top of page

Ledelse i en ny tid: Vibes talenter får score mange mål!

Oppdatert: 2. jul. 2021

I artikkelserien “Ledelse i en ny tid” ønsker vi å å lære mer om hvordan ledere i norske virksomheter utvikler evnen til samarbeid for å nå bedriftens mål. Vi er inspirert av FNs bærekraftsmål #17 - Samarbeid for å nå målene!


Birgitte Vibe, COO i GroupM


Hva jobber dere med i GroupM nå for tiden?

Vi har det siste året iverksatt mange spennende endringsprosjekter både globalt, nordisk og lokalt som skal rigge våre kunder for vekst både nå og for fremtiden. Dette omhandler alt fra etablering av nye produkter og tjenester til økt grad av samhandling og automatisering ved innføring av ny arbeidsmetodikk og bruk av nye verktøy.


På hvilken måte kan din organisasjons evne til å samarbeide bli avgjørende i dette arbeidet på kort og mellomlang sikt?

Samhandling er helt avgjørende for å få den effekten og transformasjonen vi ønsker, både internt og ut mot våre kunder og partnere. Kjernen i vår Nordiske transformasjon er en intern integrasjon- og prosessplattform som rulles nå. Den skal fungere som et dreiepunkt for samhandling mellom byrå og spesialistavdelinger i GroupM, samt en ekstern modul for kunder.


Hvordan jobber dere for å nå dette målet nå - internt og eksternt?

Forankring og involvering av hele gruppen med tverrfaglige team inn i de ulike endringsprosjektene. Vi har en åpen tilnærming til samarbeid og har et stort fokus på å lære, teste og samarbeide tett med dyktige lokale og globale partnere, kunder og kollegaer.


Hva innebærer samarbeid for deg i denne konteksten?

Jobbe mot et felles mål hvor vi benytter tverrfaglige team for å sikre forankring og justeringer underveis. KPI’er på samhandlingsegenskaper er med på å sette presedens for hvilke egenskaper som kreves av oss alle for å skape suksess.LEDERPROFILEN

Hvorfor kan det være vanskelig å få til samarbeid?

Forståelse av mål kan oppleves ulikt og derfor er det viktig med løpende kommunikasjon, forankring og involvering. Uten dette får vi et etterarbeid som er fordyrende og forvirrende.


Hvordan jobber dere for å utvikle evnen til samarbeid, verktøy og prosesser?

Større grad av involvering av hele organisasjonen, og et mål om å flytte beslutningstagningen lengre ned i organisasjonen. Den teknologiske utviklingen går i rasende tempo og da er det viktig at ledelsen slipper til de som sitter på den riktige kompetansen uavhengig hvilken posisjon de er i. Videre styrker vi samarbeid ved bruk av bl.a WIND-modellen og jobber mot å få til en enda større grad av jobbrotasjon.


Hva har vært viktigste læring det siste året?

En forsterket tro på tillitsbasert ledelse som nå har fått en enda mer naturlig og velfortjent plass, samtidig som det er forventninger om å akselerere transformasjon fra alle hold. Å finne den riktige balansen i en hybrid arbeidsmodell vil være en kontinuerlig prosess for både ledere og ansatte.


SJEFENS CV


Hvilke 3 tips vil du dele med aspirerende ledere?

Spill på dine egne styrker - vær trygg som innebærer at du tør å være deg selv og alltid være lærevillig - søk nye kilder til informasjon. Å være en lagspiller som sentrer den målgivende pasningen gir mer verdi enn å score selv.


Hva ønsker du å bli bedre på som leder i tiden som kommer?

Få enda mer fart på empowerment i organisasjonen. Det er ingenting som slår en bemyndiggjort organisasjon med psykologisk trygghet som grunnsten.


Fortell om en stor og viktig inspirasjon for deg?

Min bestefar er min inspirasjon. Hans karisma, livsglede, engasjement og enorme kapasitet til å hjelpe mennesker i alle samfunnslag er noe jeg alltid har med meg.


Vi i WHI var heldige og fikk låne litt tid av Birgitte til å lage dette sommerportrettet :)

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page