top of page
5AD8BA50-9951-4F7A-AA1B-BFF1AAE5901F.jpeg

Hjemmelegene - veksteventyret for helsetjenester der folk er

Siden høsten 2021 har vi hatt æren av å jobbe sammen med Hjemmelegene, som er en av Norges raskest voksende private aktør innen helse. De har et tverrfaglig team som sammen bygger fremtidens legetjeneste med ny og moderne teknologi. Vi tok en prat med medisink ansvarlig lege, Nicolai Klem, og medisinsk ansvarlig sykepleier, Cecilie Berntsen for å høre mer om hvordan de jobber med den menneskelige faktoren i selskapet.

Foto: Hjemmelegene

Det blir stadig debattert rundt hvorvidt Norge trenger private aktører innen helse. Noen ser “mørke skyer på himmelen”, mens andre tydelig ser hvordan det bidrar til å skape et bedre helsevesen. 

Dere er en utfordrer til det offentlige helsetilbudet. Hvorfor trenger helse-Norge Hjemmelegene?

- Vi tror ikke på at det må være enten eller i helsevesenet, og mener vi trenger både offentlige og private aktører innen helse, innleder Nicolai Klem. Det private er med på å utfordre der det offentlige er litt stort og tungrodd. Vi kan være med å utvikle og innovere på en agil måte som det offentlige trenger, med tanke på de helsemessige utfordringer landet står overfor, som for eksempel eldrebølge, flyktningkrise, og pandemi, fortsetter han. 

 

Har du et eksempel på samarbeid med det offentlige?

 

- Pandemien er et godt eksempel hvor vi har fått til et godt samarbeid med kommunene. Her kunne vi utnytte vår allerede utviklede teknologi og bookingsystem til å teste folk i hjemmene deres. I løpet av få dager klarte vi å tidoble kapasiteten til det offentlige, forteller Nicolai.

 

Hva tenker dere er fordeler for pasienten ved å få helsepersonell hjem?

 

- Det handler mye om tryggheten det skaper å bli behandlet i hjemmet, forteller Cecilie Berntsen. Du er i kjente omgivelser, hvor du ikke trenger å møte andre eller vente på din tur. Behandleren kan ha fullt fokus på pasienten i rommet, uten at det er et fullt venterom utenfor, noe som også bidrar til en bedre opplevelse for pasienten. Hjemmelegene gir tid til deg, der du er.

Om Hjemmelegene
 

Hjemmelegene utnytter ny teknologi for å bygge en enklere og nærere helsetjeneste der folk er – i hjemmet, på jobben, eller på farten. Ideen om Hjemmelegene spiret i 2017, og siden er det mange som har valgt å bli med på laget. De består nå av et godt sammensveiset team av dyktige, engasjerte og nytenkende individer. Foruten alle legene, har de blant annet med seg teknologer, designere, ingeniører, grundere, sykepleiere og fysioterapeuter.


Kilde: Hjemmelegene.no 

IMG_2686 2_edited.jpg

Hjemmelegene jobber daglig med videreutvikling av sine tjenester. Forskning viser at innovasjonsarbeid krever stor grad av tillit, trygghet i teamet, og en kultur for læring.

Hvordan jobber dere i Hjemmelegene med å utvikle slike ferdigheter? 

 

- Først og fremst jobber vi for å bygge tillitsbaserte forhold. Alle som jobber hos oss skal føle at deres unike kvaliteter og sider blir verdsatt og anerkjent. For når du føler at du kan være deg selv, øker trivsel og terskelen for å spørre om hjelp og tilbakemeldinger blir lavere, forteller Nicolai. I tillegg vet vi at innovasjon innebærer prøving og feiling, og det skal det være rom for hos oss.

 

Hva med “work-life balance”?

- Vi opptatt av å ha et tydelig skille mellom jobb og fritid. Hos oss er det rom for å skru av mobilen, og prioritere venner og familie. Når de gjør det, er de ansatte mer opplagte når de er på jobb og yter bedre, forteller Cecilie. 

 

Vi vet at samhandling og tverrfaglighet er utfordrende i praksis for mange selskaper. I Hjemmelegene har de behov for tverrfaglig arbeid mellom det helsefaglige, teknologiske og det kommersielle.

 

Hvordan får dere i Hjemmelegene dette mangfoldet til å spille på lag?

 

- Måten vi jobber på er sentral for å utvikle oss videre. Vi ønsker å unngå silobasert arbeid så langt det går. Samtidig kommer siloer ofte naturlig som konsekvens av at et selskap vokser. Medarbeiderne som starter hos oss nå går inn i mer spesialisete stillinger. Det gjør at vi må jobbe mer aktivt med å unngå siloer, forteller Nicolai. 

 

Har dere konkrete eksempel på hvordan dere får det til?

 

- Vi har kontorer uten faste plasser, det gjør at en lege kan sitte ved siden av en utvikler. Eller at en fra marked sitter ved siden av en fra kundeservice. I tillegg er vi opptatt av at de ansatte skal ha kjennskap til hvordan de ulike fagpersonene jobber. For eksempel ble vår nyansatte People and Organization Manager, Kjetil, med vår lege Andrine på oppdrag sine andre dag på jobb. Tech-teamet jobber også tett med fagpersonell, hvor innspill om utvikling og forbedringer av tjenestene går begge veier. Sist men ikke minst setter vi opp felles mål og prosjekter på tvers av selskapet som skal bidra til dette. Det hjelper oss å se ting fra ulike perspektiv, avslutter Nicolai.

IMG_2684 2.jpg

Navn: Nicolai Klem


Rolle i Hjemmelegene: Medisinsk ansvarlig lege

 

Utdanning: Utdannet lege og kiropraktor


Arbeidserfaring: Har jobbet fire år som kiropraktor, tre år på legevakten i Oslo, fastlegekontor på Nøtterøy, og på sykehuset i Vestfold


Hvorfor Hjemmelegene? Hadde en bekjent som var involvert i oppstarten, og begynte å ta ekstravakter som Hjemmelege. Etter hvert fikk jeg muligheten til å gå inn i rollen som Medisinsk ansvarlig lege, og har når vært her i litt over tre år.


Beste minne i Hjemmelegene: Det er mange å velge mellom, men det må være det å greie å sette opp 10 klinikker på 14 dager i Oslo, hvor totalt 74 personer ble ansatt til sammen, og hvor vi fikk god hjelp fra Wicklund-Hansen. Er også givende å vite at man er med på å skape arbeidsplasser. 

Navn: Cecilie G. Berntsen
 

Rolle i Hjemmelegene: Medisinsk ansvarlig sykepleier
 

Utdanning: Bachelor i Sykepleie fra OsloMet, var ferdig i 2012

Arbeidserfaring: Har jobbet på slag-avdelingen på Ullevål, vært innom sykehjem, Kommunal akutt døgnenhet, samt legevakten i Akershus 
 

Hvorfor Hjemmelegene? Kom tilfeldig over Hjemmelegene når jeg så meg om etter noe nytt, og ble raskt interessert. Hjemmelegene tilbyr noe nytt og spennende som appellerte til meg
 

Beste minne i Hjemmelegene: Et av mine beste minner må være å se stjernene i øynene på alle de barna som fikk gå på landskamp i høst etter å ha fått negativt svar på sin corona-test.

IMG_2685 2.JPG

Vi vet at det koster mye å være “gründer” i form av tid og energi - noe må ofte prioriteres vekk. Nicolai og Cecilie står i det, og vi lurer på hva som motiverer dem til å være med å videreutvikle Hjemmelegene.

 

Har dere en milepæl fra reisen dere kan fortelle om?

 

- Det spennende og gøy å få være med å skape noe; å komme opp med ideer som iverksettes og testes ut. For eksempel da vi fikk bemannet og startet opp ti testklinikker på to uker, det var en milepæl. Slike prosjekter er noe som motiverer meg, og driver meg fremover, forteller Cecilie. 

 

- Jeg har mange milepæler å se tilbake på, fortsetter Nicolai. For eksempel når vi gjorde den første ansettelsen som ikke var en lege, eller når det var hundre ansatte som fikk utbetalt lønn. Videre er funding fra Schibsted og Kistefos noe som har vært en veldig spennende reise å være med på. 

 

Som arbeidsgiver er det viktig å ha en visjon om fremtiden, og en tydelig plan for utvikling av de ansatte for at det skal være et spennende og givende sted å være.

 

 

Hvor ønsker dere at Hjemmelegene skal være i 2025, og hvordan skal dere legge til rette for at det er bra sted å være som lege inn i fremtiden?

 

- Som helsepersonell i Hjemmelegene blir du en del av et tverrfaglig team med leger, fysioterapeuter, leger, sykepleiere, og psykologer. Det skal gjøre at de føler de er en del av et community, hvor vi kan samarbeide om pasienten og problemstillingen for å skape den beste pasientopplevelsen. Hjemmelegene skal ha de beste formene for teknologi til diagnostisering, og “point of care” for å kunne få best mulig overblikk over pasientens situasjon. I 2025 er vi på flere steder enn i Stor-Oslo, Bergen og Stavanger, og vi er fortsatt den arbeidsgiveren innen helse som tilbyr den beste og mest fleksible arbeidshverdagen.

Foto: Hjemmelegene
285B78BC-64F3-4D55-98B1-4FB563D32A53_edited.jpg

Hvis vi sammenligner Hjemmelegene med helsevesenet i øvrig, hva tenker dere er de største forskjellene helsepersonell som jobber hos Hjemmelegene vil oppleve?

A. Vi drar hjem til folk. Det gjør det enklere for legen å forhold seg til pasienten uten at noen banker på døren, eller at det er flere pasienter ventende utenfor. 

B. Vi har lengre konsultasjoner. Det skaper mer tid med pasienten, og mer tid til legen, noe som i sin tur skaper økt kvalitet på konsultasjonen. 

C. Som helsepersonell hos oss ser du resultatene av din egen innsats tydeligere. 

D. Økt fleksibilitet. Noen kombinerer jobben som Hjemmelege med en annen jobb, mens andre gjør det på fulltid og ser det som en mulighet for en bedre hverdag. Helsepersonellet kan endelig styre kalenderen mer selv - den moderne legen vil ha mer tid til seg selv og de en bryr seg om. 

DSC00750.jpg

Vil du vite mer om hvordan vi jobber?

Lars Kvam Kristoffersen

Daglig leder

+47 977 77 776

bottom of page