top of page

Verktøy

Group 33.png

For å utvikle organisasjoner og team bruker vi evidensbaserte verktøy, og kombinerer teknologi og menneskelig innsikt for å kartlegge humankapitalen og få folk til å jobbe bedre sammen. WIND™ og Big Five er to psykologiske tester som brukes for å forstå individers drivkraft, motivasjon og personlighet. I kombinasjon med analyse og rådgivning legger vi til rette for vekst og utvikling knyttet til det å være en del av et team. Disse verktøyene brukes i forbindelse med rekruttering, endringsledelse, teamutvikling og ledertrening.

WIND™ måler arbeidsstiler

Folk er ulike, og motiveres av forskjellige oppgaver og utfrodringer på jobben. WIND er en preferansetest som tar utgangspunkt i jobbrelaterte situasjoner, og finner motivasjon til hver enkelt. Dette mobiliserer medarbeiderne til å finne sin rolle i den kollektive leveransen.

WIND-analysen gir ledere innsikten som trengs til å lede styrkebasert, og ved å dyrke talentet i hver enkelt øker engasjement og effektivtet i jobben. Team med kunnskap om ulikheter og komplementære ferdigheter, i kombinasjon med trening av atferd i hverdagen legger til rette for økt effektivtet hvor mangfold blir en ressurs.

Dette måler testen

Fire arbeidsstiler

WIND måler fire likestilte arbeidsstiler. Alle har et «naturtalent» hvor vi opplever mestring og henter energi, og som påvirker hvordan vi løser oppgaver. Med hjelp av WIND kan du dra fordel av de komplementære ferdighetene på teamet for å øke effektivteten og skape bedre samspill.

IMG_0493.jpg
DSC01031.jpg

Samhandling

Team med balanse mellom lytte- og sendemekanismene krever mindre oppfølging og ledelse. De mestrer å forstå og møte folk som er annerledes enn seg selv - de bedriver selvledelse.

WIND™ bidrar med

 • Økt selvinnsikt

 • Verdiskaping av mangfold

 • Lavere konfliktnivå
   

 • Ledelse basert på individuelle behov
   

 • Bærekraftig teamarbeid
   

 • Økt grad av psykologisk trygghet
   

 • Kultur for læring og innovasjon
   

 • Økt effektivtet i selvledede team

WIND™ er et kraftfullt verktøy som i tillegg til kompetanse og erfaring setter oss i stand til fordele arbeidsoppgaver basert på de menneskelige egenskapene til de ansatte. WIND har gitt oss et konkurransefortrinn.

—  Terje Brand, Daglig leder, Imemo

Les mer om WIND™ i vårt produktark

Big Five personlighetstest

Femfaktormodellen (Big Five) er en teori om personlighet som beskriver faktorer som påvirker en persons atferd uavhengig kontekst. Det er en godt validert modell, med støtte fra mye forskning. Det har også vist å være robust over tid og kulturelt universalt, noe som gir den styrken som en modell for å forstå personlighet. Vi bruker Big Five i utvikling for å hjelpe individer med å forstå seg selv og de rundt seg, skape bedre teamdynamikk, utvikle ledere, og predikere prestasjon i ulike type roller og situasjoner.

Dette måler testen

Ekstraversjon

Måler graden av sosial aktivitet, energi, og ønsket om å være rundt andre mennesker.

Åpenhet for erfaringer

Måler graden av interesse for kunst, kultur, nye ideer, og variasjon i opplevelser.

Nevrotisisme

Måler graden av bekymring, frykt, og negative følelser som frykt, sinne, og sårbarhet.

Omgjengelighet

Måler blant annet graden av sjenerøsitet, tillit, empati, imøtekommenhet.

Planmessighet

Måler graden av pålitelighet, ansvarlighet, og evnen til å planlegge og organisere.

Fem faktorer av personlighet, hvor hver dimensjon har seks underfasetter

Digital testmodul

Testen er intuitiv for brukeren og alltid tilgjengelig på vår webmodul. Analysen som dekker både WIND og BigFive gjennomføres på ca 30 minutter. Dermed kan vi raskt kartlegge din virksomhet og sette sammen team hvor medarbeiderne kompletterer hverandres styrker og svakheter.

Forskjell på WIND og Big Five?

Personlighet og arbeidsstil er begge begreper som refererer til hvordan en person er, men de refererer til forskjellige aspekter av en persons atferd. Personlighet refererer til de konstante og stabile trekkene som definerer hvordan en person tenker, føler og oppfører seg, mens arbeidsstil refererer til en persons måte å utføre oppgaver og arbeid på. 

IMG_9951.jpg

Vil du vite mer?

Lars Kvam Kristoffersen

Daglig leder

+47 977 77 776

bottom of page