top of page

Mangfoldsledelse i praksis - refleksjoner fra to ledere

Torsdag 15 september arrangerte Wicklund-Hansen sitt fjerde fagseminar for kunder, samarbeidspartnere og andre interesserte. Seminaret «Ledelse i ny tid» ble arrangert i våre egne lokaler på Youngstorget og hadde i år et fokus på samhandling og mangfoldsledelse i praksis. I forbindelse med temaet gjennomførte vi tre kjappe med to av deltakerne med ulik bakgrunn i helsesektoren og Forsvaret, men som delte samme perspektiv på hvordan mangfoldsledelse spiller en viktig rolle i hverdagen på deres arbeidsplass - de hadde begge et ønske om å få et utvidet perspektiv på hvordan de kan bruke mangfold til å utvikle sin arbeidsplass til noe bedre.


Aslak Sletten

Hvorfor valgte du å delta på seminaret?

Jeg ønsket å få nye perspektiver på hvordan vi kan jobbe bedre sammen. Vi er et team på 50 stykker som stadig kan utvikle seg til det bedre.


Hva har du fått ut av seminaret?

Synes siste delen av Daniel Massies sitt foredrag om perspektivmangfold var veldig interessant. Jeg er opptatt av det tredje perspektivet og det er noe vi bruker aktivt i arbeidshverdagen.


Hva ønsker du å ta med deg videre fra seminaret?

Mine inntrykk og kompetansen jeg har fått fra seminaret, kommer jeg til å ta inn i høstens strategiarbeid. Det vil være en

faktor for når vi skal utarbeide målene våres for 2023 og hvordan vi skal nå disse.Anders Mohn Frafjord


Hvorfor valgte du å delta på seminaret?

Først og fremst fordi jeg ble invitert, og fordi mangfoldsledelse er et tema som trigger meg. Videre tenker jeg at jeg trenger å utfordre meg selv på hva andre gjør.


Hva har du fått ut av seminaret?

I løpet av seminaret har jeg fått noe bekreftelse på det jeg tror er riktig når det kommer til samhandling og mangfoldsledelse. I tillegg synes jeg det er interessant å bli utfordret på egne meninger. Så har jeg også fått dyrket noe nettverk som kommer godt med.


Hva ønsker du å ta med deg videre fra seminaret?

Jeg sitter igjen med et bredt perspektiv på mangfold og hvordan det tar utgangspunkt i at alle har noe å bidra med. Samt at tanken om at alle er like mye verdt bidra til bedre resultater.Denne artikkelen er en del av vårt nyhetsbrev. Meld deg på her for seneste nytt innen ledelse og organisasjonsutvikling!
0 kommentarer

Kommentare


bottom of page