HR for Hire

Vi jobber systematisk og planmessig med dine forretningsmessige mål. Vi tilbyr et abonnement med alle profilene du trenger for å holde kontroll på humankapitalen samt "hjelp til å bruke de" - rådgivning i faste moduler og veiledning ut fra behov.

Vår erfaring og bredde i kompetanse gjør at vi kan levere tjenester på flere nivåer: teamutvikling med full kartlegging av humankapitalen, lederstøtte og talentutvikling, endringsledelse og strategisk HR-arbeid ut fra forretningsmessige målsettinger.

Arbeidsprosessen – en pragmatisk tilnærming i 4 trinn

De økonomiske målene for oppdragsgiver er viktig for oss: Dine mål er våre mål og vil forme de prosessene vi setter i gang.

Våre rådgivere tilbyr en robust verktøykasse som inngår i et årshjul med faste elementer og tilleggsmoduler ut fra behov;

  • Et vokabular som er enkelt å ta i bruk, også for medarbeiderne

  • Personprofiler

  • Bistand ved utvelgelse av kandidater

  • Onboarding av medarbeidere

  • Treningsprogram

  • Lederutvikling og veiledning

  • Forberedelser til medarbeidersamtaler

  • Endringsprosjekter

  • Juridisk bistand om nødvendig (via underleverandører)

Årshjulet – et eksempel (må fylles inn per bedrift)

© Wicklund-Hansen 2019