top of page
  • Forfatterens bildeole

«Employees Don’t Quit Their Jobs, They Quit Their Bosses»


Effektiv ledelse er en pågående diskusjon innenfor akademia og i næringslivet. Lederstilen til tidligere konsernsjefen i Komplett, Lars Olav Olaussens, har i så måte fremstått som et giftig eksempel. I løpet av hans regime har flere ledere sluttet på grunn av redsel og det som har blitt beskrevet som en fryktkultur. Effekten ser vi i form av selskapets børskurs.


Uheldig oppslag for Komplett i Dagens Næringsliv 2023«Employees Don’t Quit Their Jobs, They Quit Their Bosses»

Ifølge en undersøkelse gjort av det Amerikanske analyseselskapet Gallup i 2021, der hele 195 600 personer deltok, oppga hele 52 % at de ville blitt værende i jobben sin dersom de hadde hatt bedre ledelse og arbeidsmiljø (Gallup, 2021). Med andre ord har lederstil og og arbeidsmiljø en betydelig innvirkning på trivselen til de ansatte. Det er dermed ikke vanskelig å argumentere for at dårlig ledelse har en økonomisk kostnad.


«Hvem bryr seg om at de ansatte blir overarbeidet, misfornøyde og syke, så lenge pengene ruller inn i kassa?»


Hva er den egentlige prisen av destruktiv ledelse?

Det er legitimt å stille spørsmål ved om det faktisk er en sterk korrelasjon mellom de ansattes trivsel og selskapets lønnsomhet. Kanskje er fokuset på myke verdier og «buzzwords» en reaksjon på en tid der harde fakta neglisjeres og bærekraft troner på topp. Det kan være at vi nå står overfor en mer idealistisk lederstil, der medarbeidernes jobbtilfredshet blir prioritert fremfor å skape lønnsomhet og avkastning for selskapets aksjonærer. Men dette må ikke komme på bekostning av de ansattes velferd. Hvem bryr seg om at de ansatte blir overarbeidet, misfornøyde og syke, så lenge pengene ruller inn i kassa? Dette er en holdning som må endres!


Vi ser også at kursen steg med ca 12 prosent umiddelbart etter at Olaussen offisielt gikk av som konsernsjef i Komplett (Dagens Næringsliv, 2023)


Tilbake til Komplett ASA - svaret er kr 360 millioner

Dersom en analyser aksjekursen til Komplett i perioden Lars Olaussen fungerte som konsernsjef, ser en at aksjeverdien falt med omtrent 70 prosent på 20 måneder. Selv i en tid der en kan rette noe av skylden mot Korona og økonomisk resesjon er det vanskelig å argumentere for at dette er gode resultater. Vi ser også at kursen steg med ca 12 prosent umiddelbart etter at Olaussen offisielt avtrådte som konsernsjef i Komplett (Dagens Næringsliv, 2023). Noe som i og for seg er bra, for da har Komplett i det minste kartlegg en viktig del av puslespillet. Lederen var en del av problemet. Og prisen på hans ledelse kan leses av i grafen under: 12 prosent børsoppgang tilsvarer ca 360 MNOK under forutsetningen at selskapet er verdt ca 3 mrd NOK (Nordnet.no, mars 2023)Uber er et annet eksempel der destruktiv ledelse førte til en betydelig nedgang i lønnsomhet. I 2017 ble det rapport om seksuell trakassering og diskriminering (New York Times, 2017), noe som førte til at mange ledere forlot selskapet samtidig som det ble vanskeligere å beholde dyktige medarbeidere. Resultatet ble en betydelig nedgang i selskapets verdi. På få måneder falt aksjeverdien med hele 15 prosent (CNBC, 2017).Til refleksjon

Det er vanskelig å ikke undre seg over kostnadene ved destruktiv ledelse, da det er klart at slike kostnader eksisterer både på menneskelig og økonomisk nivå. Det som imidlertid er helt sikkert, er at menneskene i en virksomhet utgjør den viktigste ressursen.


Til Styreleder Jo Olav Lunder, Maria Aas-Engh og alle gode ledere der ute - inkludert Lars Olaf Olausen (selv om vi er litt usikre på ham etter siste ukes skriverier) - ønsker vi å formidle en viktig beskjed. Vi støtter endringsledelse og utfordring av organisasjoners prioriteringer og arbeidsmetoder. Men basert på tallene vi har sett, inkludert børsresultatene for Komplett og Uber, ser det ut til at de ansatte er en avgjørende faktor for virksomhetens lønnsomhet.


Vi antar at de fleste ledere ikke har som mål å demoralisere arbeidsgleden til sine ansatte, men vi vet at noen ledere - med enorme bonuser og dyre Rolex-klokker - er villige til å gå for langt i jakten på endring. Vi oppfordrer dere til å ta et skritt tilbake og lese litt om Amy Edmondson og psykologisk trygghet. Det er på tide med en ny generasjon av ledere som verdsetter å trekke lasset i samme retning, i stedet for å stå med bredbente traktorer fra 90-tallet.

KilderDenne artikkelen er en del av vårt nyhetsbrev. Meld deg på her for seneste nytt innen ledelse og organisasjonsutvikling!0 kommentarer

Commenti


bottom of page