WIND-abonnement

Group 41.png

Medarbeidere er en essensiell innsatsfaktor for å ivareta forretningens strategi. Vi kan hjelpe deg med å systematisere humankapitalen og tilbyr et skybasert abonnement for teamutvikling. Ved å abonnere på WIND™ får du tilgang til en rådgiver samt en rekke hjelpemiddel som gjør hverdagen enklere og bedre for deg som leder.

Teamutvikling satt i system

Organisasjonen får et begrepsapparat som gjør det enklere å gi hverandre tilbakemeldinger og samarbeide i hverdagen. Alle i teamet gjennomfører WIND™ personprofil som sammen med tilbakemeldinger fra kollegaer gir økt selvinnsikt. Ethvert gap mellom selvbildet og ønsket atferd representerer et treningspotensiale. Vi utvikler et treningsprogram og jobber målrettet med å bedre samhandlingen i teamet.

Introduksjon til WIND.png

HR-året

Hver organisasjon er unik. Vi hjelper deg med utviklingen i din bedrift. Det kan være forberedelser til medarbeidersamtaler, lønnssamtaler, lederutvikling, onboardingprogrammer e.l. Vi hjelper deg med forberedelser og innhold til det som er viktig de neste 6-18 mnd.

Dette får du med HR-abonnement

  • Tilgang til kundeportalen med alle personprofiler lett tilgjengelig

  • Et pedagogisk begrepsapparat som er lett å implementere og bruke i din organisasjon

  • Workshops ved introduksjon av WIND og etter avtale

  • Kartlegging og utvikling av din bedrift sin nåsituasjon, mål og fremgangsmåte

  • Vi skreddersyr et årshjul som passer din bedrift sine behov

  • Inkluderer rådgivningstimer tilpasset antall teammedlemmer

WIND-abonnementet forenkler min hverdag som leder. Vi planlegger HR-året og setter av tid til utvikling av organisasjonen. Jeg får tilgang til effektive verktøy og tilgang til en erfaren rådgiver hos WHI om løpende personalsaker.

—  Lisa Gjertsen Westad, COO, Trigger

Forutsigbarhet er viktig

Vi tilbyr et strategisk partnerskap og er alltid tilgjengelig for deg. Vi vet at behovet for ekstern rådgivning varierer. Av den grunn opererer vi med fast pris på vårt HR-abonnement. Du betaler ikke mer i de periodene du trenger mer bistand fra oss. Du bare setter deg i kontakt med oss og vet at service inkludert i ditt abonnement.

IMG_0512.jpg
IMG_9951.jpg

Vil du vite mer?

Lars Kvam Kristoffersen

Daglig leder

+47 977 77 776