top of page

Hva er komplementære team - og hvorfor skaper de bedre resultater?

Oppdatert: 30. jun. 2023


Tempo er viktig i dagens arbeidsklima. Det å ha et godt sammensveiset team med god dynamikk er en fordel. Men det viser seg at kvaliteten på beslutninger er viktigere enn tempo. Og at ulikt ståsted, erfaring og personlighet er med på å høyne kvaliteten på diskusjonene som leder frem til en beslutningen. Komplementære team skaper større verdier.


Bedrifter skaper resultater gjennom gode beslutninger. Gode beslutninger involverer gjerne flere personer. Og de beste beslutningene fattesgjøres i komplementære team.

Det er forsket ganske mye på mangfold og komplementære team er de mest lønnsomme. Harvard Business Review publiserte blant annet i 2016 en rapport som viste at etnisk og rasemessig mangfold i ledergruppen gav 35% større sjanse for lønnsomhet utover snittet i sin bransje. Credit Suisse Group AG har publisert en større undersøkelse som viser at lønnsomhet målt som utbytte per aksje, er høyere blant selskaper som har kvinner i styret.


"Forskning viser at selskaper i høyeste kvartil for kjønn, rasemessig og etnisk mangfold er mer sannsynlig å ha høyere økonomisk avkastning enn andre aktører i samme bransje. Bedrifter i laveste kvartil er statistisk sett mindre sannsynlig å oppnå over gjennomsnittlig avkastning."

McKinsey i sin rapport "Why diversity matters"


Praksis i Norge

Robert Bye og Margrethe Haugum har forsket på mangfold i Norge. Fravær av mangfold kan kanskje betegnes som «enfold», sier seniorforsker Robert Bye v/ Universitetet NOR. Det begrepet fører tankene gjerne til negativt ladede ord som diskriminering, sneversynthet og dumhet. Ordtaket «Der alle tenker likt, tenkes det lite» er på måte en oppsummering av enfoldet – eller fraværet av mangfold.


Ledelsesmessig utfordring

Det er altså ikke for å være snill en skal velge mangfold. Vi trenger å utvikle reelt mangfold i næringslivet. Mangfold på tvers av kjønn, alder, kulturell forståelse, fagdisipliner og personlighet. Det handler om hvem man ansetter, hvilken form for lederskap man utøver og derfor også hvilken adferd man premierer - også kalt bedriftskultur.


Å lede mennesker med ulike faglige ståsted og personlige egenskaper kan være krevende. Det blir bedre diskusjoner fordi erfaringsgrunnlaget bredere. Men det å håndtere hverandre når man er uenige er samtidig mer krevende. Det å stå i en "konflikt» kan virke uholdbart og uhensiktsmessig. Men, man skal ikke lenger enn 3 avsnitt tilbake i denne teksten for å finne at det er lønnsomt. Bedriftsøkonomisk lønnsom. Og det er jo ikke noen dårlig målsetting som leder.


WHI komponerer komplementære team - som fungerer

En sterk tilbakemeldingskultur er viktig for å sikre at ulikheter ikke skaper konfilkter. Vi kan måle personers forutsetninger for å håndtere andre perspektiver enn sine egne. Vi kan måle kandidaters evne til å forstå fremmede holdninger og hensikter. Og vi kan trene på å gi hverandre kritiske men konstruktive tilbakemeldinger. Du blir gjerne bedre på det du trener mest på. Og husk, du trenger ikke være dårlig for å ønske å bli bedre.


Argumenter for mangfold er kort fortalt at det er

- mer lønnsomt

- mer innovasjonsfremmende

- i tråd med godt samfunnsansvar


Kilder:
0 kommentarer

コメント


bottom of page