top of page
  • Forfatterens bildeole

Bli kjent med Christoffer - daglig leder i Predict

Etter åtte år i et av Norges største byråer, valgte Christoffer Haugen å etablere sitt eget performance-byrå i 2020.


Christoffer Haugen - Daglig leder i Predict


Hvorfor valgte du å starte Predict?

Etter å ha jobbet over åtte år i byrå på tidspunktet jeg startet Predict var min hypotese at det er potensiale i å utfordre den mer tradisjonelle byrå-modellen, noe som vil gagne både kunder og ansatte. Samtidig har jeg hatt et stort ønske om å skape noe eget.


Når hele landet stengte ned som følge av covid 19, var jeg litt usikker på om valget om å starte noe eget var det riktige. Heldigvis skulle det vise seg at dette var det riktige valget!

Jeg savnet også tiden hvor man var i kontinuerlig utvikling, før alle rutiner og prosesser er satt og det i større grad er et stort maskineri som ruller og går. Selvfølgelig er det naturlig idet man når en viss størrelse, men veien dit er utrolig spennende." Sammenlignet med mange byrå som har svært avgrensede roller, så vil man i Predict oppleve å ha et langt større ansvarsområdet da man eier hele kundeforholdet."Hva er forskjellen på å jobbe i Predict vs et større byrå?

Opp mot kunder vil mange av de operasjonelle oppgavene vil være de samme uavhengig av hvilket byrå man jobber i. Men sammenlignet med mange byrå som har svært avgrensede roller, så vil man i Predict oppleve å ha et langt større ansvarsområde da man eier hele kundeforholdet.

Folka i Predict - fra venstre: Sindre, Håkon og Christoffer.


Vi har også stort fokus på hvilke kunder vi jobber med og på hvilke premisser som ligger til grunn for samarbeidet. I Predict sparrer vi med kunden daglig, og gjennom et større mandat er vi bedre rustet til å gjennomføre flere av de gode ideene. I praksis er det en selv som setter eventuelle begrensinger!


Vi har strukturert oss på en måte vi mener gir de beste forutsetninger til å gjøre en best mulig jobb. I tillegg vil man være dypt involvert i utviklingen av Predict og bidra inn mot de fleste prosesser for at vi skal ta steget videre. Enten det er hvordan vi jobber med eksisterende fagområder, ansettelsesprosesser, innsalg mot potensielle nye kunder eller annet om veien vår videre."I et lite team er fag en naturlig del av praten gjennom dagen."Hvordan jobber dere med fag?

På den ene siden er det spesialistområdene man jobber med, der det er et enormt tempo i utviklingen. Det er heldigvis mange ulike kilder til å få med seg det siste som har skjedd. I et lite team er fag en naturlig del av praten gjennom dagen - enten i form av konkrete kundecaser eller at man deler potensielle implikasjoner av nyheter på Slack.


På den andre siden stilles det større krav til kompetansen som går utover spesifikke fagområder, eksempelvis om det er markedsføringsfaget mer overordnet eller større forståelse for hvordan forretningen til en kunde faktisk fungerer. I tråd med økt grad av automatisering og utfordringer knyttet til måling av effekt, er man avhengig av å jobbe på andre måter enn man gjorde for bare noen år siden. Det er et tydelig ønske at man aktivt jobber mot å øke kompetansen på de områdene som man kanskje har mindre kompetanse og erfaring i fra før. I Predict ønsker vi å aktivt legge opp til et faglig løp enten i form av gjennomføring av kurs eller tilpasning av den enkeltes kundeportefølje.Til slutt: Hvor er dere om 5-10 år?

Vårt mål på er at vi vokser til et team på rundt ti personer med dyktige operasjonelle rådgivere, jobber med kunder og oppgaver vi synes er spennende - samtidig som vi har det gøy på jobb!


Hvor raskt det skjer er i stor grad avhengig av både hvilke kunder vi klarer å tiltrekke oss og ikke minst nye kollegaer. Det er viktigere for oss at vi får med oss de riktige kollegaene og kundene enn at vi vokser veldig raskt!

Foreløpig er det god plass i Predict sine romslige lokaler i Torggata!


0 kommentarer

Comments


bottom of page