top of page

Profilskjema

Du fyller nå inn WIND profilskjema

Det tar ca 15 minutter dersom du sitter uforstyrret og jobber konsentrert:

  • Du skal ta stilling til en rekke utsagn

  • Det er ingen riktige eller feil svaralternativer

  • Svar derfor raskt og intuitivt

 

 

Personopplysningene lagres så lenge vår oppdragsgiver er kunde i WHI og så lenge du har et ansettelsesforhold eller vurderes til en stilling hos oppdragsgiver. Dersom vi samler dine persondata i forbindelse med en ansettelse vil vi slette data når du ikke lenger er aktuell kandidat for vår oppdragsgiver. Du kan når som helst be om innsyn i og eventuelt sletting av den lagrede informasjonen. Du gjør det ved å henvende deg til oss på post@wicklund-hansen.no 
Les mer på www.wicklund-hansen.no/personvern

bottom of page