top of page

Manglende juridisk kunnskap hos ledere fører til brutale omstillingsprosesser i norsk næringslivI vår undersøkelse om ledelse gjennomført våren 2023 i samarbeid med Norstat, kommer det fram at nesten halvparten av norske ledere har lav kjennskap til arbeidsmiljøloven.


Ble du selv helt eller delvis permittert under pandemien, eller kjenner du noen som ble det? Statistikk fra NAV (2021) viser at hver sjuende ansatt i Norge ble permittert. Det er kun et drøyt år siden samfunnet ble helt åpent igjen. Etter dette har strømpriser og renteøkninger skapt usikkerhet i flere bransjer. Flere virksomheter må derfor på nytt vurdere sin evne til å sysselsette seg selv, og hvor mange ansatte de har behov for.


44% av lederne melder om usikkerhet

Med denne bakgrunnen er det et stort tankekors at ledere jevnt over melder usikkerhet om rammene som følger av Arbeidsmiljøloven (AML). 44% av lederne i vår undersøkelse oppgir at de bare delvis eller ikke i det hele tatt kjenner til dette rammeverket. Hele 57% oppgir at de delvis eller i liten grad føler seg trygg i det med å permittere eller si opp ansatte.


Wicklund-Hansen jobber med team og lederutvikling, og har sett på nært hold hvilke konsekvenser det får når usikkerheten tar overhånd. En ting er at tematikken i seg selv er ubehagelig og negativt ladet. Når prosessene i tillegg blir preget av mangel på kunnskap og vag argumentasjon, er det duket for dårlige opplevelser som trekker ut i tid og skaper smertefulle erfaringer for både leder og medarbeider. Hvordan er det mulig etter 3 år med stort fokus på AML, permitteringer og oppsigelser?


Hedvig Svardal er advokat og spesialist på AML. Hun arbeider blant annet for mange av landets små og mellomstore bedrifter gjennom sitt engasjement for arbeidsgiverorganisasjonen SMB Norge. Hun sier at mange ledere havner i situasjoner hvor de ikke vet hvordan de skal håndtere situasjonen, mangler nødvendig kunnskap, og på bakgrunn av det gjør feil og uryddige prosesser.


«Loven gir rom for stor grad av skjønn og gir dermed ingen klare svar. Hva som for eksempel legges i kravet til saklighet som er vilkåret for oppsigelse, er det ikke alltid godt å vite på forhånd. Dermed kan ledere ofte føle seg i villrede om de er innenfor eller utenfor loven ved de ulike valgene en leder står i» - Hedvig Svardal

Lite oversiktlig lovverk forsterker usikkerhet hos ledere

Det ser altså ut som at vi er i en situasjon der lovverket i seg selv er uoversiktlig. Det kan forklare hvorfor lederne er i tvil. I mellomtiden er mange arbeidstakere usikre, skuffet og fortvilet. Alt for mange arbeidstakere opplever prosesser som er unødvendig hardhendte og uproffe. Det virker med andre ord som omstillingsprosessene i norsk næringsliv er mer brutale enn de behøver å være - enten på grunn av komplisert lovverk, dårlig trente ledere eller begge deler.I en undersøkelse gjennomført av HR-selskapet Wicklund-Hansen i samarbeid med Norstat våren 2023, kommer det fram at norske ledere etter pandemien opplever at de stilles enda høyere krav til dem og at det forventes at de alltid er tilgjengelige for sine medarbeidere. Kontakt daglig leder i Wicklund-Hansen International AS for mer informasjon E: lars@wicklund-hansen.no

M: 977 77 776 Kilder

0 kommentarer

Kommentare


bottom of page