top of page
  • Forfatterens bildeole

Liv og lære i Wicklund-Hansen?

En kjølig tirsdags morgen våren 2022 gikk jeg inn dørene til Wicklund-Hansen for første gang. Både stolt og nervøs hadde jeg mange forventninger, og enda flere spørsmål. Hvordan vil det være å bli integrert i et lite team bestående av kun tre personer – snart fire? Hvordan er den interne kulturen, og hvordan blir onboardingsprosessen? Hvordan blir det å jobbe sammen i team?

En tilbakemeldingskultur å bli inspirert av

Noe av det første som møtte meg i Wicklund-Hansen var en åpen og raus kultur, og kollegaer som både oppfordret og la til rette for at jeg kunne stille alle de spørsmålene jeg eventuelt måtte ha – uten å føle meg dum (Dette er forøvrig en kunst, og noe jeg syntes de løste på en utmerket måte). Jeg fikk tidlig erfare at det er stor takhøyde for å være ærlig, og at dette er en viktig del av hvordan vi jobber sammen som team. Det har også ført til noen lattermilde stunder – som da vår kjære daglige leder Lars forlot dagens statusmøte i god tro om at det var ferdig.

«Sett deg ned Lars - Vi er ikke ferdige ennå!» - Lina kommanderer Lars tilbake på plass.

Sett i retrospekt vil jeg si at sitatet ovenfor er en god illustrasjon på at kommunikasjonen innad i Wicklund-Hansen er uformell og ærlig. Vi er opptatt av å fremme en tilbakemeldingskultur som strekker seg på tvers av roller og mandat, rett og slett fordi vi tror at de beste prosessene skapes sammen. Dette er noe jeg synes vi får til på en bra måte, og jeg tror mye av grunnen til det er fordi vi klarer å kommunisere gode intensjoner overfor hverandre. I Wicklund-Hansen er vi opptatt av å ha en dynamisk kultur som verdsetter den enkeltes innspill.


Superhumans?

Komplementære ferdigheter – troen på at enkeltindividene i et team kan utfylle og styrke hverandre er ikke bare noe vi prater om, men også noe vi gjør i praksis i form av å anerkjenne hverandres styrker og forbedringspotensiale. Det er ikke alltid er like gøy å få egne svakheter belyst, men vi vil likevel tørre å påstå at det i mange tilfeller kan være hensiktsmessig, om ikke nødvendig – for å oppnå bedre resultater.

«Where all think alike, no one thinks very much» - Walter Lippmann.


Avslutningsvis vil jeg si at tiden som nyansatt i Wicklund-Hansen har vært spennende og læringsrik, og til tider krevende. Jeg har blitt utfordret, både faglig og i måten jeg samarbeider med andre på - men jeg har også fått lov til å utfordre! Dette har vært en givende prosess, og jeg ser frem til en spennende tid fremover – en tid hvor jeg tror jeg vil lære mye av mine kollegaer. Forhåpentligvis har jeg noe å lære dem også.
0 kommentarer

Comments


bottom of page