top of page

Ledelse i en ny tid: FINN fikser fremtidens bilsalg


I artikkelserien “Ledelse i en ny tid” ønsker vi å å lære mer om hvordan ledere i norske virksomheter utvikler evnen til samarbeid for å nå bedriftens mål. Vi er inspirert av FNs bærekraftsmål #17 - Samarbeid for å nå målene!Hva jobber dere med i FINN nå for tiden?

Vi har definert det som et strategisk mål å gjøre FINN.no til neste generasjons markedsplass, der vi blant annet ønsker å legge til rette for enda mer smidige transaksjoner. Et eksempel på dette er bruktbilhandel mellom private kjøpere og selgere, der vi nå tilbyr digital omregistrering, digital kontrakt, trygg betaling, forsikring og overføring av bombrikke. Etter det vi kjenner til, er vi den første aktøren i verden som tilbyr en slik løsning. Rekorden så langt er 18 minutter på å få løst alle disse praktiske oppgavene rundt et bilsalg.

På hvilken måte kan din organisasjons evne til å samarbeide blir avgjørende i dette arbeidet?

For å lykkes, må det være et samspill mellom en rekke områder på tvers av hele vår virksomhet. For å nå målene våre på dette området er samarbeid så avgjørende at ledergruppen i FINN har gjort nettopp dette til vår første prioritet akkurat nå. Det betyr at hele selskapet først og fremst ser på om de kan bidra til at vi når målene her fremfor andre oppgaver.


Hvordan jobber dere for å nå dette målet nå - internt og eksternt?

Først og fremst har vi tydelige mål, med både ‘leading’ og ‘lagging’ indikatorer med daglig rapportering som gjør oss i stand til å vurdere om vi beveger oss i riktig retning og med hvilken hastighet. I tillegg har vi gjort våre prosesser rundt kontinuerlig prioritering enda tydeligere, slik at hele organisasjonen kjenner til hva som til enhver tid er viktigst for FINN.


Hva innebærer samarbeid for deg i denne konteksten?

Samarbeid betyr i korte trekk innsats mot et felles mål. Vi er avhengige av at UX-miljøet vårt gjør det enkelt å bruke løsningene, at integrasjonen mot Statens Vegvesen fungerer, at tilbydere av forsikring er koblet på og at betalingen først skjer når eierskiftet skjer. Derfor er det en rekke ulike kompetanseområder involvert for å realisere denne løsningen.


LEDERPROFILEN


Hvorfor kan det være vanskelig å få til samarbeid?

Ulike fagområder vil alltid se ulike fasetter og dermed kunne ha ulike perspektiver på hva som er viktigst eller hva man bør prioritere. Derfor er det så viktig å dele ambisjoner, mål og kontekst, slik at man oppnår en felles forståelse for hva som kjennetegner suksess.


Hvordan jobber dere for å utvikle evnen til samarbeid, verktøy og prosesser?

Vi benytter etablerte prosesser for prioritering, målstyring og produktutvikling, samt sørger for å ha gode arenaer for å dele informasjon og oppdateringer. Alle i FINN som ønsker det har tilgang til et Trello-board som viser hvilke oppgaver som er prioritert og hvilke team som arbeider med disse oppgavene. Samtidig gjør vi jevnlige vurderinger av om vi er hensiktsmessig organisert, slik at vi hele tiden har en organisasjon som støtter opp om strategien.


Hva har vært din viktigste læring det seneste året?

Erfaringene det siste året har vist oss både hvor effektivt vi kan jobbe ved å benytte videomøter og andre digitale verktøy, men samtidig hvor krevende det er å legge til rette for den uformelle kontakten mellom ansatte – de tilfeldige møtene som styrker samarbeid og informasjonsflyt utover det vi klarer å legge til rette for med strukturer og prosesser. Og for første gang har hvordan du bor en del å si for hvordan arbeidsdagen arter seg.


SJEFENS CV


Hvilke 3 tips vil du dele med aspirerende ledere?

  • Tydelig kommunikasjon: Sørg for at du gir anerkjennelse for innsats og resultater, konstruktiv feedback på det som kan forbedres og klare forventninger når du deler ut en oppgave.

  • Anerkjennende nysgjerrighet: Forsøk å gå dypere enn å basere deg på førsteinntrykk, intuisjon og antakelser. «Jeg har så mye å gjøre» kan både være et utrykk for ønske om anerkjennelse av innsats, behov for hjelp til prioritering eller behov for avlastning.

  • Jobb målstyrt: Det er (sannsynligvis) ditt ansvar å avklare hvor vi er, hvor vi skal, hvordan vi kommer oss dit og hvordan vi kan se at vi beveger oss i riktig retning. Både for dem du leder og den du rapporterer til er det viktig at dette er avklart.


Kan du fortelle om et stolt øyeblikk som leder?

Jeg har mye å glede meg over når jeg ser tilbake, men er kanskje spesielt stolt av hvordan vi samarbeidet for å komme styrket ut av finanskrisen i MediaCom. I tillegg til å jobbe med markedsledere innenfor de bransjene som særlig ble påvirket av nedgangstidene, hadde vi mistet vår største kunde gjennom 12-15 år, Telenor. Etter iherdig innsats med å forbedre byrået og tiltrekke oss nye kunder, landet vi 17 nye kunder med til sammen 500 millioner i omsetning i løpet av det neste året – deriblant Landbrukssamvirket.

0 kommentarer

Comments


bottom of page