top of page

Ledelse i en ny tid: Samarbeid er avgjørende for fremtidens energiløsninger

Oppdatert: 23. jun. 2023

I artikkelserien “Ledelse i en ny tid” ønsker vi å lære mer om hvordan ledere i norske virksomheter utvikler evnen til samarbeid for å nå bedriftens mål. Vi er inspirert av FNs bærekraftsmål #17 - Samarbeid for å nå målene!

Kristin Melsnes

Solgrid er et moderne og grønt energiselskap etablert i 2019. Hva gjør dere i praksis?


- Vi bygger bakkemonterte solkraftverk. Det første kom i drift i Sverige i 2021. Vi har sterke industrielle eiere og ambisjoner om å være blant de ledende i Norden. Vi utvikler flere gode prosjekter nå - også i Norge. Blant annet med Furuseth Solkraftverk i Stor-Elvdal. Det er beregnet å levere 6,4 GWh i året, noe som tilsvarer forbruket til cirka 320 eneboliger og bringer Norge et skritt fremover i miljøkampen, forteller Melsnes.


På hvilken måte kan din organisasjons evne til å samarbeide bli avgjørende i dette arbeidet?


Vår suksess er 100% avhengig av samarbeidsevnen vår. Vi gjør prosjekter sammen med lokale myndigheter, grunneiere og entreprenører. Jeg setter helt bevisst sammen ganske ulike profiler i mitt lederteam. Da får vi frem ulike perspektiver og ofte, men ikke alltid, blir vi enige om de beste løsningene sammen. På den andre side, er ikke konsensus den eneste veien til målet. I enkeltsaker er det alltid noen som har en tyngre stemme enn andre og som jeg til slutt lar farge min avgjørelse. Ledelse er ikke et demokrati - jeg er for utålmodig til det (he-he).


Er ledelse et fag i endring?


Ja, det er det absolutt. Jeg kan se tilbake på en lang lederkarriere siden jeg startet som sivilingeniør i en mannsdominert bransje i 1992. Samfunnet er i endring og kravene til ledere er stadig i endring. Mer mangfold og åpenhet i samfunnet driver oss fremover. Heldigvis er det mer fokus på samarbeid, gjensidighet og respekt nå. Det legges mindre vekt på tittel og rang. Du må fortjene å være leder i dag. Du må ha integritet slik at de ser det er sammenheng mellom hva du sier og hva du gjør. Du må være autentisk og by på deg selv - være ekte. Så må det oppstå tillit, til mål og prosess. Så overlater jeg til den enkelt å utføre når, hvor og hvordan de selv vil løse oppgaven.


LEDERPROFILEN
Hvordan jobber dere for å utvikle evnen til samarbeid, verktøy og prosesser?


For å lede andre må du nok være litt interessert i mennesker. Jeg er nok litt hobbypsykolog av legning og har fått mye erfaring på leder- og styrenivå til å vurdere folk: hva som skjuler seg bak CVen, rollen og tittelen. Det er viktig å fange en persons karakter og skape en forståelse for roller og samspill. Jeg har gjennomført 360 tilbakemeldinger og fått meg noen overraskelser. Det er noe jeg tror alle har godt av - å få direkte og lærerike innspill på egen væremåte og lederstil.


Min bakgrunn fra idretten og håndballen tar jeg også med meg. Jeg vet at du ikke vinner noen kamper med bare ving-spillere. Vi må ha et helt lag og jobbe sammen. Alle fasetter må med i beslutninger - både de kritiske, de rammestyrte, og de optimistiske etc.


Hva har vært din viktigste læring det seneste året?


Jeg har hatt gleden av å jobbe en del i Sverige. De er utrolig dyktige og proffe på industriutvikling. Kulturen er ofte preget av søken etter konsensus som utfordret meg og min utålmodighet. Jeg måtte tilpasse meg, ta hensyn til konsensuskultur og involvere flere personer i lengre prosesser. Oppsiden er at når “alle er ombord" går båten veldig raskt fremover etterpå.


SJEFENS CVKan du fortelle om et stolt øyeblikk som leder?


Jeg har mange erfaringer og mye å være stolt over. Men det er klart det var både utfordrende og spennende å starte Solgrid under pandemien. Vi var for det meste overlatt til digital samhandling i en kritisk etableringsfase. Måten vi løste det på og hvordan vi har bygget vår organisasjon frem til drift av vårt første solkraftverk i Sverige i 2021 gjorde meg stolt. Så har jeg også lært at det er mer gøy med fysisk arbeidshverdag enn på Teams. Selv om video er effektivt, er vi et bedre team når vi igjen kan møtes fysisk. Vi er mennesker og får energi av hverandre!


0 kommentarer

留言


bottom of page