Forsvaret som vi har snakket så mye om. Kanskje er du klar for Forsvaret, men du frykter at Forsvaret ikke er klar for unge kvinner som deg.Ingen skal måtte oppleve seksuell trakassering eller overgrep. Forsvaret har over lang tid arbeidet med en klar målsetning om at mobbing og trakassering ikke skal skje i våre rekker.

Forsvarssjef KristoffersenEn rekke urovekkende oppslag i media viser at kvinner i uniform blir mobbet, seksuelt trakassert og utsatt for overgrep. Forsvaret mobiliserer, lover endringer og setter inn tiltak. Det skulle bare mangle. De samme reglene må gjelde i Forsvaret som andre steder. Om du opplever diskriminering fordi du er jente, er det ikke ditt kjønn som er problemet. Det vi forventer av samfunnet, og av Forsvaret, er at det finnes en plattform der en kan varsle når det er nødvendig. Og at man blir hørt, tatt på alvor og at den som eier problemet er i stand til å adressere den eller de som viser fordommer.


Forsvarssjefen Eirik Kristoffersen ber Silje Falmår om unnskyldning direkte på “Debatten” på NRK 21. februar d.å.

Rapporten fra PWC er nå levert, pressemøter er avholdt og både tillitsvalgte og ministre har deltatt i debatten. Fra 1. august 2023 vil Forsvarssjefen innføre en sentral varslerenhet for nasjonal rapportering av varslingssaker, for å sikre at varslerne blir hørt og at saker rapporteres oppover i systemet. Med disse tiltakene og den pågående debatten, har jeg tro på at det vil øke aksepten for mangfold også blant de som forsvarer landet vårt. Jeg ønsker at du, min kjære datter, skal ha et utviklende og trygt år i Forsvaret, hvis du tør.


Jeg håper at likestillingen har kommet lengre i Norge i 2023, slik at vi kan tilby like muligheter og inspirere til mangfold på alle områder. Så, til deg General Kristoffersen. Jeg håper du får skuta på rett kjøl og tar de rette grepene. Og at du derfor er klar til å ta i mot menig Kristoffersen til førstegangstjeneste om et drøyt år.


Hun er alt jeg har å by på - og for meg er hun alt.
Kilder:Denne artikkelen er en del av vårt nyhetsbrev. Meld deg på her for seneste nytt innen ledelse og organisasjonsutvikling!

0 kommentarer

Comments


bottom of page