top of page

For alle oss som ventet at Sylvi skulle snu…

Hun er utadvendt, selvsikker og viser stor grad av selvdisiplin i sitt møte med en kritisk opposisjon, presse og opinion. Men hun er ikke lydhør. Hun viser lite empati og en manglende vilje og evne til å justere seg i tråd med "den rådende" oppfatning.


Å hogge ved kan være en fin måte å avreagere på.

Hun er utadvendt, selvsikker og viser stor grad av selvdisiplin i sitt møte med en kritisk opposisjon, presse og opinion. Men hun er ikke lydhør. Hun viser lite empati og en manglende vilje og evne til å justere seg i tråd med "den rådende" oppfatning.

Kanskje har du en kollega som passer beskrivelsen på vår (nå) tidligere justisminister, Sylvi Listhaug? En som ikke alltid glir så godt inn i kollegiet. En som kan være flink, dedikert, kunnskapsrik og som har meningers mot. En som tørr der andre tier. En som ikke ønker popularitet, men som brenner for noe.

WHI har ingen politiske meninger. Vi er ikke verken for eller mot Sylvi eller noen andre politikere. Det vi er opptatt av er hvordan mennesker, ressurssterke sådan, kan komme i konflikt med hverandre. Og hvordan man kommer seg videre. Å slutte er jo et dramatisk valg. I de fleste virksomheter betyr det at man mottar en oppsigelse. Det skaper jo en serie med nye bekymringer.

Det er ikke sannsynlig at WHI vil ta oppdrag for politiske partier. Men vi har gjort det til vårt levebrød å måle personlig egenskaper som empati og ego-drive. Og vi har gjort et poeng ut av en riktig balanse mellom lysten til "å vinne" og evnen til å lytte. "Vinnerskaller" er attraktive. Og setter fart på organisasjonen de har rundt seg. Da trenger vi spilleregler som gjør at vi kan håndtere hverandre. Ha respekt for hverandres roller. Det var vel respekten som manglet i historien om Sylvi (mars 2018).

Vår erfaring er at lagspillere er mer verdt enn "Mavericks" i de aller fleste virksomheter. Spørsmålet er dog om du ikke ønsker deg i hvertfall én Sylvi. Eller en Slatan. Eller en…(fyll inn etter egne preferanser!).

0 kommentarer

Comments


bottom of page