top of page

Inspirerende mangfoldsarbeid hos helse-Norge


Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus

Diakonhjemmet innrømmer at de ikke er helt i mål med rasisme og mangfoldsarbeidet. Vi har snakket med Anders Mohn Frafjord som er CEO på Diakonhjemmet Sykehus med ca 1.700 ansatte. De er et lokalsykehus for innbyggerne i Oslos vestlige bydeler, blant annet. Frafjord mener at sykehuset han leder er gode på mangfold. Noen episoder ved sykehuset har imidlertid gjort at han mener de må bli ennå bedre. Han har derfor valgt å være åpen om utfordringer med noen konkrete eksempler. Wicklund-Hansen mener mange ledere kan la seg inspirere av dette til å sette seg mål, systematisere de, og trene i hverdagen for å bli ennå bedre på mangfold.


“Det skjer både rasisme og diskriminering på vårt sykehus”

Enhver løsning følger etter først å erkjenne “problemet”. Diakonhjemmet har publisert en video der Direktøren presenterer 3 konkrete erkjennelser som omhandler mangfold, rasisme og diskriminering:

  • Leger opplever å bli utsatt for diskriminering av pasienter pga hudfarge. Noen pasienter forlanger å få en kompetent, norsk og hvit lege.

  • Sykehuset er politianmeldt av pårørende til en avdød pasient. Uten å erkjenne skyld tar Diakonhjemmets ansvar for å lære av at enkelte pasienter og deres pårørende ikke føler seg sett og ivaretatt under en vanskelig livshendelse.

  • Ulike yrkesgrupper må samarbeide det daglige arbeidet ved et sykehus. Samarbeidet forutsetter respekt for hverandre. Helsesekretærene opplever ikke alltid den respekten de mener seg berettiget av leger som har lengre utdanning enn de selv..


“Vi ønsker å bygge ned hierarkiet og bygge opp respekten for hverandres ulike roller”

Diakonhjemmet har etablert en arbeidsgruppe som skal kartlegge problemene samt utvikle en intern policy på området for alle ansatte. Målet er å formulere korte og klare holdninger for “hvordan vi ønsker å ha det hos oss”. Dette skal hjelpe de med å komme nærmere en nulltoleranse for rasisme og diskriminering. Dette innrømmer Frafjord er en begynnelse på arbeidet, og i seg selv ikke en friskmelding.


Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus
Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus
  • Anders Mohn Frafjord leder Diakonhjemmet Sykehus i Oslo med ca 1.700 ansatte. Han er også styreleder i Norges Sykehus- og Helsetjenesteforening.

  • Han er 49 år, spiller tuba og er opptatt av samspill både på jobb og privat.

  • Utdannet med Bachelor for Høyskolen i Oslo og Akershus (Oslo Met). Gjennomført Solstrandprogrammet for yngre ledere, AFF, samt masterkurs innen Ledelse ved Norges Handelshøyskole.I Wicklund Hansen jobber vi daglig med å trene ledere og medarbeidere på samhandling på tvers av fagdisipliner, persontyper og andre former for mangfold. Vi opplever at trening gir effekt uansett hvilket utgangspunkt du har og uansett omfanget på utfordringen. Vi hjelper de fleste og har kun ett premiss: Som Diakonhjemmet har gjort, må også du erkjenne at du har et behov for endring - først da kan vi hjelpe deg til å lykkes med endringen.


Vedlegg

Video presentert for ansatte hos Diakonhjemmet


Kilde: Anders Mohn Frafjord (2022)
Denne artikkelen er en del av vårt nyhetsbrev. Meld deg på her for seneste nytt innen ledelse og organisasjonsutvikling!

0 kommentarer

Comments


bottom of page