Rekruttering og onboarding

Der tradisjonelle rekrutteringsbyråer er transaksjonsorientert tilrettelegger WHI for en vellykket ansettelse med bistand fra tiltredelsestidspunktet og i 3 mnd. - den verdifulle onboardingsfasen.

Før intervju

Vårt fokus er å øke effektivitet og trivsel i hele teamet. Ved en ansettelse kartlegger vi derfor eksisterende teammedlemmer med WIND. Det gir en tydeligere rolle til en nyansatt og som vi kan bruke som selekteringskriterium gjennom strukturerte intervjuer.

 

Intervjufasen og testing


Vi kjører alle kandidater gjennom vår personprofil og sikrer en profil som passer til rollen du og eksisterende teammedlemmer leter etter. Vi tar ansvar for testmodul, tilbakelesing på profil og veiledning i intervjufasen. Det gir kandidaten en mest mulig presis forståelse av hvilke forventninger han/hun skal innfri på ved tiltredelsestidspunktet.

Som vår oppdragsgiver får du tilgang til ekstra "hoder og hender". Vi kan gjøre prosjektledelse for deg, booke møtene etc. Vanligvis tar oppdragsgiver selv ansvar for kandidater og ferdig forhandlet kontrakt.

Tiltredelsespunktet

Tiltredelsestidspunktet er sannhetens time. Gjennom intervjuene er en tydelig rolle for den nye medarbeideren etablert - langt utover de faglige kriteriene som ligger i stillingen. Derfor leverer WHI en «brukermanual» som minner lederen om medarbeiderens styrker og svakheter - hva som gir motivasjon og hva som tapper energi. Det forenkler onboardingen for lederen: Noen medarbeidere vil ønske å prate og bli kjent med alle de nye kollegaene. Andre vil prioritere å bli kjent med systemene, strukturene og rammene.

 

Benytt prøveperioden aktivt


I møtet med hverdagen og resten av prestasjonsgruppen benyttes prøvetiden til å sikre etterlevelse av rollen i teamet. En ny medarbeider blir raskere produktiv med hyppige og konstruktive/tydelige tilbakemeldinger innenfor forutsigbare rammer. Og det får du med WIND - et begrepsapparat for adferd og kommunikasjonsferdigheter som både du og din nye medarbeider er trygg på.

 

Det du får:

  • Kartlegging av prestasjonscellen (vanligvis en avdeling)

  • Testing av kandidater (WIND)

  • Et onboardingdokument som guide for prøveperioden

  • Nok feedback underveis mot suksessrik onboarding

    • Ved tiltredelse

    • Etter 3 uker

    • Etter 3 mnd

WIND the basics

Til forsiden

© Wicklund-Hansen 2019