top of page

Ledelse i en ny tid: Ny som leder, og ambisjonene er klare!

Oppdatert: 23. feb. 2022


Annette Ajer Lunde, Head of Delivery i GroupM SEM på skireise i St. Anton i Østerrike


Annette Ajer Lunde jobber som Head of Delivery i avdelingen for søkeordmarkedsføring i GroupM. Det innebærer at hun leder Norges største betalte søk-team med nærmere 15 søkspesialister som hver dag jobber med å forvalte og videreutvikle SEM-strategien til velkjente merkevarer som IKEA, Sparebank1, Telia m.fl. Annette gikk inn i sin første lederrolle før jul, og har klare ambisjoner og visjoner for teamet, og hvem hun ønsker å være som leder.


Hva er bakgrunnen din, og hvordan havnet du i GroupM?

Jeg er utdannet i internasjonal markedsføring, og etter studiene startet jeg i konsulentselskapet Lighthouse8. Jeg fikk mulighet til å jobbe i utlandet for Lighthouse8, og det gav mersmak. Jeg ønsket å jobbe i et internasjonalt miljø for å fortsette utvikle meg faglig og personlig. Faktisk skiftet jeg jobb og flyttet fra Trondheim til Oslo midt under korona lockdown, og min første dag i GroupM var 1. mars 2021. I ansettelsesprosessen ble jeg imponert over ledelsen og det faglig sterke teamet.

Du har vært i GroupM i mindre enn 1 år og allerede fått større ansvar, fortell om reisen hit?

Min nærmeste leder fikk nye utfordringer et annet sted ganske tidlig inn i mitt arbeidsforhold, noe som gjorde at det var behov for å ta et større ansvar. Som Senior Rådgiver på søk fikk jeg et større kundeansvar og en mer sentral rolle i å videreutvikle både systemer og det faglige. Det ble etterhvert premiert med et mer formelt lederansvar. I dag leder jeg SEM-teamet sammen med Sigve Brocklin Ringseth. Vi har et felles ansvar for teamet, personal, rekruttering, og kundefordeling. Sigve har fokus på det faglige med 3.-partsverktøy og caser, og jeg er ansvarlig for byråtilfredshet, administrasjon og økonomi. Det er en fordeling som funker for oss!"Vi skal bygge hverandre opp og videreutvikle en kultur som legger til rette for gode prestasjoner."Hva ønsker du å fokusere på i rollen som Head of Delivery?

Jeg er opptatt av å se mennesker, og holde overblikket over arbeidsfordeling og belastning. Vi skal bygge hverandre opp og videreutvikle en kultur som legger til rette for gode prestasjoner. Det skal vi gjøre gjennom å vise frem hverandres daglige arbeid og casene vi jobber med på teamet, og gjennom det legge listen høyt på fag. Vi skal ha realistiske forventninger på hverandre, men samtidig pushe hverandre til å hele tiden lære og prøve nye ting. Ikke minst skal vi være gode formidlere av vårt fag inn til byråene og gjøre vår ekspertise synlig der, for der ligger det fortsattt et stort potensiale.


Hva kan være utfordringer når man leder et team med fagspesialister?

I byrå må vi være kundeorienterte; kundenes mål er våre mål, og vi skal sikre at de er fornøyde med leveransene våre. Samtidig må dette perspektivet vektes opp med våre timer og behovet for å være et lønnsomt selskap. Hvordan de ansatte balanserer sin tid og ressurser på sine kunder kan være vanskelig. For eksempelvis spiser lange møter mye tid fra det operative arbeidet, og jeg som leder må hjelpe mine medarbeidere med å tilpasse innsats og timer opp mot kontrakt, fag og kundelønnsomhet. Det er en balanse som kan være vanskelig, men som er svært viktig.


Sist men ikke minst, fortell oss om et lederforbilde du har?

Mitt lederforbilde er Thorir Hergeirsson. Jeg har spilt aktivt håndball og jeg har hatt han som trener/leder i noen perioder og vært på samlinger med han. Jeg ser opp til han fordi han er flink til å inspirere og motivere og han får frem det beste i enkeltindivider og han får hele teamet til å prestere på topp. Jeg liker lederstilen hans.


Nå kan Annette bli lederen din! GroupM søker flere dyktige søk-spesialister til teamet. Les mer om stillingen og søk her.


0 kommentarer

Comentarios


bottom of page