top of page

Hvordan vet du om lederutviklingen virker?

I Wicklund-Hansen liker vi å tro at vi skaper gode resultater for våre kunder gjennom endring. Det kan være utfordrende å måle resultater av innsatsen på en objektiv måte. Hvordan kan du vite at det gir effekt?


Foto: Unsplash, Austin Distel

Vi kjenner alle til ledersamlinger som legges til en hyggelig arena et stykke vekk fra kontoret. Dagen avsluttes med god stemning og 4 bong'er i baren. På leting etter et bedre benachmark for lederutvikling som virker, la vi merke til Konsulentguiden som hvert år kårer de beste konsulentene. Storebrand har fått hjelp av Front Leadership med et lederutviklingsprogram de har løst på en så bra måte, at de vant prisen for 2023. Vi lot oss inspirere, og tok en prat med Mats Kristensen i Front Leadership for å lære mer om hvordan han målte effekten av lederutviklingen.


Konkurrenter og bransjekollegaer med felles ambisjoner

Mats er en hyggelig kar og deler gjerne sine tips og erfaringer - selv om vi strengt tatt er konkurrenter. Vi fant raskt tonen og en felles interesse for hvordan teknologi og datadrevet HR kan bidra til å måle resultater på en objektiv måte. Sammen deler vi ambisjoner på vegne av HR-faget i Norge som er i stor utvikling.


Fra venstre Jurymedlem Per-Egill Frostmann, Mats Kristensen, Marthe Pedersen, Sandra Blichner, Stian Jensvoll, Malene Småbrekke, Gunn Brigitte Danielsen, Robert Marsalis (Foto: Konsulentguiden.no)


Hvordan vet vi at det fungerer?


Mats fortalte hvordan de har jobbet med å dokumentere effekten av lederutvikling sammen med NIFO tilbake til 2018. De har tatt utgangspunkt i "Full range leadership model" (Avolio&Bass) som beskriv er ulike lederstiler fra "laissez-faire" til transaksjonsbasert ledelse og transformasjonsledelse. Transformasjonsledelse er det øverste nivået og knyttes til adferd bestemmende for produktivitet, kundetilfredshet og lønnsomhet i selskapet. Ledere som utøver transformasjonsledelse er mer verdibaserte, tenker langsiktig, engasjerer seg i de ansatte og motivere de ut fra individuelle behov.


Storebrand benyttet en 360-undersøkelser før og etter lederprogrammet (12 mnd). 360-målinger er en metode der man spør over-, side- og underordnede om deres inntrykk av lederen og lederens utvikling. Front Leadership valgte MLQ360 for Storebrand som referer til Full Range Leadership modellen og med et bransjespesifikt benchmark.


Å ha et direkte sammenligningsgrunnlag med andre selskap i bransjen øker verdien på målingene. Ved å gjenta målingen før, under og etter tiltaket kan man dessuten øke målbarheten på effekten man har oppnådd. Kirkpatrick modell for evaluering av lederutvikling på 4 nivåer er anerkjent og skiller mellom ledernes begeistring for kurset, om de tillegner seg ny kunnskap på samlingene, deres evne til å anvende kunnskapen tilbake i jobbsituasjonen, og ennå viktigere, om den nye adferden leder frem til nye resultater.

Som argument for ikke å gjøre denne typen målinger, kan man anføre at det er relativt ressurskrevende. Flere ansatte må vurdere en og samme person for å generere en 360 evaluering. Man bør altså tenke smart på hvordan man kan begrense antall spørsmål og effektivt utforme testopplevelsen for respondentene. Ifølge Mats benytter Storebrand mer lettbeinte løsninger i dag. De gir hyppigere og gode indikasjoner på utvikling og veiledning for veien videre for den enkelte leder.Hvordan kommer man i gang? Det å ha en stor verktøykasse er viktig. Det gjelder ledere så vel som lederutviklere. Tilgang til verktøy, evnen til å variere og tilføre kunnskap og motivasjon til ledere i endring er en av de 7 prinsippene som er listet opp i pressemeldingen fra Konsulentguiden:


Syv enkle prinsipper for effektiv lederutvikling er lagt til grunn for gjennomføring: 1. Sikre topplederforankring før oppstart 2. Sette spesifikke mål og sikre at disse bli oppdatert og justert regelmessig 3. Start med de lavthengende fruktene med lav investering og høy belønning 4. Fjerne det som er til hinder for effektiv anvendelse 5. Bruk en rekke påvirknings- og læringsmetoder med fokus på praksis 6. Jobb strukturert over tid, bygg stein på stein og du får en katedral 7. Følge opp, gi tilbakemelding på fremgang og feire suksesser fortløpende


Konsulentprisen 2023:Kirkpatricks modell med 4 nivåer for effekt av lederutvikling:


360/180-graders lederevaluering:Full range leadership model, Avolio&Bass: https://en.wikipedia.org/wiki/Full_range_leadership_model


Mats Kristiansen, “Hvorfor ha lederutvikling på seminar når du kan ha ledertrening på jobb?”
0 kommentarer

Comments


bottom of page