top of page

Big five-profil

Navn

Nevrotisisme

$

Ekstroversjon

$

Åpenhet for erfaringer

$

Medmenneskelighet

$

Planmessighet

$

Nevrotisisme

Angst

$

Depresjon

$

Impulsivitet

$

Sinne

$

Selvbevissthet

$

Sårbarhet

$

Ekstroversjon

Vennlighet

$

Selvmarkering

$

Spenningssøken

$

Sosiabilitet

$

Aktivitet

$

Positive følelser

$

Åpenhet for erfaringer

Fantasi

$

Følelser

$

Intellekt

$

Estetikk

$

Eventyrlyst

$

Liberale verdier

$

Medmenneskelighet

Tillit

$

Altruisme

$

Beskjedenhet

$

Moral

$

Føyelighet

$

Følsomhet

$

Planmessighet

Kompetanse

$

Pliktoppfyllenhet

$

Selvdisiplin

$

Orden

$

Pretasjonsstreben

$

Betenksomhet

$

Kommunikasjon

Lytte

$

60 tillit, 20 følsomhet, 20 liberale verdier

Rasjonell

$

4 altruisme, 12 betenksomhet,  24 sinne, 12 impulsivitet, 8 sårbarhet for stress, -40 følsomhet

Sende

$

Kapasitet

Energi

$

Ego-drive

$
bottom of page