top of page

Kontorløs og aktivering av mangfold

Oppdatert: 7. sep. 2021

Onsdag 25. august gikk vårt årlige fagseminar "Ledelse i en ny tid" av stabelen. Det ble en ettermiddag med inspirerende faglige innlegg, og et hyggelig gjensyn med mange av våre kunder og bekjente. Hadde du ikke mulighet til å delta? Ikke fortvil, vi gir deg kortversjonen her.


Hyggelig gjensyn med fine folk i våre lokaler i Torggata 15!


Marte C.W Solberg og Anette Hemmingby delte seneste nytt fra akademia innen henholdsvis Mangfold/innovasjon og Arbeidsrett. Mette Brekke Hansen fra Fete Typer og Bente Kvam Kristoffersen fra Trigger, bydde på sine praktiske ledelseserfaringer gjennom unntakstilstanden vi har vært gjennom de siste 17 måneder.


Marte C.W Solheim

Marte er Associate Professor og Head of Stavanger Center for Innovation Research ved UiS Business School. Vi var heldige å få interessant innsikt fra hennes forskning på seminaret vårt. Mangfold og innovasjon er to ord vi hører nesten daglig, og som er vel omdiskuterte temaer. Av Marte lærte vi mer om hvordan få til mangfold og innovasjon i praksis, og hvilke verktøy som er de viktigste å ta i bruk for å lykkes. For en ting er sikkert - å kun være omringet av likskap skaper ikke innovasjon. Noen fordeler med mangfold er at det gir ulike perspektiv, og utfordrer etablerte systemer. Samtidig øker konfliktnivå av den enkle grunn at vi tenker og mener ulikt. De som lykkes med mangfold har altså et konkurransefortrinn, men det er ikke nok å bare rekruttere mangfold inn i bedriften. Den må aktiveres, og til det finnes en verktøykasse. Det er viktig å sikre gode kommunikasjonsferdigheter og åpen dialog for å bryte gjennom forskjellene. Som leder og kollega er det derfor viktig å bygge tillit, gjennom å bygge team der det er lov å feile, og bygge kommunikasjon på en tilbakemledingskultur. I tillegg må en være nysgjerrig på de rundt seg, og involvere alle på teamet. Marte snakket videre om hvor viktig det er å bryte sine egne rutiner og reflektere rundt hvordan en jobber og legger til rette for læring og kontakt med kollegaer. Særlig de som er ulik en selv.Mette Brekke Hansen

Mette er daglig leder i design- og kommunikasjonsbyrået Fete typer. Hun har lang fartstid som leder i endringsdyktige bransjer og delte raust av sine erfaringer fra å lede under pandemien - både hva som fungerte bra, og hva som fungerte mindre bra. Tidlig i hjemmekontortilværelsen stilte de seg spørsmålet «Hva er det som holder oss sammen?». De innførte faste møtepunkter slik at de så hverandre flere ganger i uken, og ikke mistet kontakten med hverandre og følelsen av å være en del av miljøet. De tok også hele byrået på "Merkevareskole" for å oppdatere seg faglig sammen. Morgenlevering var et annet enkelt tiltak; å starte dagen med felles frokost på skjerm ble en hyggelig opplevelse. Noe som ikke fungerte særlig bra, føltes unaturlig var digitale sosiale sammenkomster. Afterwork på skjerm var gøy én gang, men de valgte raskt å kjøre flere interne workshops hvor man kunne bevare det sosiale, men samtidig hadde mer fokus på fag. Sist men ikke minst gjorde det et drastisk tiltak med å si opp lokalene sine - noe de naturlig nok fikk reaksjoner på fra de ansatte, men det har ført dem nærmere; De jobbet sammen med å finne sitt nye felles hjem - som flere har kunnet involvere seg i da hverdagen har vært digital.Anette Hemmingby

Anette er Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI på Instituttet for Rettsvitenskap og styring. Hun gav oss nytting innsikt rundt hvordan jussen påvirker arbeidsgivere som har medarbeidere på hjemmekontor, eller som nå ønsker dem tilbake på kontoret.

Det er styringsretten som i utgangspunktet tar for seg slike problemstillinger; altså hva en arbeidsgiver har mulighet til å pålegge arbeidstaker: For det første må en se på hver enkel arbeidskontrakt. Kontrakten er både et ansettelsesdokumentet, personalahåndbok, bedriftsreglement, muntlige avtaler etc. Så hva påtar arbeidsgiver seg når man åpner for (fast) hjemmekontor? Det er fortsatt uklart, men det er sagt fra departementet at vi må prøve å finne en middelvei. For eksempel vil vi sikkert se en økning på belastningsskader i nakke - da blir det viktig å ha klare avtaler for hva bedriften skal yte, og hva de stiller med slik at medarbeiderne kan jobbe forsvarlig på hjemmekontor. På den andre siden, kan arbeidsgiver kreve folk tilbake på kontoret? Det finnes få regler om dette, men det er igjen viktig å sjekke kontrakter og hva som er avtalt med den enkelte arbeidstaker for at en skal kunne bestemme noe. Det er også bransjeavhengig - noen steder kan en uten problem gjøre det, mens i andre bransjer er det mindre viktig med fysisk tilstedeværelse for å utføre sitt arbeid. Konklusjonen er at mye fortsatt ikke er avklart etter denne perioden med pålagt hjemmekontor fra myndighetene, men at tiden fremover vil resultere i praktiske caser og rettspraksis som vil brukes som guide.


Bente Kvam Kristoffersen

Bente er daglig leder i PR- og kommunikasjonsbyrået Trigger. Hun delte praktiske erfaringer rundt hvordan de har prøvd å skape samhold og motivasjon gjennom korona. Først delte hun fire dimensjoner hun ser på som viktige for å lykkes som byrå:

  • Du må være engasjert for å engasjere

  • Du må like det du gjør

  • Du må like teamet ditt

  • Du må være trygg

Så spørsmålet når koronaen traff var hvordan dette kunne tas videre i en arbeidshverdag på teams. Trigger ønsket å holde ting som de var før så langt det gikk. Samtidig som de prøvde informere de ansatte enda mer enn vanlig, fordi de så et behov for det når mye var uforutsigbart og usikkert. Byråmøter, trafikkering av prosjekter, faggruppemøter og ikke minst Trigger-fredag ble avholdt på vanlig basis, selv om det var digitalt. På Trigger-fredag deles blant annet inspirasjon, informasjon, "Topp og flopp", og hva som skjer videre. "Topp og flopp" er et konsept som går ut på å dele månedens beste og "dårligste" prosjekt, for å kunne lære av hva som er bra, men også hva som har gått mindre bra. Det er dessuten en måte å trene på: øve på å gi og få tilbakemelding. En annen viktig del av Trigger-fredag er det faste Vinlotteriet som Chris har tatt ansvar for. Et fargerikt og spennende vinlotteri som på mange måter "beviser" kulturen i selskapet. Chris kom og avsluttet Fagseminaret vårt med et vinlotteri "live" - noe som ble satt pris på av alle deltagere!


Chris er Planner i Trigger. Han er kunnskapsrik og har passion for vin. Han har ansvar for vinlotteriet som han leverer i toppklasse!


Det var flere interessante innlegg og samtaler som ble delt denne onsdagen, og vi vil takke både foredragsholdere og gjester for raus deling og inspirasjon. Vi ses igjen neste år!
0 kommentarer

Comments


bottom of page