top of page

Bente er (Administrativ) Direktør

I vår artikkelserie “Ledelse i en ny tid” ønsker vi å lære mer om hvordan ledere i norske virksomheter utvikler “evnen til samarbeid” som middel for å nå bedriftens mål. Vi er inspirert av FNs bærekraftsmål #17 - Samarbeid for å nå målene og har egne verktøy og teknikker for å maksimere verdier gjennom at folk samarbeider best mulig.

Et superbra team: Bente Kvam Kristoffersen trives aller minst med administrasjon og har funnet en god co-pilot i Lisa Gjertsen Westad som er prosjektleder og COO i Trigger.


Hva jobber dere med i Trigger nå for tiden?

For tiden jubler vi litt ekstra over endelig å være samlet på kontoret nå som smittesituasjonen tillater det. Vi har ansatt flere medarbeidere det siste året og et viktig fokus for tiden er god onboarding av våre nye Trigger kollegaer. Etter halvannet år med pandemi er det skikkelig deilig å løfte blikket og se fremover. For tiden har vi fokus på faglig utvikling. Målet er å utvikle byrået og våre produkt – og tjenesteområder. Arbeidet skjer i faggrupper og vi jobber oss fra overordnet nivå til individnivå.


På hvilken måte kan din organisasjons evne til å samarbeide blir avgjørende i dette arbeidet på kort/mellomlang sikt?

Samarbeid internt og med andre partnere er avgjørende for å lykkes når man jobber med utvikling. I tillegg lykkes vi kun om alle internt føler eierskap og engasjement rundt et felles mål. Det er derfor viktig at målet er tydelig for alle og at vi sekunderer underveis.


Hvordan jobber dere for å nå dette målet nå?

Vi involverer våre ansatte i målene vi har satt oss og fordeler ansvar mellom fagansvarlige i byrået. Vi holder alle løpende oppdatert på tvers i organisasjonen gjennom felles faste møtepunkt.


Hva innebærer samarbeid for deg i denne konteksten?

Samarbeid innebærer at man legger en god plan og sørger for tydelige rammer og en fremdrift.

LEDERPROFILEN


Hvorfor kan det være vanskelig å få til samarbeid?

Dersom man ikke forstår målene som er satt eller oppgaven / jobben som skal gjøres er utydelig kan det oppstå konflikter og stress. Ulike profiler (ref WIND) har ulike arbeidsstiler så det gjelder å sette sammen optimale team som gir en god arbeidsflyt når jobben skal gjøres.


Hvordan jobber dere for å utvikle evnen til samarbeid, verktøy og prosesser?

Dette er et kontinuerlig arbeid. Nye behov melder seg fordi markedet hele tiden er i endring. Vi får nye kunder, ansatte og nye samarbeidspartnere. Vi jobber derfor mye med onboarding av ansatte slik at de kjenner til våre arbeidsprosesser. I tillegg jobber vi med WIND der alle ledere har tilgang til profilene til våre ansatte som benyttes når team settes sammen og i det daglige lederarbeidet.


Viktigste læring fra en tid med mye hjemmekontor?

Den viktigste læringen er ikke å drive med fjernledelse, men være nær selv om du jobber fra hjemmekontoret. Virkelig bry deg om folkene dine på ekte. Ikke maile men ringe når du aner at en medarbeider har det tungt. Vi har brukt mye tid på å fange opp slitasje og uro, og der har WIND verktøyet hjulpet oss mye. Det er noen profiler som trenger mer støtte enn andre og det har vi kunnet fange opp gjennom WIND.


SJEFENS CV


Hva ønsker du å bli bedre på som leder i tiden som kommer?

Jeg ser frem til å utvikle Trigger videre sammen med de dyktige kollegaene mine. Nå som verden åpnes opp mer er det også mulig å delta på fagseminarer og andre arrangement fysisk. Jeg savner de fysiske møtene med nye perspektiv og inspirerende faglige diskusjoner.


Din ledestjerne/inspirasjon/beste leder?

Treneren til Karsten Warholm, Leif Olav Alnes. Han setter tydelige mål sammen med «kollegaene», sekunderer underveis, sørger for å støtte samtidig som han er tydelig og setter skyhøye krav. Resultatene taler for seg.


Hvilke 3 tips vil du dele med aspirerende ledere?

1: Øv deg på å lytte.

2: Få deg en mentor gjerne en som har en lederstil du ser opp til.

3: Lytt til erfarne kollegaer. Kartlegg organisasjonen, speeddate kollegaer og sørg for at du setter sammen et lederteam som utfyller din egen kompetanse. Tenk komplementerende ferdigheter.

0 kommentarer

Comments


bottom of page