top of page

En oppskrift for suksess

Oppdatert: 11. feb. 2022

Marius Mikalsen og Nils Brede Moe fra Sintef skriver i DN 2. januar at jobbrelasjoner ikke bygges like lett som før. Pandemien og en mer hybrid kontorhverdag krever at selskap etablerer sosiale relasjoner på nye måter. De gir sin oppskrift for suksess. Forskerne peker på at samarbeid mellom fagpersoner er nødvendig i kunnskapsbedrifter og manglende sosiale relasjoner medfører flere misforståelser. De mener tynnere relasjoner gjør det vanskeligere å skille faglig uenighet fra personlig konflikt. Vi lar oss inspirere til å dele vår egen versjon.Et temposkifte i næringslivet

Det viser seg at tynnere relasjoner mellom arbeidsgiver og medarbeider ikke bare medfører misforståelser, men at det manifesterer seg i flere skilsmisser i arbeidslivet: Finn.no rapporterer om rekordhøye besøkstall på publiserte stillinger hos de. Med andre ord, det er mange som vil ha ny jobb nå. Medarbeiderne er på leting etter en bedre arbeidsgiver, og arbeidsgiverne er på leting etter de beste arbeidstagere. Disse to trendene forsterker hverandre og spiralen spinner stadig raskere og gir økt mobilitet i arbeidsstyrken. Det kan være positivt siden noe fornyelse er bra.


Samtidig reiser spørsmålet seg om hvordan arbeidsgivere kan øke sin evne til å holde på de gode hodene. De langsiktige trendene er mindre kontrollerende atferd fra arbeidsgiver - tillitsbasert ledelse. Flere selskaper lar arbeidstakerne ta fri "når de vil" og jobbe fra "hvor de vil" så lenge de gjør jobben sin. Trenden stammer primært fra USA hvor stillingsvernet ikke eksisterer. Her må folk gå på dagen dersom de ikke lever opp til forventningene. Det finnes altså «et ris bak speilet» vi ikke har i Norge hvor arbeidstakers rettigheter står sterkt. Men også norske selskap snakker om “workation” og tilbyr adresser på eksotiske steder, mer fleksible arbeidstider eller ubegrenset antall feriedager for å bedre sin konkurransekraft om medarbeiderne.


Ønsket om å bli sett og verdsatt - en menneskelig innsikt

Så, hva er det som får folk til å levere bra bortsett fra uendelig med frihet? Har vi andre verktøy enn høyere lønn når vi skal holde på talentene? Ja, heldigvis. Du kan gjøre mange tiltak. Å få det beste ut av teamet krever at du får det beste ut av hver enkelt. Det er ingen selskaper med mangfold i arbeidsstokken som bør sette like krav til alle. Å finne mening i jobben må oversettes til noe unikt for den enkelte. Det er din vilje og evne som arbeidsgiver å lede folk ulikt som er nøkkelen. Lederen bør tilpasse sin stil ut fra oppgaver, personlighet og kompetanse.


Ingen snarvei til god ledelse

Ledelse kan defineres på ulikt vis. Det å se potensialet i en medarbeider tydeligere enn medarbeideren selv gjør, samt hjelpe vedkommende til å nå sitt potensiale er én definisjon av ledelse. På samme måte kan tydelige mål, tøffe krav og hardt arbeid kan være veldig motiverende for en arbeidstager. Særlig dersom det gjør at arbeidstager ser sitt bidrag til selskapets utvikling og samlede måloppnåelse. En del medarbeidere vil under slike forhold se seg tjent med å bli fremfor å skifte arbeidsgiver. Selskapet har skaffet seg en (mer) lojal medarbeider. Definisjonsmakten på dette punktet ligger hos medarbeideren som ser seg verdsatt i selskapet - eller ikke. Den siste kategorien sitter akkurat nå og leser seg opp på finn.no - og det kan være en av dine medarbeidere…


0 kommentarer

Comments


bottom of page