top of page

Transformasjon: Ny kompetanse og økt lønnsomhet i Merkle

Oppdatert: 8. jan. 2023

Merkle, en del av dentus var reklamebyrå og ble et byrå innen digitale kundeopplevelser, CXM. 15 ansatte er blitt til 30 med blant annet ny Kreativ Leder, Consulting Director, Kundeansvarlige, Innholdsrådgivere og Kampanjespesialister med CRM kompetanse. Wicklund-Hansen har fulgt Merkle i over tre år og bidratt med en rekke ansettelser og rådgiving for å sikre effektiv samhandling i en ny organisasjon.

Tre sentrale skikkelser i fremveksten av et nytt Merkle; Ville Sivonen, Michael Legendre og Charlotte Halle Roppen. (Foto: Kampanje.com)

Et kundeopplevelsesbyrå hjelper bedrifter inn i en digital tidsalder. Fremfor å la seg diktere av gamle IT-systemer bør bedrifter tenke på kunden først: Hvilke behov har kundene? Hvilke data kan du agere på? Har bedriften systemer som gjør de i stand til å svare på deres adferd? Merkle hjelper kunder med å lage et fremtidsbilde av markedet, gjøre vurderinger av eksisterende IT-systemer og utvikler innhold til alle digitale flater som nettsted, eCommerce, e-post, nyhetsbrev mv. På engelske omtales dette ofte som Customer Experience Management, CXM.


En krevende reise, med et fantastisk resultat:

Merkle har måtte gjøre store endringer samtidig som at deres kunder har krevet løpende leveranser. "Business as usual" på reklameoppdrag samtidig som de skulle onboarde nye kollegaer, finne nye kunder og realisere helt nye leveranser. 2021 ble premiert med 28% økning i topplinjen samtidig som lønnsomheten har økt fra 14 til 16% (Kilde: proff.no).

Merkle

2020

2021

Endring i %

Omsetning

33,6 mill

43,2 mill

+ 28

Resultat

4,6 mill

6,9 mill

+ 50

Slik har vi jobbet sammen om rekruttering Rekruttering kan gjøres på mange måter. I dette tilfellet var det en uttalt ambisjon om å bli mindre opptatt av reklame, og mer opptatt av å skape gode kundeopplevelser på vegne av store norske merkevarer. En ambisjon om å utvikle et nytt faglig miljø samtidig som man tok vare på det beste man hadde fra før. En bra kultur for kreativitet.

Teamet i Wicklund-Hansen satt hele dager i lokalene til Merkle. Vi jobbet og spiste lunsj sammen. Det sikret god forståelse for oppgaven, og korte kommunikasjonsveier for små og store veivalg. Vi møtte kandidater i lokalene til Merkle, noe som gjorde det enklere å formidle kulturen og stemningen på huset til kandidater som strengt tatt kanskje ikke kjente så godt til miljøet fra før.

Vi har jobbet iterativt med å identifisere mulige miljøer for search, diskutert kandidater, og vurdere egen attraktivitet i markedet. For det er som kjent ikke tilstrekkelig å peke på rett kandidat. Kandidaten må også peke på deg. Dette har ledet frem til flere aktiviteter for å tydeliggjøre Merkle sitt Employer Brand i et markedet med underskudd av kompetanse.


Seleksjonsmetoder vi har benyttet:

  • Arbeidsprøver har vist seg særlig godt egnet for Merkle på flere stillinger. Det skaper rom for dialog og felles forståelse av kompetanse og krav i stillingen.

  • Merkle har dessuten benyttet personprofiler som verktøy for å forstå motivasjonen til en kandidat. At hen har god kompetanse er ikke alltid tilstrekkelig til å forstå hvordan en person vil utøve sitt fag - motivasjonen kan ligge på så mange plan. Noen utmerker seg med å være løsningsorienterte, andre med relasjonsbyggende evner eller praktisk kontroll. De færreste er like sterke på alle områder.

  • Til sist har referanser vært benyttet for å kvalitetssikre resultater fra testmoduler og egne inntrykk fra intervjuene.

I sum har dette gitt oss godt underlag for vurdering. Det har også gitt oss verdifull in-put til veiledning og tilrettelegging for den enkelte medarbeider. Alle har bidratt med ny og kritisk kompetanse. Men det er først når de er godt i gang med jobben at rekrutteringen kan sies å ha vært vellykket!


«Vi er veldig godt fornøyd med Wicklund-Hansen som vår partner på denne reisen»

Michael Legendre, Managing Director, Merkle Norge

«Hvem er Merkle?». Employer Branding er et begrep som handler om relasjonen mellom arbeidsgiver og nåværende, potensielle og tidligere ansatte. En kontrakt som strekker seg langt ut over den formelle ansettelseskontrakten. Det handler om balansen mellom fordelene den ansatte mottar som gjenytelse for egne prestasjoner på arbeidsplassen. Et selskap i endring vil derfor måtte justere sitt employer brand. Wicklund-Hansen har i den forbindelse bidratt med nytt innhold i form av artikler og stillingsannonser eller inspirert Merkle til å utvikle materiell selv. Dette har vært verdifullt i en situasjon der de skal være attraktive for helt nye kompetanser og rekruttere fra nye type miljøer.


Fakta om Merkle: Merkle er en del av Dentsu systemet som i Norge teller 350 personer. Merkle Northern Europe har mer enn 800 ansatte med kontor i Oslo, Nederland, Danmark og Sverige. Merkle rådgir kunder på større digitale endringsprosesser og bidrar med med kunnskap om teknologi og kreativitet. De konkurrerer primært med andre teknologi- og konsulentselskaper.


Comments


bottom of page