top of page

Ledelse i en ny tid: SMB Norge vil mer for 99% av Norges selskaper

I artikkelserien “Ledelse i en ny tid” ønsker vi å å lære mer om hvordan ledere i norske virksomheter utvikler evnen til samarbeid for å nå bedriftens mål. Vi er inspirert av FNs bærekraftsmål #17 - Samarbeid for å nå målene!


Jørund Rytman er leder av SMB Norge, en næringspolitisk medlemsorganisasjon som representerer små og mellomstore selskap i Norge. Rytman er aktuell i nyhetsbildet opp mot et statsbudsjett han mener ikke er utformet til å støtte små og mellomstore selskap i den krisen samfunnet står i nå. Wicklund-Hansen har det siste året jobbet tett med Jørund og hans team i SMB Norge i forbindelse med et lederskifte og ambisjonen om vekst.


Foto: NTB

Hva er viktig for SMB Norge nå?

Vi jobber aktivt for en bedre støtteordning på strøm for bedrifter, da dagens situasjon går mye utover små og mellomstore selskaper i landet. Samtidig er vi opptatt av det nye statsbudsjettet, hvor vi er sterkt i mot økt arbeidsgiveravgift. Det er et stort engasjement fra vår side, og jeg er daglig i kontakt med våre folkevalgte på tinget. Vi mener selv vi gjør en vesentlig forskjell for SMB’ene som er “Ryggraden i Norsk Næringsliv” med over 99% av alle norske selskaper. Jeg bygger organisasjon vår for medlemsvekst og at vi skal ha et større tjenestetilbud til våre medlemmer.


Hva er det beste med WIND?

WIND er et verktøy med begreper som er enkle og intuitive å forstå. Mitt team består av ulike folk på tvers av profesjoner som næringspolitikk, kommunikasjon, jus, salg og administrative funksjoner. WIND landet bra hos alle i teamet som raskt forstod hensikten. Vi har fått til bedre samhandling i teamet, opplevd personlig utvikling og har nå treningsprogrammer med praktisk overføringsverdi - meg selv inkludert. Jeg trenger folk rundt meg som spiller meg god!Så, hva er du god på - og hva vil du bli bedre på?

Jeg er jo opptatt av politikk, og kan være lynrask på ballen når det skjer noe som kan være viktig for våre medlemmer (he-he!). På den andre siden er jeg ikke alltid så pedagogisk og prosessorientert, og det er noe jeg synes det er vanskelig å bli god på. Her er det andre på teamet som har et mye større talent enn meg. Derfor vil jeg bygge et team rundt meg med komplementerende talenter. Jeg kan få bidra med mitt “raske talent” og trenger andre med et talent for struktur og ivareta prosesser jeg selv kan ta for lett på - det viktige er at teamet som i sum leverer bra.


Fakta om SMB Norge Næringspolitisk organisasjon på lik linje som NHO og Virke, men SMB er rettet mot de mange små og mellomstore bedriftene i landet vårt. Etablert i 1992 ifm innføringen av delingsmodellen som mange bedriftseiere var i mot. SMB Norge fylte 30 år 29. oktober. https://dinbedrift.no/smb-norge/Denne artikkelen er en del av vårt nyhetsbrev. Meld deg på her for seneste nytt innen ledelse og organisasjonsutvikling!


0 kommentarer

Comentários


bottom of page